Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-06-24 05:13:56,Quý khách Cần tương hỗ về Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Tác giả được tương hỗ.

524

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 63, 64 sách Chân trời sáng tạo giúp những em học viên lớp 6 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Thực hành 1
 • Trả lời Vận dụng 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • Hoạt động mày mò 2
 • Vận dụng 2
 • Hoạt động mày mò 3
 • Thực hành 2 trang 60 Toán 6 CTST
 • Vận dụng 3 trang 60 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
 • Hoạt động mày mò 4
 • Hoạt động mày mò 5
 • Thực hành 3
 • Hoạt động mày mò 6
 • Thực hành 4
 • Hoạt động mày mò 7
 • Thực hành 5 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • Giải bài 1 trang 63 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1
 • Bài 2 trang 63 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài 3 trang 63 Toán 6 CTST
 • Bài 4 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài 5 trang 64 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo
 • Giải bài 6 trang 64 Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • Giải bài 7 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo
 • Giải Bài 8

Thông thông qua đó, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 3 Chương 2 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết tại đây của Mobitool:

Không tiến hành phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau:

a b Dấu của (a+b) 25 46 ? -51 -37 ? -234 112 ? 2 027 -2 021 ?

Gợi ý đáp án:

a b Dấu của (a+b) 25 46 + -51 -37 -234 112 2 027 -2 021 +

Thực hiện những phép tính sau:

a) 23 + 45;

d) 15 + (-14);

b) (-42) + (-54);

e) 33 + (-135).

c) 2 025 + (-2 025);

Gợi ý đáp án:

a) 23 + 45 = 68

c) 2 025 + (-2 025) = 0

e) 33 + (-135) = – (135 – 33) = 102

b) (-42) + (-54) = – (42 + 54) = – 96

d) 15 + (-14) = (15 – 14) = 1

Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

 • Tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m được màn biểu diễn: – 20 (m)
 • Tàu tiếp tục lặn thêm 15 m được màn biểu diễn: – 15 (m)

=> Độ sâu là: (-20) + (-15) = – 35 (m)

Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.

Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm dưới đất (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy dùng phép cộng những số nguyên để diễn tả trường hợp tại đây: Một thang máy đang tại tầng 3, nó tăng trưởng 7 tầng và tiếp sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi ở đầu cuối thang máy tạm ngưng tại tầng mấy?

Gợi ý đáp án:

Ta có: 3 + 7 + (-12) = – 2

Vậy ở đầu cuối thang máy tạm ngưng tại tầng (-2).

Thực hiện những phép tính sau:

a) 6 – 8;

d) 0 – 7;

b) 3 – (-9);

e) 4 – 0;

c) (-5) – 10;

g) (-2) – (-10).

Gợi ý đáp án:

a) 6 – 8 = -2

c) (-5) – 10 = – (10 + 5) = -15

e) 4 – 0 = 4

b) 3 – (-9) = 3 + 9 = 12

d) 0 – 7 = -7

g) (-2) – (-10) = (-2) + 10 = 10 – 2 = 8

Tính nhanh những tổng sau:

a) S = (45 – 3 756) + 3 756;

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021).

Gợi ý đáp án:

a) S = (45 – 3 756) + 3 756 = 45 – 3 756 + 3 756 = 45 + [(– 3 756) + 3 756] = 45

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021) = (-2 021) + (-199) + 2 021 = – 199

Bỏ dầu ngoặc rồi tính:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6);

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75);

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17).

Gợi ý đáp án:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6) = 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6 = 10

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75) = 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75 = 30

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17) = 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17 = 30

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh vào năm 287 TCN và mất năm 212 TCN.

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh vào năm mất của Archimedes.

b) Em hãy cho biết thêm thêm Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi?

Gợi ý đáp án:

a) Năm sinh của Archimedes: – 287

Năm mất của Archimedes: – 212

b) Ta tính tuổi của Archimedes bằng: (-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

* Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 63, 64 sách Chân trời sáng tạo giúp những em học viên lớp 6 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Thông thông qua đó, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ những bài tập của bài 3 Chương 2 trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết tại đây của Mobitool:

Không tiến hành phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau:

a b Dấu của (a+b) 25 46 ? -51 -37 ? -234 112 ? 2 027 -2 021 ?

