Kinh Nghiệm về Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư Mới Nhất

Update: 2022-09-29 11:36:02,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

536

THỰC TRẠNG BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ LẠM QUYỀN – MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ PHÁP LÝ

Hiện nay, yếu tố về việc Ban quản trị nhà chung cư lạm quyền, “bắt nạt” dân cư trong chung cư đang trình làng ngày một nhiều. Tại Hội thảo “Ai bảo vệ quyền lợi dân cư trong chung cư” được tổ chức triển khai vừa mới gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, thật nhiều ý kiến phản ánh tình hình về Ban quản trị nhà chung cư được ghi nhận như việc Ban quản trị nhất quyết không giao nhà dù người dân đã mua nhà và tiến hành khá đầy đủ những thủ tục sách vở, tự ý nâng giá bảo trì trang thiết bị quá cao hay phạt tiền khi người dân góp phần ý kiến tại hội nghị nhà chung cư.

Liệu Ban quản trị nhà chung cư đã có được đưa ra những quyết định hành động như vậy hay là không? Quyền và trách nhiệm của mình là gì? DTD sẽ vấn đáp những vướng mắc đó trải qua nội dung bài viết tại đây. 

1. Khái niệm ban quản trị nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt toàn bộ những chủ sở hữu nhà chung cư. Ban quản trị có trách nhiệm tiến hành những việc làm quản trị và vận hành và vận hành nhà chung cư theo quy định pháp lý về nhà tại. 

Yêu cầu về việc xây dựng Ban quản trị nhà chung cư được đưa ra tại khoản 1, 2 Điều 103 Luật Nhà ở năm trước. Theo đó, trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ hạng sang thì chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư thống nhất quyết định hành động việc xây dựng Ban quản trị nhà chung cư hoặc không xây dựng Ban quản trị nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ hạng sang trở lên thì việc yêu cầu xây dựng Ban quản trị nhà chung cư là bắt buộc.

Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm có đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu và người tiêu dùng nhà chung cư (so với nhà chung cư có một chủ sở hữu) hoặc đại diện thay mặt thay mặt những chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện thay mặt thay mặt chủ góp vốn đầu tư (nếu có) và người tiêu dùng nhà chung cư tham gia hội nghị nhà chung cư trong một số trong những trường hợp (so với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu).

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư

Điều 104 Luật Nhà ở năm trước và Điều 41 Quy chế quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư phát hành kèm Thông tư 02/năm nay/TT-BXD, sửa đổi, bổ trợ update bởi Thông tư 06/2019/TT-BXD quy định Ban quản trị nhà chung cư có những quyền và trách nhiệm như sau:

(i) Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, Ban quản trị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm tại đây:

– Đôn đốc, nhắc nhở những chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư trong việc tiến hành nội quy, quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư;

– Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người tiêu dùng nhà chung cư về việc quản trị và vận hành, sử dụng và phục vụ nhu yếu những dịch vụ nhà chung cư để phối thích phù hợp với cơ quan hiệu suất cao, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan xem xét, xử lý và xử lý;

– Phối thích phù hợp với cơ quan ban ngành địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong nhà chung cư;

– Thực hiện đúng quy định hoạt động giải trí và sinh hoạt của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư trải qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ trợ update thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

– Được hưởng thù lao trách nhiệm và những ngân sách hợp lý khác theo quyết định hành động của Hội nghị nhà chung cư;

– Chịu trách nhiệm trước pháp lý, trước chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư khi tiến hành quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này.

(ii) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị nhà chung cư tiến hành quyền và trách nhiệm tương tự với Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu, không riêng gì có có thế còn tiến hành những quyền và trách nhiệm như sau:

– Quản lý, sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định hành động của Hội nghị nhà chung cư; văn bản báo cáo giải trình Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí góp vốn đầu tư này;

– Đề nghị Hội nghị nhà chung cư trải qua mức giá dịch vụ quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư;

– Ký hợp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư với chủ góp vốn đầu tư hoặc cty chức năng có hiệu suất cao, kĩ năng quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư sau khoản thời hạn đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này.

Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có cty chức năng quản trị và vận hành vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị tiến hành quản trị và vận hành vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư tiến hành việc thu, chi kinh phí góp vốn đầu tư quản trị và vận hành vận hành theo quyết định hành động của Hội nghị nhà chung cư;

– Ký phối hợp đồng với cty chức năng có kĩ năng bảo trì nhà tại theo quy định của pháp lý về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động giải trí và sinh hoạt bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung trọn vẹn có thể do cty chức năng đang quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư hoặc cty chức năng khác có kĩ năng bảo trì theo quy định của pháp lý về xây dựng tiến hành.

Như vậy, so sánh với những quy định trên đây, việc Ban quản trị nhà chung cư tiến hành một số trong những hành vi như từ chối việc chuyển giao nhà, tự trấn áp và điều chỉnh giá bảo trì trang thiết bị sử dụng chung, từ chối ý kiến góp phần của người tiêu dùng nhà chung cư tại hội nghị nhà chung cư là không thích hợp theo quy định của Luật Nhà ở và Thông tư về Ban hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư 02/năm nay/TT-BXD về Ban hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư, sửa đổi, bổ trợ update bởi Thông tư 06/2019/TT-BXD cũng đưa ra quy định so với việc Ban quản trị nhà chung cư đưa ra những quyết định hành động vượt quá quyền hạn.

Cụ thể, khoản 4 Điều 17 Thông tư này quy định:

Điều 17. Ban quản trị nhà chung cư

4. Các quyết định hành động của Ban quản trị nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 41 của Quy chế này thì không tồn tại giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, thành viên thì những thành viên Ban quản trị phải phụ trách bồi thường theo quy định của pháp lý.”

Như vậy, trường hợp Ban quản trị nhà chung cư đưa ra những quyết định hành động vượt quá quyền hạn được cho phép thì những quyết định hành động này sẽ không tồn tại giá trị pháp lý. Nếu những quyết định hành động này gây thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, thành viên thì những thành viên Ban quản trị phải phụ trách bồi thường theo quy định của pháp lý. Người sử dụng nhà chung cư trọn vẹn có thể báo với UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Thông tư 02/năm nay/TT-BXD về Ban hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư, sửa đổi, bổ trợ update bởi Thông tư 06/2019/TT-BXD để được tiến hành xử lý và xử lý.

Ban quản trị nhà chung cư được xây dựng để tiến hành những việc làm quản trị và vận hành và vận hành nhà chung cư. Các dân cư trong chung cư cần làm rõ quy mô hoạt động giải trí và sinh hoạt cũng như phạm vi quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư để trọn vẹn có thể bảo vệ tốt nhất quyền lợi chính mình. 

Ban quản trị chung cư có vai trò quan trọng trong quy trình quản trị và vận hành và điều hành quản lý nhà chung cư. Nhưng bạn đã biết ban quản trị nhà chung cư có vai trò và trách nhiệm rõ ràng rõ ràng ra làm thế nào chưa? Cùng cty chức năng quản trị và vận hành vận hành tòa nhà Asahi nhật bản san sẻ rõ ràng về ban quản trị chung cư trong nội dung bài viết này.

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì phải lập ban quản trị theo quy định của luật nhà tại.

Ban quản trị chung cư là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động giải trí và sinh hoạt theo quy mô hội đồng quản trị của công ty Cp hoặc quy mô ban chủ nhiệm của hợp tác xã.

Ban quản trị do hội nghị nhà chung cư bầu ra để tiến hành những quyền và trách nhiệm nhất định.

Ban quản trị chung cư là gì?

Thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư nêu rõ:

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu mà dưới 20 căn hộ hạng sang thì hội nghị nhà chung cư quyết định hành động xây dựng ban quản trị hoặc không xây dựng ban quản trị.

Trong trường hợp xây dựng ban quản trị nhà chung cư thì nguyên tắc hoạt động giải trí và sinh hoạt và quy mô tổ chức triển khai được quy định như sau:

 • Trường hợp có một chủ sở hữu thì ban quản trị chung cư không tồn tại tư cách pháp nhân, không tồn tại con dấu. Ban quản trị hoạt động giải trí và sinh hoạt theo quy mô tự quản và tiến hành những quyền hạn và trách nhiệm theo luật pháp quy định.
 • Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì quy mô hoạt động giải trí và sinh hoạt là hội đồng quản trị của công ty hoặc theo quy mô chủ nhiệm của hợp tác xã. Ở trường hợp này thì ban quản trị là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân và có con dấu.

