Thủ Thuật Hướng dẫn Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT Chi Tiết

Update: 2022-05-14 21:08:12,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT. You trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

818

Giáo án minh họa môn Sinh học module 3 THPT

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, kĩ năng

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Giáo án minh họa môn Sinh học module 3 THPT
  • I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
  • II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
  • III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  • IV. Các công cụ định hình và nhận định trong chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề

YCCĐ

(STT của YCCĐ)

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

Nhận thức kiến thức và kỹ năng sinh học

Trình bày được những điểm lưu ý giống nhau giữa người tân tiến với những loài linh trưởng hiện giờ đang sinh sống và làm việc

1

Giải thích được những điểm lưu ý thích nghi đặc trưng của loài người

2

Giải thích được thế nào là tiến hóa văn hóa truyền thống và vai trò của tiến hóa văn hóa truyền thống so với việc phát sinh, tăng trưởng của loài người

3

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực tiếp xúc và hợp tác

Trao đổi, thảo luận với bạn để rút ra kết luận chung

Giải quyết yếu tố và sáng tạo

Sử dụng được những kiến thức và kỹ năng để liên hệ trong thực tiễn và đời sống.

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm

Hợp tác, san sẻ và giúp sức lẫn nhau khi tiến hành trách nhiệm

Chăm chỉ

Hoàn thành những trách nhiệm được giao

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Bảng 34. Mức độ giống nhau về ADN và protein giũa người với những loài thuộc bộ Khỉ

Các loài

% giống nhau so với

ADN người

Các loài

Số Axit amin trên chuỗi β– hemoglobin khác lạ so với những người

Tinh tinh

97,6

Tinh tinh

0/146

Vượn Gibbon

94,7

Gôrila

1/146

Khỉ Rhesut

91,1

Vượn Gibbon

3/146

Khỉ Vervet

90,5

Khỉ Rhesut

8/146

Khỉ Capuchin

84,2

Galago

58,0

Từ đó xác lập quan hệ họ hàng giữa người với những loài thuộc bộ Khỉ.

– Hình 34.1. Cây chủng loại phát sinh của cục Linh trưởng: Hiểu được quan hệ họ hàng giữa người và một số trong những loài vượn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học

(Thời gian)

Mục tiêu

(STT YCCĐ)

Nội dung dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ yếu

Phương án định hình và nhận định

Hoạt động 1: Khởi động

(1)

Loài người dân có nguồn gốc từ thú hoang dã có xương sống

DH theo nhóm.

Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng

(1)

(2)

GV chia lớp thành 6 nhóm, tìm hiểu những thông tin

+ Nhóm 1, 3: Những điểm giống nhau giữa người và thú

+ Nhóm 2, 4: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người ngày này

+ Nhóm 5, 6: Trình bày những điểm rất khác nhau giữa người và vượn người ngày này?

DH Giải quyết yếu tố. DH theo nhóm

Phương pháp: Quan sát

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập

(1)

(2)

Phân tích bảng số liệu sau và cho biết thêm thêm: Dạng vượn người nào có quan hệ họ hàng thân thiện với những người nhất?

DH Giải quyết yếu tố. DH theo nhóm

Phương pháp: KT viết, đánh qua thành phầm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng

(1)

(2)

BT1: PHT

BT2: Học sinh nên phải có ý thức trách nhiệm ra làm thế nào về vai trò của con người trong toàn thế giới sống lúc bấy giờ, ý thức phòng chống những yếu tố xã hội tác động xấu đến con người và xã hội loài người?

Phương pháp: KT VIẾT

Công cụ: Bài tập, Bảng kiểm

IV. Các công cụ định hình và nhận định trong chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề

1. Câu hỏi

2. Bài tập

Các loài

% giống nhau so với

ADN người

Các loài

Số Axit amin trên chuỗi β– hemoglobin khác lạ so với những người

Tinh tinh

97,6

Tinh tinh

0/146

Vượn Gibbon

94,7

Vượn Gibbon

3/146

Khỉ Rhesut

91,1

Khỉ Rhesut

8/146

Galago

58,0

Gôrila

1/146

A. Tinh tinh.

B. Vượn Gibbon.

C. Khỉ Rhesut.

D. Galago

3. PHT

Đặc điểm phân biệt

Tiến hoá sinh học

Tiến hoá văn hoá

Các yếu tố tiến hoá

Giai đoạn tác động đa phần

Kết quả

4. Thang đo

Biểu hiện

Đánh giá

(thang điểm 10)

– Nêu ra được 01 ý thức phòng chống tác động xấu đến xã hội loài người

2 điểm

– Nêu ra được từ 02 ý thức phòng chống tác động xấu đến xã hội loài người

5 điểm

– Nêu ra được 01 trách nhiệm của tớ so với toàn thế giới sống xung quanh

3 điểm

– Nêu ra được 02 trách nhiệm của tớ so với toàn thế giới sống xung quanh

4 điểm

– Nêu ra được từ 03 trách nhiệm của tớ so với toàn thế giới sống xung quanh

5 điểm

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Cập nhật Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT “.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Kế #hoạch #bài #dạy #môn #Sinh #học #THPT Kế hoạch bài dạy môn Sinh học THPT