Gợi ý đáp án:

a b Dấu của (a+b) 25 46 + -51 -37 -234 112 2 027 -2 021 +

Thực hiện những phép tính sau:

a) 23 + 45;

d) 15 + (-14);

b) (-42) + (-54);

e) 33 + (-135).

c) 2 025 + (-2 025);

Gợi ý đáp án:

a) 23 + 45 = 68

c) 2 025 + (-2 025) = 0

e) 33 + (-135) = – (135 – 33) = 102

b) (-42) + (-54) = – (42 + 54) = – 96

d) 15 + (-14) = (15 – 14) = 1

Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

 • Tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m được màn biểu diễn: – 20 (m)
 • Tàu tiếp tục lặn thêm 15 m được màn biểu diễn: – 15 (m)

=> Độ sâu là: (-20) + (-15) = – 35 (m)

Vậy khi đó tàu ngầm ở độ sâu 35 m.

Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm dưới đất (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy dùng phép cộng những số nguyên để diễn tả trường hợp tại đây: Một thang máy đang tại tầng 3, nó tăng trưởng 7 tầng và tiếp sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi ở đầu cuối thang máy tạm ngưng tại tầng mấy?

Gợi ý đáp án:

Ta có: 3 + 7 + (-12) = – 2

Vậy ở đầu cuối thang máy tạm ngưng tại tầng (-2).

Thực hiện những phép tính sau:

a) 6 – 8;

d) 0 – 7;

b) 3 – (-9);

e) 4 – 0;

c) (-5) – 10;

g) (-2) – (-10).

Gợi ý đáp án:

a) 6 – 8 = -2

c) (-5) – 10 = – (10 + 5) = -15

e) 4 – 0 = 4

b) 3 – (-9) = 3 + 9 = 12

d) 0 – 7 = -7

g) (-2) – (-10) = (-2) + 10 = 10 – 2 = 8

Tính nhanh những tổng sau:

a) S = (45 – 3 756) + 3 756;

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021).

Gợi ý đáp án:

a) S = (45 – 3 756) + 3 756 = 45 – 3 756 + 3 756 = 45 + [(– 3 756) + 3 756] = 45

b) S = (-2 021) – (199 – 2 021) = (-2 021) + (-199) + 2 021 = – 199

Bỏ dầu ngoặc rồi tính:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6);

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75);

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17).

Gợi ý đáp án:

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6) = 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6 = 10

b) (77 + 22 – 65) – (67 + 12 – 75) = 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75 = 30

c) – (-21 + 43 + 7) – (11 – 53 – 17) = 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17 = 30

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh vào năm 287 TCN và mất năm 212 TCN.

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh vào năm mất của Archimedes.

b) Em hãy cho biết thêm thêm Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi?

Gợi ý đáp án:

a) Năm sinh của Archimedes: – 287

Năm mất của Archimedes: – 212

b) Ta tính tuổi của Archimedes bằng: (-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

* Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.

Hướng dẫn trả lời những vướng mắc trong bài trang 57, 58, 59, 60, 61, 62 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3 trang 63; bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 64 SGK Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên – Chương 2 Số nguyên

Có thể xem con phố là một trục số với mức cách giữa những cột mốc là 1m hoặc 1km để học những phép tính về số nguyên.

a) Trên trục số, một người khởi đầu từ điểm 0 dịch chuyển về bên phải (theo chiều dương)  2 cty chức năng tới điểm +2, tiếp sau đó dịch chuyển tiếp thêm về bên phải 3 cty chức năng. Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào. Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để màn biểu diễn kết quả của hai hành vi trên.

(left( + 2 right) + left( + 3 = ? right))

 

b) Trên trục số, một người khởi đầu từ điểm 0 dịch chuyển về bên trái (theo chiều âm) 2 cty chức năng tới điểm ( – 2), tiếp sau đó dịch chuyển tiếp về bên trái 3 cty chức năng (cộng với số ( – 3)). Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào và so sánh kết quả của em với số đối của tổng (left( 2 + 3 right)).

a)

Người đó tạm ngưng tại điểm 5.

Kết quả của hai hành vi trên: 2+3=5

b)

Người đó tạm ngưng tại điểm -5.

Tổng 2+3=5. Số đối của (left( 2 + 3 right)) là ( – 5).

Vậy người đó tạm ngưng điểm cùng giá trị với số đối của tổng (2+3).