>>>Xem thêm: Quy Chế, Mẫu Nội Quy Quản Lý Nhà Chung Cư Tiêu Chuẩn

Thành phần ban quản trị chung cư được quy định rõ ràng tại khoản 2, điều 20, mục 2, chương III thuộc thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành sử dụng nhà chung cư:

Thành phần gồm có (1 trưởng phòng ban, 01-02 phó phòng ban và những thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định hành động).

Thành phần ban quản trị nhà chung cư

Nếu chủ góp vốn đầu tư sở hữu diện tích quy hoạnh s trong nhà chung cư thì đại diện thay mặt thay mặt của chủ góp vốn đầu tư trọn vẹn có thể được bầu là trưởng phòng ban quản trị nhà chung cư. Trường hợp không được bầu làm trưởng phòng ban thì chủ góp vốn đầu tư được tham gia làm phó phòng ban quản trị nhà chung cư.

Thành phần gồm có: 01 trưởng phòng ban, mỗi tòa nhà trong cụm tổ chức triển khai hợp để cử ra 01 hoặc 02 đại diện thay mặt thay mặt làm phó phòng ban và những thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư quyết định hành động.

Nếu chủ góp vốn đầu tư sở hữu diện tích quy hoạnh s trong cụm nhà chung cư thì đại diện thay mặt thay mặt của chủ góp vốn đầu tư trọn vẹn có thể được hội nghị cụm nhà chung cư bầu làm trưởng phòng ban quản trị. Trường hợp không được bầu làm trưởng phòng ban quản trị thì chủ góp vốn đầu tư được quyền cử đại diện thay mặt thay mặt của tòa nhà mà chủ góp vốn đầu tư còn sở hữu diện tích quy hoạnh s làm phó phòng ban.

Tiêu chuẩn thành viên ban quản trị chung cư

Yêu cầu so với những thành viên ban quản trị chung cư được quy định tại khoản 1, 2 điều 19, mục 2, chương III thông tư 02/năm nay/TT-BXD:

 • Các thành viên trong ban quản trị nhà chung cư phải có sức mạnh, không tồn tại tiền án – tiền sự. Ưu tiên lựa chọn những người dân có kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề về xây dựng, kiến trúc, tài chính, pháp lý tham gia ban quản trị nhà chung cư.
 • Các thành viên trong ban quản trị nhà chung cư đều phải tham gia những lớp tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư do những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ về nhiệm vụ quản trị và vận hành vận hành tòa nhà theo như đúng quy định của cục xây dựng.

Điều 104, mục 1, chương VII Luật nhà tại năm trước và điều 41, mục 5, chương III của thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị chung cư một chủ sở hữu:

 • Đôn đốc, nhắc nhở những chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư tiến hành nội quy, quy định quản trị và vận hành sử dụng nhà chung cư.
 • Thu thập, tổng hợp ý kiến cũng như kiến nghị của người tiêu dùng nhà chung cư về việc quản trị và vận hành, sử dụng và phục vụ nhu yếu những dịch vụ nhà chung cư để phối thích phù hợp với cơ quan hiệu suất cao, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan xem xét và xử lý và xử lý.
 • Phối thích phù hợp với cơ quan ban ngành địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong khu nhà chung cư.

