Mục lục bài viết

Mẹo về Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-05-03 07:08:16,You Cần biết về Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

614

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK SINH 7 – TẠI ĐÂY

Thế nào là đối xứng tỏa tròn???( Ngành ruột khoang)

Những vướng mắc tương quan

Câu 33: Trong những điểm lưu ý sau, điểm lưu ý nào không phải là yếu tố lưu ý chung của những giun tròn?A. Phần lớn sống kí sinh. B. Ruột phân nhánh.C. Tiết diên ngang khung hình tròn trụ. D. Bắt đầu có khoang khung hình chính thức.Câu 34: Tập hợp nào tại đây gồm những đại diện thay mặt thay mặt của ngành Giun tròn?A. Đỉa, giun đất. B. Giun kim, giun đũa. C. Giun đỏ, vắt. D. Lươn, sá sùng.Câu 35: Môi trường sống của trùng roi xanh là:A. Ao, hồ, ruộng. B. Biển. C. Cơ thể người. D. Cơ thể thú hoang dã.Câu 36: Đặc điểm nào tại đây có ở sứa?A. Miệng ở phía dưới. B. Di chuyển bằng tua miệng.C. Cơ thể dẹp hình lá. D. Không có tế bào tự vệ.Câu 37: Loài nào có khung xương bất động và có tổ chức triển khai thể kiểu tập đoàn lớn lớn?A. Sứa B. San hô C. Hải quì D. Thủy tứcCâu 38: Trùng sốt rét truyền vào máu người qua thú hoang dã nào?A. Ruồi vàng B. Bọ chó C. Bọ chét D. Muỗi AnôphenCâu 39: Các đại diện thay mặt thay mặt của ngành Ruột khoang không tồn tại điểm lưu ý nào tại đây?A. Sống trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước, đối xứng toả tròn. B. Có kĩ năng kết bào xác.C. Cấu tạo thành khung hình gồm 2 lớp, ruột dạng túi. D. Có tế bào gai để tự vệ và tiến công.Câu 40: Đặc điểm chung của thú hoang dã nguyên sinh:A. Gây bệnh cho những người dân và thú hoang dã khác. B. Di chuyển bằng tua.C. Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi hiệu suất cao sống. D. Sinh sản hữu tính.Câu 41: Nhóm nào tại đây gồm toàn những đại diện thay mặt thay mặt của ngành Giun đốt?A. Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ. B. Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.C. Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ. D. Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.Câu 42: Thủy tức dịch chuyển bằng phương pháp nào?A. Roi bơi. B. Kiểu lộn đầu và roi bơi.C. Kiểu sâu đo. D. Kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu.Câu 43: Đặc điểm nào tại đây không tồn tại ở những đại diện thay mặt thay mặt của ngành Giun tròn?A. Sống trong đất ẩm, nước hoặc kí sinh trong khung hình những thú hoang dã, thực vật và người.B. Cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu, khởi đầu có khoang khung hình chưa chính thức.C. Phân biệt đầu – đuôi, sống lưng – bụng. D. Cơ quan tiêu hoá khởi đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn.Câu 44: Đa số đại diện thay mặt thay mặt của ruột khoang sống ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nào?A. Sông. B. Biển. C. Suối. D. Ao, hồ.Câu 45: Hình dạng của thuỷ tức làA. Dạng trụ dài. B. Hình cầu. C. Hình đĩa. D. Hình nấm.Câu 46: Đặc điểm cấu trúc nào chứng tỏ sứa thích nghi với lối sống dịch chuyển tự do.A. Cơ thể hình dù, lỗ miệng ở dưới, có đối xứng tỏa tròn. B. Cơ thể hình trụ.C. Có đối xứng tỏa tròn. D. Có 2 lớp tế bào và có đối xứng tỏa tròn.Câu 47: Trong những điểm lưu ý sau, đâu là yếu tố rất khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?A. Sự tăng trưởng của những cơ quan cảm hứng. B. Tiết diện ngang khung hình.C. Đời sống. D. Con đường lây nhiễm.Câu 48: Cành sinh vật biển thường dùng trang trí là bộ phận nào của khung hình chúng.A. Miệng. B. Tua miệng. C. Khung xương đá vôi. D. Miệng và tua miệng.Câu 49: Loài giun dẹp nào tại đây sống kí sinh trong máu người ?A. Sán bã trầu. B. Sán lá gan. C. Sán dây. D. Sán lá máu.Câu 50: Lớp cuticun bọc ngoài khung hình giun tròn có tác dụng gì?A. Như bộ áo giáp tránh sự tiến công của quân địch.B. Như bộ áo giáp giúp không trở thành tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non.C. Giúp khung hình luôn căng tròn.D. Giúp khung hình dễ dịch chuyển.Câu 51: Đặc điểm chung nổi trội nhất ở những đại diện thay mặt thay mặt ngành Giun dẹp là gì?A. Ruột phân nhánh. B. Cơ thể dẹp.C. Có giác bám. D. Mắt và lông bơi tiêu giảm.Câu 52: Vai trò của giun đất so với đất trồng trọt:A. Làm cho đất tơi xốp. B. Làm tăng độ màu cho đất.C. Làm mất độ màu của đất. D. Làm cho đất tơi xốp và tăng độ màu cho đất.Câu 53: Phát biểu nào tại đây về sán dây là đúng?A. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên. B. Là thú hoang dã đơn tính.C. Cơ quan sinh dục kém tăng trưởng. D. Phát triển không qua biến thái.Câu 54: Trong những nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm những sinh vật có đời sống kí sinh?A. Sán lá gan, sán dây và sán lông. B. Sán dây và sán lá gan.C. Sán lông và sán lá gan. D. Sán dây và sán lông.Câu 55: Cơ thể sứa có hình gì?A. Hình trụ. B. Hình tròn . C. Hình dù . D. Hình thoi .Câu 56: Sán bã trầu kí sinh ở đâu?A. Trong máu người. B. Trong ruột lợn.C. Trong ruột non của người. D. Trong gan, mật trâu, bò.Câu 57: Nhóm nào tại đây gồm những đại diện thay mặt thay mặt của ngành Giun tròn?A. Sán lông, sán lá gan, sán bã trầu, sán dây. B. Sán bã trầu, giun đũa, giun kim, giun móc câu.C. Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa. D. Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.Câu 58: Động vật nào tại đây thuộc ngành ĐVNS?A. Sâu đỏ . B. Trùng roi. C. Giun đất. D. Thủy tức.Câu 59: Thức ăn của giun đất là gì?A . Động vật nhỏ trong đất. B. Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.C . Vụn thực vật và mùn đất. D. Rễ cây.Câu 60: Sán lá gan sống kí sinh có bộ phận nào tăng trưởng