Thực hành 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) 4+7

b) (left( – 4 right) + left( – 7 right))

c) (left( – 99 right) + left( – 11 right))

d) (left( + 99 right) + left( + 11 right))

e) (left( – 65 right) + left( – 35 right))

a)  4 và 7 là hai số nguyên dương nên  4+7=11

b) (left( – 4 right)) và (left( – 7 right)) là hai số nguyên âm có số đối lần lượt là 4 và 7 nên (left( – 4 right) + left( – 7 right) =  – left( 4 + 7 right) =  – 11).

c) (left( – 99 right)) có số đối là 99

(left( – 11 right)) có số đối là 11.

Vậy (left( – 99 right) + left( – 11 right) =  – left( 99 + 11 right) =  – 110)

d) (left( + 99 right) + left( + 11 right) = 99 + 11 = 110)

e) (left( – 65 right) + left( – 35 right) =  – left( 65 + 35 right) =  – 100)

Trả lời Vận dụng 1 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bác Hà là khách quen của shop tạp hóa nhà bác Lan nên trọn vẹn có thể sắm sửa trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồng, ngày hôm nay bác Hà lại muốn nợ 40 nghìn đồng nữa. Em hãy dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác Lan.

Hôm qua: (left( – 80 right))

Hôm nay: (left( – 40 right))

Tổng số tiền nợ hai ngày là (left( – 80 right) + left( – 40 right) =  – left( 80 + 40 right) =  – 120)

Hoạt động mày mò 2

a) Trên trục số, một người khởi đầu từ điểm 0 dịch chuyển về bên phải (theo chiều dương) 4 cty chức năng tới điểm ( + 4). Sau đó, người đó đổi hướng dịch chuyển về bên trái 4 cty chức năng. Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính sau: (left( + 4 right) + left( – 4 right) = ?)

 

b) Trên trục số, một người khởi đầu dịch chuyển từ điểm 0 về bên trái (theo chiều âm) 4 cty chức năng tới điểm ( – 4). Sau đó, người đó đổi hướng dịch chuyển về bên phải 4 cty chức năng. Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tính sau: (left( – 4 right) + left( + 4 right) = ?)

a) Người đó dịch chuyển về bên phải 4 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang phải 4 vạch. Sau đó, sang trái 4 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang trái 4 vạch tới điểm 0. Vậy sau gấp đôi dịch chuyển như trên, người đó tạm ngưng tại điểm 0.

Di chuyển sang phải 4 cty chức năng là (left( + 4 right)), sang trái 4 cty chức năng là (left( – 4 right)). Người đó tạm ngưng tại điểm 0 nên: (left( + 4 right) + left( – 4 right) = 0)

b) Người đó dịch chuyển về bên trái 4 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang trái 4 vạch đến ( – 4). Sau đó, sang phải 4 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang phải 4 vạch tới điểm 0. Vậy sau gấp đôi dịch chuyển như trên, người đó tạm ngưng tại điểm 0.

Di chuyển sang trái 4 cty chức năng là (left( – 4 right)), sang phải 4 cty chức năng là (left( + 4 right)). Người đó tạm ngưng tại điểm 0 nên: (left( – 4 right) + left( + 4 right) = 0)

Vận dụng 2

Thẻ tín dụng thanh toán trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khoản thời hạn bác Tám nộp vào 2 000 000 đồng thì bác Tám có bao nhiêu tiền trong thông tin tài khoản? Hãy dùng số nguyên để lý giải.

Số tiền trong tài khoảng chừng sau khoản thời hạn nợ: ( – 2000000)

Số tiền trong tài khoảng chừng sau khoản thời hạn nộp: (left( + 2000000 right)).

Số tiền trong thông tin tài khoản:

(left( – 2000000 right) + left( + 2000000 right) = 0) đồng.

(Vì ( – 2000000) và (left( + 2000000 right)) là hai số đối nhau).

Hoạt động mày mò 3

a) Trên trục số, một người khởi đầu dịch chuyển từ điểm 0 về bên trái (theo chiều âm) 2 cty chức năng tới điểm ( – 2). Sau đó, người đó đổi hướng dịch chuyển về bên phải 6 cty chức năng. Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tính sau: (left( – 2 right) + left( + 6 right) = ?)

