Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11 2022

Cập Nhật: 2022-05-01 11:21:09,Bạn Cần biết về Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

521

Câu 1. Toàn cầu hóa là

A. quy trình link một số trong những vương quốc trên toàn thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế tài chính đến văn hóa truyền thống, khoa học – kĩ thuật, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, đối ngoại,…

B. quy trình link những nước tăng trưởng trên toàn thế giới về những mặt kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, khoa học – kĩ thuật, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng,…

C. quy trình link những nước đang tăng trưởng trên toàn thế giới về những mặt kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, khoa học – kĩ thuật, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, thể thao, đối ngoại,…

D. quy trình link những vương quốc trên toàn thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế tài chính đến văn hóa truyền thống, khoa học,…

Câu 2. Biểu hiện nào tại đây đã cho toàn bộ chúng ta biết thương mại toàn thế giới tăng trưởng mạnh?

A. Trong góp vốn đầu tư quốc tế, nghành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong số đó nổi lên số 1 là những hoạt động giải trí và sinh hoạt tài chính, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm,…

B. Hàng vạn ngân hàng nhà nước được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử, một mạng lưới link tài chính toàn thế giới đã và đang mở rộng trên toàn toàn thế giới

C. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới

D. Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn nữa vận tốc tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới

Câu 45. Các nước nào ở khu vực Khu vực Đông Nam Á là thành viên của tổ chức triển khai Diễn đàn hợp tác kinh tế tài chính châu Á – Thái Bình Dương (APEC)?

A. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam.

B. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po, Bru-nây.

C. Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Bru-nây, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Lào, In-đô-nê-xi-a.

D. Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan, Phi-lip-pin.

Câu 53. Các nước thành viên của thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR) (tính đến tháng 6 – 2006) là:

A. U-ru-goay, Guy-a-na, E-cu-a-đo, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

B. Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Cô-lôm-bi-a, Bra-xin, Xu-ri-nam.

C. Vê-nê-xu-ê-la, Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Pê-ru, Bô-li-vi-a.

D. Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay, Vê-nê-xu-ê-la.

Câu 56. Giá trị GDP (năm 2004) của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực xếp theo thứ tự giảm dần lần lượt là:

A. EU, APEC, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN.

B. APEC, NAFTA, EU, ASEAN, MERCOSUR.

C. MERCOSUR, APEC, NAFTA, EU, ASEAN.

D. NAFTA, EU, APEC, ASEAN, MERCOSUR.

Câu 57. Xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số (năm 2005) của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực lần lượt là

A. EU, APEC, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR.

B. NAFTA, APEC, EU, MERCOSUR, ASEAN.

C. APEC, ASEAN, EU, NAFTA, MERCOSUR.

D. ASEAN, MERCOSUR, APEC, EU, NAFTA.

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 44CCâu 2DCâu 45ACâu 3CCâu 46CCâu 4CCâu 47ACâu 5CCâu 48BCâu 6DCâu 49CCâu 7DCâu 50ACâu 8BCâu 51CCâu 9CCâu 52BCâu 10BCâu 53DCâu 11BCâu 54BCâu 12CCâu 55CCâu 13CCâu 56BCâu 14CCâu 57CCâu 15BCâu 58BCâu 16DCâu 59DCâu 17CCâu 60BCâu 18DCâu 61ACâu 19BCâu 62ACâu 20DCâu 63BCâu 21ACâu 64CCâu 22BCâu 65ACâu 23BCâu 66BCâu 24CCâu 67DCâu 25DCâu 68BCâu 26DCâu 69ACâu 27CCâu 70DCâu 28CCâu 71CCâu 29BCâu 72DCâu 30CCâu 73DCâu 31BCâu 74CCâu 32DCâu 75BCâu 33CCâu 76BCâu 34ACâu 77DCâu 35CCâu 78BCâu 36CCâu 79CCâu 37DCâu 80ACâu 38ACâu 81DCâu 39DCâu 82CCâu 40BCâu 83BCâu 41DCâu 84CCâu 42DCâu 85DCâu 43DCâu 86A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Quá trình hình thành và tăng trưởng:

Sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai, cùng với xu thế toàn thế giới hóa, khuynh hướng link khu vực cũng trình làng mạnh mẽ và tự tin trên toàn thế giới, tiêu biểu vượt trội là quy trình hình thành và tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU).

 – 18 – 4 – 1951, Hiệp ước Pari được kí kết giữa 6 nước Pháp , Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua để xây dựng “Cộng đồng than – thép châu Âu” (ECSC), nhằm mục tiêu thống nhất việc sản xuất và phối hợp than, thép của những nước thành viên. Hiệp ước này đã tiềm ẩn ý đồ của những nhà sáng lập ECSC là kiến thiết xây dựng nền tảng cho việc nhất thể hóa kinh tế tài chính châu Âu.

