Kinh Nghiệm về Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? * Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-09-22 22:41:12,You Cần tương hỗ về Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? *. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

551

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Đặc điểm nào tại đây khôngcó ở sinh trưởng thứ cấ…
  • A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây
  • B. Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh bần.
  • C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm
  • D. Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của mô phân sinh bên.
  • Lời giải:Ở sinh trưởng thứ cấp không trình làng ở cây một lá mầm.Đáp án cần chọn là: C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Lời giải của Tự Học 365

Đặc điểm nào tại đây khôngcó ở sinh trưởng thứ cấ…

Câu hỏi: Đặc điểm nào tại đây khôngcó ở sinh trưởng thứ cấp?

A.
Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

B.
Diễn ra đa phần ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm

C.
Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh mạch

D.
Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh bần (vỏ)

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm ngày càng tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động giải trí và sinh hoạt nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2021 – Trường THPT Nguyễn Khuyến

Lớp 11 Sinh học Lớp 11 – Sinh học

19/06/2021 1,055

A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

B. Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh bần.

C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Đáp án đúng chuẩn

D. Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của mô phân sinh bên.

Lời giải:Ở sinh trưởng thứ cấp không trình làng ở cây một lá mầm.Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là những loại mô phân sinh theo thứ tự:

Xem đáp án » 19/06/2021 8,232

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là vì hoạt động giải trí và sinh hoạt của?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,184

Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng sơ cấp?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,169

Các yếu tố tác động đến sinh trưởng của cây gồm có ?

Xem đáp án » 19/06/2021 868

Phát biểu nào tại đây đúng ?

Xem đáp án » 19/06/2021 805

Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

Xem đáp án » 19/06/2021 700

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở vị trí nào của cây?

Xem đáp án » 19/06/2021 665

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở vị trí nào của cây?

Xem đáp án » 19/06/2021 545

Sinh trưởng sơ cấp xẩy ra ở?

Xem đáp án » 19/06/2021 527

Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở

Xem đáp án » 19/06/2021 495

Lấy tủy làm tâm, sự phân bổ của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp ra làm thế nào ?

Xem đáp án » 19/06/2021 476

Lấy tủy làm tâm, sự phân bổ của gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp ra làm thế nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 338

Sinh trưởng thứ cấp là

Xem đáp án » 19/06/2021 290

Giải phẫu mặt phẳng cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

Xem đáp án » 19/06/2021 260

Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?

Xem đáp án » 19/06/2021 241

Câu hỏi

Nhận biết

Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp?

A.

Diễn ra đa phần ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.

B.

Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh mạch.

C.

Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

D.

Diễn ra hoạt động giải trí và sinh hoạt của tầng sinh bần (vỏ).

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải rõ ràng

Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ.Nguyên nhân: Do hoạt động giải trí và sinh hoạt của mô phân sinh bên.Đối tượng: Cây hai lá mầm

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? *

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? * ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? * tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? * “.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? *

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đặc #điểm #nào #không #có #ở #sinh #trưởng #thứ #cấp Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp? *