 

b) Trên trục số, một người khởi đầu từ điểm 0 dịch chuyển về bên phải (theo chiều dương) 2 cty chức năng tới điểm ( + 2). Sau đó, người đó đổi hướng dịch chuyển về bên trái 6 cty chức năng. Hãy cho biết thêm thêm người đó tạm ngưng tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính sau: (left( + 2 right) + left( – 6 right) = ?)

 

a)

Người đó dịch chuyển về bên trái 2 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang trái 2 vạch (màu xanh) đến ( – 2). Sau đó, sang phải 6 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang phải 6 vạch (red color) tới điểm +4. Vậy sau gấp đôi dịch chuyển như trên, người đó tạm ngưng tại điểm +4.

Di chuyển sang trái 2 cty chức năng là (left( – 2 right)), sang phải 6 cty chức năng là (left( + 6 right)). Người đó tạm ngưng tại điểm +4 nên: (left( – 2 right) + left( + 6 right) =  + 4).

b)

Người đó dịch chuyển về bên phải 2 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang phải 2 vạch. Sau đó, sang trái 6 cty chức năng nên ta dịch chuyển sang trái 6 vạch tới điểm ( – 4). Vậy sau gấp đôi dịch chuyển như trên, người đó tạm ngưng tại điểm ( – 4).

Di chuyển sang phải 2 cty chức năng là (left( + 2 right)), sang trái 6 cty chức năng là (left( – 6 right)). Người đó tạm ngưng tại điểm ( – 4) nên: (left( + 2 right) + left( – 6 right) =  – 4).

Thực hành 2 trang 60 Toán 6 CTST

Thực hiện những phép tính sau:

a) (4 + left( – 7 right))

b) (left( – 5 right) + 12)

c) (left( – 25 right) + 72)

d) (49 + left( – 51 right))

a) (4 + left( – 7 right) =  – left( 7 – 4 right) =  – 3)( Vì 7>4)

b) (left( – 5 right) + 12 = 12 – 5 = 7) (Vì 12>5)

c) (left( – 25 right) + 72 = 72 – 25 = 47) (Vì 72>25)

d) (49 + left( – 51 right) =  – left( 51 – 49 right) =  – 2) (Vì 51>49)

Vận dụng 3 trang 60 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng mặt đất), 1, 2, 3, …, 7 và ba tầng hầm dưới đất được đánh số là ( – 1; – 2; – 3). Em hãy dùng phép cộng những số nguyên để diễn tả hai trường hợp tại đây:

a) Một thang máu đang tại tầng ( – 3), nó tăng trưởng 5 tầng. Hỏi thang máy tạm ngưng tại tầng mấy?

b) Một thang máy đang tại tầng 3 , nó đi xuống 5 tầng. Hỏi thang máy tạm ngưng tại tầng mấy?

(Ở một số trong những tòa nhà, tầng mặt đất còn được gọi là tầng G).

Thang máy đi xuống là số âm, tăng trưởng là số dương.

a) Thang máy tăng trưởng 5 tầng được màn biểu diễn bằng số nguyên là +5.

Ta có phép tính: (left( – 3 right) + 5 = 5 – 3 = 2)

Vậy thang máy tạm ngưng tại tầng 2.

b) Thang máy đi xuống 5 tầng được màn biểu diễn bằng số nguyên là ( – 5).

Ta có phép tính: (3 + left( – 5 right) =  – left( 5 – 3 right) =  – 2)

Vậy thang máy tạm ngưng tại tầng ( – 2).

Hoạt động mày mò 4

Tính và so sánh những cặp kết quả sau:

(left( – 1 right) + left( – 3 right)) và (left( – 3 right) + left( – 1 right))

(left( – 7 right) + left( + 6 right)) và (left( + 6 right) + left( – 7 right))

(left( – 1 right) + left( – 3 right) =  – left( 1 + 3 right) =  – 4)

(left( – 3 right) + left( – 1 right) =  – left( 3 + 1 right) =  – 4)

( Rightarrow left( – 1 right) + left( – 3 right) = left( – 3 right) + left( – 1 right))

(left( – 7 right) + left( + 6 right) =  – left( 7 – 6 right) =  – 1)

(left( + 6 right) + left( – 7 right) =  – left( 7 – 6 right) =  – 1)

( Rightarrow left( – 7 right) + left( + 6 right) = left( + 6 right) + left( – 7 right))

Hoạt động mày mò 5

Tính và so sánh kết quả:

(left[ left( – 3 right) + 4 right] + 2);     (left( – 3 right) + left( 4 + 2 right))