 25 – 3 – 1957, sáu nước này kí Hiệp ước Rôma xây dựng “Cộng đồng tích điện nguyên tử châu Âu” (EURATOM) và “Cộng đồng kinh tế tài chính châu Âu” (EEC).Ngày    1  – 7 – 1967, ba tổ chức triển khai trên hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC).

  – Đến tháng 12 – 1991 những nước thành viên EC đã kí tại Hà Lan bản Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực hiện hành từ thời gian ngày một – 1 – 1993, thay tên thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên (1995).

   – Năm 2004, kết nạp thêm 10 nước, trong năm 2007 thêm 2 nước, nâng tổng số thành viên lên 27 nước.

  EU Ra đời không riêng gì có nhằm mục tiêu tập hợp giữa những nước thành viên trong nghành nghề kinh tế tài chính, tiền tệ mà còn liên minh trong nghành nghề chính trị (như xác lập luật công dân châu Âu, quyết sách đối ngoại và bảo mật thông tin an ninh chung, Hiến Pháp chung…).

Mối quan hệ giữa Việt Nam với EU:

 10 – 1990, EU thiết lập quan hệ ngoại giao với ViệtNam.

 Tháng 7 – 1995, Việt Namvà EU kí “Hiệp định Khung Hợp tác Việt Nam – EC

 Năm 2004, Hội nghị Cấp cao ViệtNam- EU lần thứ I tại Tp Hà Nội Thủ Đô.

  Ngày 27 – 6 – 2012, Việt Namvà EU, đã ký kết chính thức “Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn vẹn” (PCA).

 Hiện EU là đối tác chiến lược quan trọng số 1 của Việt Nam trong nhiều nghành, nhất là kinh tế tài chính, thương mại, góp vốn đầu tư, góp phần tích cực vào quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của Việt Nam.

Vì sao nói Liên minh châu Âu là tổ chức triển khai link khu vực lớn số 1 trên toàn thế giới:

 Sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai, cùng với xu thế toàn thế giới hóa, khuynh hướng link khu vực cũng trình làng mạnh mẽ và tự tin trên toàn thế giới, tiêu biểu vượt trội là quy trình hình thành và tăng trưởng của Liên minh châu Âu (EU).

Từ lúc mới xây dựng, Liên minh châu Âu chỉ có 6 nước, đến năm 1995 EU đã tiếp tục tăng trưởng thành 15 nước thành viên, đến năm 2004 EU kết nạp thêm 10 nước, trong năm 2007, thêm 2 nước, nâng tổng số lên 27 nước. Tính đến ngày một – 7 – 2013, Liên minh châu Âu đã có toàn bộ 28 nước, với mức 500 triệu người và diện tích quy hoạnh s 4.456.304 km2.

 EU Ra đời không riêng gì có nhằm mục tiêu tập hợp giữa những nước thành viên trong nghành nghề kinh tế tài chính, tiền tệ mà còn liên minh trong nghành nghề chính trị (như xác lập luật công dân châu Âu, quyết sách đối ngoại và bảo mật thông tin an ninh chung, Hiến Pháp chung…). 

        Chính vì sự Ra đời và ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin như vậy nên Liên minh châu Âu là tổ chức triển khai link khu vực lớn số 1 toàn thế giới lúc bấy giờ.

BÀI 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

1. Nhận biết

Câu 1: Nguồn vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế viết
tắt là

A. FDI.                                 B. ODA.                               C. HDI.                                 D. OECD.

Câu 2: Vốn viện trợ tăng trưởng chính thức viết tắt

A. ODA.                               B. FDI.                                  C. HDI.                                 D. OECD.

Câu 3: Việt Nam là thành viên của
những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực nào?

A. EU và NAFTA.                B. EU và ASEAN.                C. NAFTA và APEC.           D. APEC và
ASEAN.

Câu 4: Tổ chức link kinh tế tài chính
khu vực có GDP lớn số 1 lúc bấy giờ là

A. EU.                                   B. NAFTA.                           C. APEC.                              D. ASEAN

Câu 5: Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào tại đây?

A. 2005.                                B. 2006.                                C.
2007                                 D. 2008.

Câu 6: Trong những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính sau, tổ
chức kinh tế tài chính nào có GDP/người tốt nhất?

A. ASEAN.                          B. APEC.                              C.
EU.                                   D. NAFTA.

Câu 7: Tính đến tháng 1/2007, số vương quốc thành
viên của tổ chức triển khai thương mại toàn thế giới là

A. 149                                   B. 150                                   C. 151                                   D. 152

Câu 8: Trong góp vốn đầu tư quốc tế, nghành chiếm tỉ
trọng ngày càng lớn là

A. công nghiệp.                     B. nông nghiệp.                     C.
dịch vụ.                            D. lâm nghiệp.