Quyền hạn của ban quản trị nhà chung cư

 • Thực hiện đúng quy định hoạt động giải trí và sinh hoạt của ban quản trị nhà chung cư đã được hội nghị nhà chung cư trải qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ trợ update thành viên ban quản trị nhà chung cư.
 • Nhận chuyển giao, tàng trữ, quản trị và vận hành hồ sơ nhà chung cư. Cung cấp bộ hồ sơ đã nhận được chuyển giao từ chủ góp vốn đầu tư cho cty chức năng quản trị và vận hành vận hành trong trường hợp cung cư phải có cty chức năng quản trị và vận hành vận hành theo quy định tại khoản 2 điều 5 của quy định này (trừ trường hợp cty chức năng quản trị và vận hành vận hành là chủ góp vốn đầu tư).
 • Chuẩn bị những nội dung và tổ chức triển khai họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của quy định này, thông tin minh bạch nội dung hợp đồng quản trị và vận hành vận hành và hợp đồng bảo trì đã ký kết kết tại hội nghị nhà chung cư.
 • Chịu trách nhiệm trước những chủ sở hữu nhà chung cư về trách nhiệm được giao, chấp hành đúng quy định hoạt động giải trí và sinh hoạt, quy định thu – chi tài chính của ban quản trị.
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai hợp hội nghị nhà chung cư, công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định của quy định này. Tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để quyết định hành động theo thế cty chức năng quản trị và vận hành vận hành trong trường hợp cty chức năng đang quản trị và vận hành vận hành không hề đủ Đk quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư theo quy định của quy định này.
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý khi chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hồ sơ nhà chung cư, không chuyển giao kinh phí góp vốn đầu tư bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định.
 • Bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, sách vở đang quản trị và vận hành cho ban quản trị mới sau khoản thời hạn được công nhận.
 • Thành viên ban quản trị nếu có hành vị vi phạm quy định này và quy định của pháp lý có tương quan thì sẽ tùy từng mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định (xử phạt hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự) nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường cho những bên bị hại.
 • Chấp hành quyết định hành động xử lý và xử lý, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiến hành những quyền, trách nhiệm khách theo quy định của pháp lý.
 • Thực hiện những quyền và trách nhiệm khác được quy định trong quy định hoạt động giải trí và sinh hoạt, quy định thu – chi tài chính của ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư trải qua và quy định tại quy định này.
 • Được hưởng thù lao trách nhiệm và những ngân sách hợp lý khác theo quyết định hành động của hội nghị nhà chung cư.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp lý, trước chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư khi tiến hành quyền và trách nhiệm không đúng với quy định.
 • Thực hiện những việc làm khác do hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp lý

||Xem thêm: Quy trình quản trị và vận hành tòa nhà chung cư chuyên nghiệp hiệu suất cao

Theo điều 104, mục 1, chương III luật nhà tại năm trước và điều 41, mục 5, chương III của thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư nhiều chủ sở hữu có quyền hạn và trách nhiệm tương tự với ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu, ngoài ra sẽ đã có được một số trong những quyền hạn và trách nhiệm khác:

 • Quản lý, sử dụng quỹ bảo trì chung cư phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của luật Nhà ở và quyết định hành động của hội nghị nhà chung cư. Đồng thời có trách nhiệm phải văn bản báo cáo giải trình với hội nghị nhà chung cư việc thu – chi những khoản ngân sách này minh bạch minh bạch.

Trách nhiệm của ban quản trị chung cư

 • Đề nghị hội nghị nhà chung cư trải qua mức giá dịch vụ quản trị và vận hành chung cư với chủ góp vốn đầu tư hoặc cty chức năng có hiệu suất cao, kĩ năng quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư.
 • Ký hợp đồng phục vụ nhu yếu dịch vụ quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư với chủ góp vốn đầu tư hoặc cty chức năng có hiệu suất cao, kĩ năng quản trị và vận hành vận hành nhà chung cư.
 • Thực hiện thu, ngân sách quản trị và vận hành vận hành theo quyết định hành động của hội nghị nhà chung cư.
 • Ký phối hợp đồng với cty chức năng có kĩ năng bảo trì nhà tại theo quy định của pháp lý về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của chung cư và giám sát hoạt động giải trí và sinh hoạt bảo trì.
 • Báo cáo kết quả hoạt động giải trí và sinh hoạt thu – chi tài chính của ban quản trị, kết quả việc làm bảo trì và thu – chi kinh phí góp vốn đầu tư bảo trì phần sở hữu chung của chung cư để hội nghị nhà chung cư kiểm tra, giám sát.
 • Thay mặt chủ sở hữu tiến hành những quyền so với phần sở hữu chung của chung cư theo quy định của luật nhà tại. Không được kích động người khác gây mất trật tự bảo mật thông tin an ninh tại khu vực nhà chung cư.

Điều 18,  thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư quy định ban quản trị và vận hành tòa nhà chung cư một chủ sở hữu hoạt động giải trí và sinh hoạt theo quy mô tự quản.

