Kinh Nghiệm Hướng dẫn Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng 2022

Cập Nhật: 2022-09-22 05:31:14,Bạn Cần tương hỗ về Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

508

Ta coi mỗi cây là một điểm và có sơ đồ sau:

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 21

Ta coi mỗi cây là một điểm và có sơ đồ sau:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy vẽ sơ đồ trồng 6 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 3 cây

Xem đáp án » 23/10/2020 2,224

Hãy vẽ sơ đổ trồng 7 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây

Xem đáp án » 23/10/2020 349

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay là không?

Xem đáp án » 23/10/2020 248

Dựa vào Hình 14 và gọi tên:

Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án » 23/10/2020 246

Dựa vào Hình 10 và gọi tên: Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án » 23/10/2020 221

Vẽ ba điểm A,B, C thẳng hàng sao cho:

Điểm A, B nằm cùng phía so với C.

Xem đáp án » 23/10/2020 201

Với giải Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với môi trường sống đời thường được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ cho bạn biết phương pháp làm bài tập môn Toán 6.

Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Lời giải:

Ta xem mỗi cây là một điểm và mỗi hàng là một đường thẳng.

* Trong Hình 8.33 có 10 điểm và 5 đường thẳng. Cứ hai tuyến phố thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Có 5 điểm bên phía ngoài và 5 điểm bên trong ở Hình 8.33. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

* Dựa vào cách vẽ trên, ta trọn vẹn có thể vẽ 6 đường thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 12 giao điểm, mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Cứ hai tuyến phố thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Khi đó, có 6 điểm bên phía ngoài và 6 điểm bên trong. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Vậy ta trọn vẹn có thể vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây như sau:

Các vướng mắc tương tự

Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Đố: Theo hình 14 thì ta trọn vẹn có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Hình 14

hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng , mỗi hàng 4 cây [ 4 cách ]

Mới nhất Xem nhiều International Hài #is_first #thumbnail_url /thumbnail_url /is_first ^is_first /is_first

Làm sao để trồng 10 cây táo thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây?

Đáp án: Trồng theo như hình ngôi sao 5 cánh.

Quay lại

Quảng cáo

Tag

Các vướng mắc tương tự

Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Đố: Theo hình 14 thì ta trọn vẹn có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Hình 14

Ta coi mỗi cây là một điểm và có sơ đồ sau:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hãy vẽ sơ đồ trồng 6 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 3 cây

Xem đáp án » 23/10/2020 2,877

Hãy vẽ sơ đổ trồng 7 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây

Xem đáp án » 23/10/2020 420

Dựa vào Hình 14 và gọi tên:

Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án » 23/10/2020 363

Vẽ bốn điểm. A, B, C, D sao cho điểm A nằm trong lòng C và D; điểm B nằm trong lòng A và D.

a) Hãy cho biết thêm thêm điểm A còn nằm trong lòng hai điểm nào?

b) Tìm những điểm nằm khác phía so với điểm A

Xem đáp án » 23/10/2020 298

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay là không?

Xem đáp án » 23/10/2020 294

Dựa vào Hình 14 và gọi tên:

Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án » 23/10/2020 289

Theo hình sau thì ta trọn vẹn có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng , mỗi hàng 4 cây . Hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng , mỗi hàng 4 cây


Làm ơn vấn đáp gấp

Làm sao để trồng 10 cây táo thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây?

Đáp án: Trồng theo như hình ngôi sao 5 cánh.

Quay lại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với môi trường sống đời thường được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ cho bạn biết phương pháp làm bài tập môn Toán 6.

Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Lời giải:

Ta xem mỗi cây là một điểm và mỗi hàng là một đường thẳng.

* Trong Hình 8.33 có 10 điểm và 5 đường thẳng. Cứ hai tuyến phố thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Có 5 điểm bên phía ngoài và 5 điểm bên trong ở Hình 8.33. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

* Dựa vào cách vẽ trên, ta trọn vẹn có thể vẽ 6 đường thẳng đôi một cắt nhau tạo ra 12 giao điểm, mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Cứ hai tuyến phố thẳng bất kỳ cắt nhau sẽ tạo ra một điểm chung.

Khi đó, có 6 điểm bên phía ngoài và 6 điểm bên trong. Mỗi đường thẳng chứa 4 điểm.

Vậy ta trọn vẹn có thể vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây như sau:

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng “.

Hỏi đáp vướng mắc về Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#hãy #vẽ #sơ #đồ #cây #thành #hàng Em hãy vẽ sơ đồ 10 cây thành 5 hàng