Mẹo về Irrigation la gi Mới Nhất

Update: 2022-09-02 06:55:10,Bạn Cần biết về Irrigation la gi. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

745

Nghĩa của từ irrigation là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Nghĩa của từ irrigation là gì
 • Từ điển chuyên ngành y khoa
 • Từ tương quan
 • Từ điển chuyên ngành Môi trường
 • Từ điển Collocation
 • Từ điển
  WordNet

(sự) tưới

Từ điển chuyên ngành y khoa

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Dịch Online, Translate, Translation, Từ điển chuyên ngành Y khoa, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ tương quan

 • pseudoshrub
 • L22
 • blats
 • bugger
 • interwound
 • hyphema
 • acut abscess
 • pyocyanosis
 • keratohyaline
 • triple piece
 • bubas
 • tubular sound
 • fibrae circulares musculi ciliaris
 • adendric
 • chondromalacia fetalis
 • lithesome
 • N90.1
 • ceilinged
 • altitudinal area
 • ninebarks

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

irrigation
/,iri”geiʃn/ danh từ sự tưới (đất, ruộng); sự tưới cho xanh tươi; tình trạng được tưới (y học) sự rửa (vết thương)sự dẫn nướcsự phunspay irrigation: sự phun mưasự tưới (nước)sự tưới nướcborder irrigation: sự tưới nước tràn bờinfiltration irrigation: sự tưới nước nhờ thấmirrigation of field: sự tưới nước vào ruộngsubterraneous irrigation: sự tưới nước dưới sâusự tưới tràn bờthụt rửaLĩnh vực: xây dựngdẫn nướcirrigation gallery: hiên chạy dẫn nước tướiirrigation system: sự
dẫn nướcirrigation system: khối mạng lưới hệ thống dẫn nướcirrigation tunnel: hầm dẫn nước tưới tiêusự dẫn nước tướithủy lợiirrigation rate: thủy lợi phíirrigation structure: khu công trình xây dựng thủy lợiLĩnh vực: cơ khí & công trìnhtưới ruộngirrigation facility: khu công trình xây dựng tưới ruộngirrigation reservoir: hồ chứa để tưới ruộngrelease for irrigation: sự xả để tưới ruộngalternate irrigationtưới luôn phiênarterial irrigationtưới theo nhiều nhánhartificial rain irrigation networkhệ thống phun mưabasin check
irrigationtưới kiểu be bờ (giữ nước)basin check irrigationtưới ngậpbasin irrigationsự tưới be bờbasin irrigationsự tưới khoanh vùngbasin irrigationtưới phunbed irrigationtưới theo luốngbedward irrigationtưới dọc luốngbench border irrigationtưới theo bờ bậc thangblock irrigationtưới ngậpborder irrigationsự tưới ngập bờ ngănborder irrigationsự tưới tràn bờborder irrigationtưới theo bờ khoanh vùngborder trip irrigationtưới theo khu bờ vùngbraod irrigationtưới bằng nước thảibroad irrigationsự tưới
bằng nước thảiburied-tube irrigationhệ thống tưới nước ngầmburied-tube irrigation systemhệ thống tưới kíncatchwork irrigationsự tưới be bờcatchwork irrigationsự tưới khoanh vùngcatchwork irrigationtưới kết hợpcatchwork irrigationtưới ngậpchannel irrigationtưới theo kênh dẫncheck irrigationtưới ngậpcoefficient of irrigationhệ số tướicontinuous flow irrigationhệ thống tưới liên tụccontinuous irrigationtưới liên tục danh từ o sự tưới (nước) § irrigation gas clause : lao lý về khí Một lao lý
trong hợp đồng dầu khí được cho phép người chủ đất nhận một phần hoặc toàn bộ khí sản xuất theo thuế tài nguyên trên khu đất nền trống.

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Irrigation: Applying water or wastewater to land areas to supply the water and nutrient needs of plants.

Sự tưới tiêu: Việc đưa nước hay nước thải vào những vùng đất để phục vụ nhu yếu nước và chất dinh dưỡng cần cho thực vật.

irrigation

Từ điển Collocation

irrigation noun

ADJ. large-scale, small-scale

IRRIGATION + NOUN project, scheme, system | canal, channel, ditch | pump

PREP. under ~ two million acres under irrigation

Từ điển
WordNet

n.

supplying dry land with water by means of ditches etc(medicine) cleaning a wound or body toàn thân organ by flushing or washing out with water or a medicated solution

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Irrigation la gi

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Irrigation la gi ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Irrigation la gi tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Irrigation la gi “.

Giải đáp vướng mắc về Irrigation la gi

You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Irrigation Irrigation la gi