Mẹo Hướng dẫn Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Chi Tiết

Update: 2022-04-30 09:51:11,You Cần biết về Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là. Quý khách trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

709

Cân băng pthh sau (theo oxi hóa khử) (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 el…
  • Chọn AKhối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Viết phương trình phản ứng xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

Nhận biết (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Tính % của d2 thu được (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Viết các PTHH theo sơ đồ tại đây (Hóa học – Lớp 11)

2 vấn đáp

Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 electron, khối lượng của một nguyên tử photpho là

A. 31u.

B. 30g.

C. 46u.

D. 31g.

Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 el…

Câu hỏi: Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 electron, khối lượng của một nguyên tử photpho là

A. 31u.

B. 30g.

C. 46u.

D. 31g.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

ChọnA

Khối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 Hóa học 10 có đáp án (Bài số 1) !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

15/03/2022 34,342

Chọn AKhối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong nguyên tử hạt mang điện tích âm là

Xem đáp án » 15/03/2022 46,558

Cho kí hiệu nguyên tử K1939. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/03/2022 13,822

Trong nguyên tử A1327l có số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là

Xem đáp án » 15/03/2022 10,705

Có những đồng vị sau H11; H12; C1735l;C1737l. Có thể tạo ra số phân tử hiđroclorua HCl là

Xem đáp án » 15/03/2022 8,132

Tổng số hạt (e, p., n) trong phân tử MX là 108 hạt, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn thế nữa số khối của X là 8 cty chức năng. Số hạt trong M2+ to nhiều hơn số hạt trong X2− là 8 hạt. % khối lượng của M có trong hợp chất là

Xem đáp án » 15/03/2022 7,866

Cho nguyên tử C2040a. Trong nguyên tử Ca có:

Xem đáp án » 15/03/2022 7,723

Một nguyên tử M có 96 proton, 151 nơtron. Kí hiệu nguyên tử M là

Xem đáp án » 15/03/2022 6,361

Nguyên tử khối trung bình của Vanadi (V) là 50,94. V có hai đồng vị, trong số đó V50 chiếm 6%. Số khối đồng vị thứ hai là

Xem đáp án » 15/03/2022 6,336

Các electron của nguyên tử nguyên tố R được phân bổ trên 4 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron, số phân lớp có chứa electron của R là 6. Số cty chức năng điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố R trọn vẹn có thể là giá trị nào

Xem đáp án » 15/03/2022 4,931

Tổng số hạt của nguyên tử X là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử X là

Xem đáp án » 15/03/2022 4,782

Tổng số khối của 2 đồng vị X, Y là 72 trong số đó có 38 hạt không mang điện. X, Y là những đồng vị của nguyên tố

Xem đáp án » 15/03/2022 3,955

Cation X+ có thông số kỹ thuật kỹ thuật electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Kết luận sai là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,411

Y là nguyên tố d có 4 lớp electron và có 3 electron ở tại mức tích điện tốt nhất. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,336

Nguyên tử M có 7 electron ở phân lớp 3d. Số hạt mang điện của nguyên tử M là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,280

Một ion có 18 electron và 19 protron mang điện tích là

Xem đáp án » 15/03/2022 2,865

Reply
5
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là “.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Nguyên #tử #photpho #có #nơtron #proton #số #hiệu #nguyên #tử #của #là Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là