(left[ left( – 3 right) + 2 right] + 4)

(beginarraylleft[ left( – 3 right) + 4 right] + 2 = left( 4 – 3 right) + 2\ = 1 + 2 = 3endarray)

(beginarraylleft( – 3 right) + left( 4 + 2 right) = left( – 3 right) + 6\ = 6 – 3 = 3endarray)

(beginarraylleft[ left( – 3 right) + 2 right] + 4 =  – left( 3 – 2 right) + 4\ =  – 1 + 4 = 3endarray)

Thực hành 3

Thực hiện những phép tính sau:

a) (23 + left( – 77 right) + left( – 23 right) + 77)

b) (left( – 2020 right) + 2021 + 21 + left( – 22 right))

a)

Cách 1: Kết hợp những cặp số đối nhau

(23 + left( – 77 right) + left( – 23 right) + 77)

( = 23 + left( – 23 right) + left( – 77 right) + 77)(tính chất giao hoán và phối hợp)

( = left[ 23 + left( – 23 right) right] + left[ left( – 77 right) + 77 right])

( = 0 + 0 = 0)

Cách 2: Cộng những số nguyên âm với nhau, những số nguyên dương với nhau.

(23 + left( – 77 right) + left( – 23 right) + 77)

( = 23 + 77 + left( – 77 right) + left( – 23 right))(tính chất giao hoán và phối hợp)

( = 100 + left( – 100 right) = 0)

b) (left( – 2020 right) + 2021 + 21 + left( – 22 right))

( = left( – 2020 right) + left( – 22 right) + 2021 + 21) (tính chất giao hoán và phối hợp)

( =  – 2042 + 2042 = 0)

Hoạt động mày mò 6

a) Mũi khoan của một giàn khoan trên biển khơi đang ở độ cao 5 m trên mực nước biển, chú công nhân điều khiển và tinh chỉnh nó hạ xuống 10 m. Vậy mũi khoan ở độ cao nào sau khoản thời hạn hạ?

b) So sánh kết quả của hai phép tính sau:

(5 – 2) và (5 + left( – 2 right))

a)

Độ cao trên mực nước biển là (left( + 5 right))

Giàn khoan bị hạ xuống được màn biểu diễn là (left( – 10 right)).

Ta có: (left( + 5 right) + left( – 10 right) =  – left( 10 – 5 right) =  – 5)

Vậy mũi khoan ở 5m dưới mực nước biển.

b)

Ta có (5 + left( – 2 right) = 5 – 2 = 3).

Thực hành 4

Thực hiện những phép tính sau:

a) (6 – 9)

b) (23 – left( – 12 right))

c)  (left( – 35 right) – left( – 60 right))

d) (left( – 47 right) – 53)

e) (left( – 43 right) – left( – 43 right)).

a) Số trừ là 9 có số đối là (left( – 9 right)) nên ta có:

(6 – 9 = 6 + left( – 9 right) =  – left( 9 – 6 right) =  – 3)

b) Số trừ là (left( – 12 right)) có số đối là 12 nên ta có:

(23 – left( – 12 right) = 23 + 12 = 35)

c) Số trừ là (left( – 60 right)) có số đối là 60 nên ta có:

(beginarraylleft( – 35 right) – left( – 60 right) = left( – 35 right) + 60\ = 60 – 35 = 25endarray)

d) Số trừ là 53 có số đối là (left( – 53 right)) nên ta có:

(beginarraylleft( – 47 right) – 53 = left( – 47 right) + left( – 53 right)\ =  – left( 47 + 53 right) =  – 100endarray)

e) Số trừ là (left( – 43 right)) có số đối là 43 nên ta có:

(left( – 43 right) – left( – 43 right) = left( – 43 right) + 43 = 0).