A. Có giác bám B. Có mắt C. Có lông bơi D. Có chân giả

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 64.4.

Bảng 64.4. Đặc điểm của những ngành thú hoang dã

Ngành Đặc điểm Động vật nguyên sinh   Ruột khoang   Giun dẹp   Giun tròn   Giun đốt   Thân mềm   Chân khớp   Động vật có xương sống  

Cho những nội dung sau :

(1) những tế bào thần kinh nằm rải rác trong khung hình và liên hệ với nhau bằng những sợi thần kinh

(2) thú hoang dã đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp

(3) phản ứng mang tích chất định khu, đúng chuẩn hơn

(4) phản ứng với kích thích bằng phương pháp co toàn bộ khung hình

(5) ngành Ruột khoang

(6) những tế bào thần kinh tập hợp lại thành những hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài khung hình

(7) tiêu tốn nhiều tích điện

(8) tiết kiệm ngân sách tích điện hơn

Sắp xếp cảm ứng ở thú hoang dã có hệ thần kinh dạng lưới với thú hoang dã có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch bằng phương pháp ghép những điểm lưu ý tương ứng với mỗi nhóm thú hoang dã

A. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (5) và (8)

B. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (8) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (7)

C. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (8)

D. hệ thần kinh dạng lưới: (4), (5), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (1), (2), (3) và (8)

Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu trúc thành khung hình có hai lớp tế bào là yếu tố lưu ý của ngành thú hoang dã nào?

A. Ruột khoang

B. Giun đốt

C. Giun tròn

D. Thân mềm.

Lời giải

Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu trúc thành khung hình có hai lớp tế bào là yếu tố lưu ý của ngành ruột khoang.

Giun đốt, giun tròn và thân mềm đều phải có khung hình đối xứng hai bên.

Đáp án A

Trong những đại diện thay mặt thay mặt sau nhóm thú hoang dã nào không thuộc ngành ruột khoang?

Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?

Các đại diện thay mặt thay mặt của ngành Ruột khoang không tồn tại điểm lưu ý nào tại đây?

Ruột khoang nói chung thường tự vệ bằng

Phương thức dinh dưỡng thường gặp ở ruột khoang là

Đặc điểm của ruột khoang khác với thú hoang dã nguyên sinh là:

Ruột khoang có vai trò gì so với sinh giới và con người nói chung?

Đảo ngầm sinh vật biển thường gây tổn hại gì cho con người?

Người ta khai thác sinh vật biển đen nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Reply
6
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào “.

Giải đáp vướng mắc về Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Cơ #thể #đối #xứng #toả #tròn #là #đặc #điểm #của #ngành #nào Cơ thể đối xứng toả tròn là yếu tố lưu ý của ngành nào