Mô hình này được cho phép những thành viên quan quản trị tự thống nhất phân công tiến hành những quyền hạn và trách nhiệm do quy định quản trị và vận hành sử dụng nhà chung cư quy định

Thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư quy định rõ tại điều 18, mục 1, chương III  rằng ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu trọn vẹn có thể hoạt động giải trí và sinh hoạt theo 2 quy mô:

 • Mô hình hội đồng quản trị của công ty Cp: triệu cập và tổ chức triển khai họp của ban quản trị được tiến hành theo quy định của luật doanh nghiệp

Mô hình ban quản trị nhà chung cư

 • Mô hình ban chủ nhiệm của hợp tác xã: triệu tập và tổ chức triển khai họp của ban quản trị được tiến hành theo quy định của luật hợp tác xã. Khi bầu, bãi miễn thành viên ban quản trị nhà chung cư thì những chủ sở hữu, người tiêu dùng nhà chung cư không phải xây dựng công ty Cp hoặc hợp tác xã.

Theo điều 12, mục 1, chương III thuộc thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư nêu rõ:

Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu và người tiêu dùng so với nhà chung cư có một chủ sở hữu.

Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện thay mặt thay mặt của những chủ sở hữu căn hộ hạng sang hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham gia.  Hội nghị nhà chung cư có quyền quyết định hành động những nội dung tương quan đến việc quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư.”

Thành phần tham gia hội nghị nhà chung cư được quy định rõ tại điều 16, mục 1, chương III của thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành:

 • Với chung cư có một chủ sở hữu, thành phần tham gia  gồm có:
  • Đại diện chủ sở hữu
  • người tiêu dùng nhà chung cư
  • Mời đại diện thay mặt thay mặt ủy ban nhân dân cấp phường nơi có nhà chung cư tham gia.
 • Đối với chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành phần tham gia được quy định:
 • Hội nghị tổ chức triển khai lần đầu thì thành phần tham gia gồm: đại diện thay mặt thay mặt chủ góp vốn đầu tư, đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu căn hộ hạng sang đã nhận được chuyển giao và mời đại diện thay mặt thay mặt ủy ban nhân dân cấp phường.
 • Hội nghị nhà chung cư không bình thường hoặc thường niên thì thành phần tham gia gồm có: đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu căn hộ hạng sang đã nhận được chuyển giao, đại diện thay mặt thay mặt chủ góp vốn đầu tư, đại diện thay mặt thay mặt cty chức năng quản trị và vận hành vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê cty chức năng quản trị và vận hành vận hành) và mời đại diện thay mặt thay mặt của ủy ban nhân dân cấp phường.

||>>>Xem thêm: Quy định về quỹ bảo trì nhà chung cư với chủ góp vốn đầu tư, dân cư

Nhiệm vụ của ban quản trị chung cư

Điều 22, mục 1, chương III của thông tư 02/năm nay/TT-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà tại do bộ xây dựng phát hành năm nay quy định:

 • Trong thời hạn 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày được hội nghị nhà chung cư bầu, ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị công nhận ban quản trị tại ủy ban nhân dân cấp quận nơi có nhà chung cư.
 • Sau khi có quyết định hành động công nhận ban quản trị của uy ban nhân dân cấp quận. Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập thông tin tài khoản hoạt động giải trí và sinh hoạt của BQT, trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì BQT phải lập thông tin tài khoản quản trị và vận hành kinh phí góp vốn đầu tư bảo trì phần sở hữu chung và Đk con dấu theo quy định (trừ trường hợp ban quản trị đã có con dấu và có tài năng khoản được lập theo quy định).

Bài viết trên đây đã trình làng tới bạn đọc tổng quan nhất về quyền hạn, trách nhiệm và trách nhiệm của ban quản trị chung cư. Nếu bạn muốn muốn tìm hiểu thêm vui lòng liên hệ với Asahi nhật bản theo thông tin tại đây:

||tin tức liên hệ:

>>>Bài viết tương quan:

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư

Reply
3
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư “.

Thảo Luận vướng mắc về Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Ban #quản #trị #và #Ban #quản #lý #chung #cư Ban quản trị và Ban quản trị và vận hành chung cư