Hoạt động mày mò 7

Tính rồi so sánh từng cặp kết quả sau:

a) ( – left( 4 + 7 right)) và ( – 4 – 7)

b) ( – left( 12 – 25 right)) và (left( – 12 + 25 right))

c)( – left( – 8 + 7 right)) và (left( 8 – 7 right))

d) ( + left( – 15 – 4 right)) và (left( – 15 – 4 right))

e) ( + left( 23 – 12 right)) và (left( 23 – 12 right)).

a) ( – left( 4 + 7 right) =  – 11)

(beginarraylleft( – 4 – 7 right) = left( – 4 right) + left( – 7 right)\ =  – left( 4 + 7 right) =  – 11\ Rightarrow left( – 4 – 7 right) =  – left( 4 + 7 right)endarray)

b)

(beginarrayl – left( 12 – 25 right) =  – left[ 12 + left( – 25 right) right]\ =  – left[ – left( 25 – 12 right) right] =  – left( – 13 right) = 13endarray)

(beginarraylleft( – 12 + 25 right) = 25 – 12 = 13\ Rightarrow  – left( 12 – 25 right) = left( – 12 + 25 right)endarray)

c)

(beginarrayl – left( – 8 + 7 right) =  – left[ – left( 8 – 7 right) right] =  – left( – 1 right) = 1\left( 8 – 7 right) = 1\ Rightarrow  – left( – 8 + 7 right) = left( 8 – 7 right)endarray)

d)

(beginarrayl + left( – 15 – 4 right) =  + left[ left( – 15 right) + left( – 4 right) right]\ =  + left[ – left( 15 + 4 right) right] =  + left( – 19 right) =  – 19\left( – 15 – 4 right) = left( – 15 right) + left( – 4 right)\ =  – left( 15 + 4 right) =  – 19\ Rightarrow  + left( – 15 – 4 right) = left( – 15 – 4 right)endarray)

e)

(beginarrayl + left( 23 – 12 right) =  + 11 = 11\left( 23 – 12 right) = 11\ Rightarrow  + left( 23 – 12 right) = left( 23 – 12 right)endarray)

Thực hành 5 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính: (T =  – 9 + left( – 2 right) – left( – 3 right) + left( – 8 right))

(beginarraylT =  – 9 + left( – 2 right) – left( – 3 right) + left( – 8 right)\ =  – left( 9 + 2 right) – left( – 3 right) + left( – 8 right)\ = left( – 11 right) – left( – 3 right) + left( – 8 right)\ = left( – 11 right) + 3 + left( – 8 right)\ =  – left( 11 + 8 right) + 3\ =  – 19 + 3\ =  – left( 19 – 3 right)\ =  – 16endarray)

Giải bài 1 trang 63 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Không tiến hành phép tính, tìm dấu thích hợp thay cho dấu ? ở bảng sau:

 

Xác định dấu của a và b.

Nếu a và b cùng dấu dương thì (a+b) mang dấu dương (+).

Nếu a và b cùng dấu âm thì (a+b) mang dấu âm(-).

Nếu số dương to nhiều hơn số đối của số âm thì (a+b) mang dấu dương.

Nếu số dương bé nhiều hơn thế nữa số đối của số âm thì (a+b) mang dấu âm.

(a = 25;b = 46), tức là a và b cùng mang dấu (+) nên (a + b) mang dấu (+)

(a =  – 51;b =  – 37 Rightarrow ) a và b cùng mang dấu (left(  –  right)) nên (a + b) mang dấu (left(  –  right))

Số đối của (left( – 234 right)) có số đối là (234 > 112) nên (a + b) mang dấu (left(  –  right))

Số đối của (left( – 2021 right)) là 2021

Bài 2 trang 63 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hiện những phép tính sau:

a) 23+45

b) (left( – 42 right) + left( – 54 right))

c) (2025 + left( – 2025 right));

d) (15 + left( – 14 right));

e) (35 + left( – 135 right))

a) 23+45=68

b) (left( – 42 right) + left( – 54 right) =  – left( 42 + 54 right) =  – 96)

c) (2025 + left( – 2025 right) = 0) vì 2025 và ( – 2025) là 2 số đối nhau.

d) (15 + left( – 14 right) = 15 – 14 = 1);

e) (35 + left( – 135 right) =  – left( 135 – 35 right) =  – 100)

Bài 3 trang 63 Toán 6 CTST

Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15 m nữa. Hỏi khi đó, tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

Tàu ngầm ở độ sâu 20m được màn biểu diễn là (left( – 20 right))

Tàu ngầm lặn xuống thêm 15m được màn biểu diễn là (left( – 15 right))

Độ sâu của tàu là: (left( – 20 right) + left( – 15 right) =  – left( 20 + 15 right) =  – 35)

Vậy tàu ngầm ở độ sâu 35 mét.

Bài 4 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm dưới đất (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy dùng phép cộng những số nguyên để diễn tả trường hợp tại đây: Một thang máy đang tại tầng 3, nó tăng trưởng 7 tầng  và tiếp sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi ở đầu cuối thang máy tạm ngưng tại tầng mấy?

 

Tầng 3 được màn biểu diễn là +3.

Thang máy tăng trưởng 7 tầng ta tiến hành phép cộng: 3+7=10. Thang máy đang tại tầng 10.

Thang máy đi xuống 12 tầng ta tiến hành phép trừ: (3 + 7 – 12 = 10 – 12 =  – 2)

Vậy thang máy tạm ngưng tại tầng -2 (tầng G2).

Bài 5 trang 64 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo

Thực hiện những phép tính sau:

a) (6 – 8)

b) (3 – left( – 9 right))

c) (left( – 5 right) – 10)

d) (0 – 7)

e) (4 – 0)

g) (left( – 2 right) – left( – 10 right))

a) (6 – 8 = 6 + left( – 8 right) =  – left( 8 – 6 right) =  – 2)

b) (3 – left( – 9 right) = 3 + 9 = 12)

c) (left( – 5 right) – 10 = left( – 5 right) + left( – 10 right))( =  – left( 5 + 10 right) =  – 15)

d) (0 – 7 = 0 + left( – 7 right) =  – 7)

e) (4 – 0 = 4 + 0 = 4) (vì số đối của 0 là 0)

g) (left( – 2 right) – left( – 10 right) = left( – 2 right) + 10)( = 10 – 2 = 8)

Giải bài 6 trang 64 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính nhanh những tổng sau:

a) (S = left( 45 – 3756 right) + 3756)

b) (S = left( – 2021 right) – left( 199 – 2021 right))

a) (S = left( 45 – 3756 right) + 3756)

( = 45 – 3756 + 3756)( = 45 + left( – 3756 right) + 3756 = 45 + 0 = 45)

b) (S = left( – 2021 right) – left( 199 – 2021 right))

( = left( – 2021 right) – 199 + 2021)( = left[ left( – 2021 right) + 2021 right] – 199 = 0 – 199)( =  – 199)

Giải bài 7 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (left( 4 + 32 + 6 right) + left( 10 – 36 – 6 right))

b) (left( 77 + 22 – 65 right) – left( 67 + 12 – 75 right))

c) ( – left( – 21 + 43 + 7 right) – left( 11 – 53 – 17 right))

a)

Cách 1.

(beginarraylleft( 4 + 32 + 6 right) + left( 10 – 36 – 6 right)\ = 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6\ = 52 + left( – 36 right) + left( – 6 right)\ = 52 + left( – 42 right) = 52 – 42 = 10endarray)

Cách 2.

(beginarraylleft( 4 + 32 + 6 right) + left( 10 – 36 – 6 right)\ = 4 + 32 + 6 + 10 – 36 – 6\ = 36 + 6 + 10 + left( – 36 right) + left( – 6 right)\ = 36 + left( – 36 right) + 6 + left( – 6 right) + 10\ = 0 + 0 + 10 = 10endarray)

b) (left( 77 + 22 – 65 right) – left( 67 + 12 – 75 right))

(beginarrayl = 77 + 22 – 65 – 67 – 12 + 75\ = 77 – 67 + 22 – 12 + 75 – 65\ = 10 + 10 + 10 = 30endarray)

c) ( – left( – 21 + 43 + 7 right) – left( 11 – 53 – 17 right))

(beginarrayl = 21 – 43 – 7 – 11 + 53 + 17\ = 21 – 11 + 53 – 43 + 17 – 7\ = 10 + 10 + 10 = 30endarray)

Giải Bài 8

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh vào năm 287 TCN và mất năm 212 TCN.

 

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh, năm mất của Archimedes.

b) Em hãy cho biết thêm thêm Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi.

a) Năm trước công nguyên được màn biểu diễn bởi số nguyên âm.

b) Sử dụng quy tắc trừ hai số nguyên âm tính tuổi của Archimedes.

a)

Năm sinh: -287;

Năm mất: -212

b) Số tuổi của Archimedes là:

( – 212 – left( – 287 right) =  – 212 + 287)( = 287 – 212 = 75)

Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo “.

Thảo Luận vướng mắc về Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Phép #cộng #và #phép #trừ #số #nguyên #Chân #trời #sáng #tạo Phép cộng và phép trừ số nguyên Chân trời sáng tạo