Câu 9: Những tổ chức triển khai tài chính
có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới là

A. WB và IMF.                     B. WB và ADB.                   C. IMF và ADB.                   D. ADB
và IBRD.

Câu 10: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế
giới là

A. củng cố thị nền kinh tế toàn cầu                                    B. tăng cường link những khối kinh
tế.

C. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     D. xử lý và xử lý xung đột giữa những nước.

Câu 11: Các tổ chức triển khai tài chính quốc tế nào tại đây
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế.                      B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng toàn thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.                       D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng toàn thế giới.

Câu 12: Tổ chức thương mại toàn thế giới WTO Ra đời có
vai trò lớn trong việc

A. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     B. thúc đẩy hoạt động giải trí và sinh hoạt link vùng.

C. kết nối hoạt động giải trí và sinh hoạt tín dụng thanh toán quốc tế.                               D. tăng trưởng dịch vụ viễn thông.

Câu 13: Hậu quả của quy trình toàn thế giới hóa kinh tế tài chính

A. ngày càng tăng nhanh khoảng chừng cách giàu nghèo.                       B. thúc đẩy sản xuất toàn thế giới tăng trưởng.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới.                           D. tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Câu 14: EU là tên gọi viết tắt của tổ chức triển khai link kinh
tế khu vực nào?

A. Thị trường chung Nam Mĩ.                                            B. Liên minh châu Âu.

C. Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á.                             D. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Câu 15: Các công ty đa vương quốc có điểm lưu ý nào sau
đây?

A. Số lượng có Xu thế ngày càng giảm.                        B. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất rộng.

C. Chi phối hoạt động giải trí và sinh hoạt chính trị của nhiều nước.               D. Phạm vi hoạt động giải trí và sinh hoạt chỉ trong một khu vực.

Câu 16: Quá trình toàn thế giới hóa gây ra thử thách nào
so với những nước đang tăng trưởng?

A. Hàng rào thuế quan bị bãi bỏ.                                        B. Gây đè nén nặng nề so với tự
nhiên.

C. Đón đầu được công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến.                                D. Tạo Đk chuyển giao khoa học
công nghệ tiên tiến và phát triển.

Câu 17: Hậu quả lớn số 1 của toàn thế giới hoá kinh tế tài đó chính là

A. ngày càng tăng lên mức cách giàu nghèo.                                  B. tác động xấu đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội.

C. làm ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên.                                 D. làm tăng cường những hoạt động giải trí và sinh hoạt tội
phạm.

Câu 18: Muốn có sức đối đầu kinh tế tài chính mạnh những nước
đang tăng trưởng nên phải

A. bãi bỏ hàng rào thuế quan hoặc hạ xuống.               

B. làm chủ được những ngành công nghệ tiên tiến và phát triển mũi nhọn.

C. nhanh gọn đón đầu được công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến.           

D. tiến hành chủ trương đa phương hóa quan hệ
quốc.

2. Thông hiểu

Câu 1: Liên kết khu vực được đánh
giá là thành công xuất sắc nhất trong lịch sử dân tộc bản địa là

A. AU.                                  B. EU.                                   C. ASEAN.                          D. NAFTA

Câu 2: Tổ chức link kinh tế tài chính
khu vực có số lượng thành viên tối thiểu lúc bấy giờ là

A. MERCOSUR.                  B. ASEAN.                           C. NAFTA.                           D. EU

Câu 3: Có nhiều nước ở nhiều châu
lục tham gia là yếu tố lưu ý của tổ chức triển khai link kinh tế tài chính nào tại đây?

A. APEC.                              B. ASEAN.                           C. EU.                                   D. NAFTA

Câu 4: Toàn cầu hóa kinh tế tài chính không tồn tại biểu lộ nào tại đây?

A. Thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh.                            B. Đầu tư quốc tế tăng trưởng nhanh.

C. Các tổ chức triển khai link khu vực Ra đời.                              D. Thị trường tài chính quốc tế mở
rộng.

Câu 5: Các tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực vừa hợp
tác, vừa đối đầu không phải để

A. thúc đẩy tăng trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính.                    B. tăng cường góp vốn đầu tư dịch vụ giữa những khu vực.

C. hạn chế kĩ năng tự do hóa thương mại.                       D. bảo vệ quyền lợi kinh tế tài chính những nước thành viên.

Câu 6: Đặc điểm nào tại đây không đúng với những công ty xuyên vương quốc?

A. Khai thác nền kinh tế thị trường tài chính những nước thuộc địa.                     B. Có nguồn của cải vật chất lớn.

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.                     D. Phạm vi hoạt động giải trí và sinh hoạt ở nhiều vương quốc.

Câu 7: Toàn cầu hóa và khu vực hóa
là Xu thế tất yếu, dẫn đến

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
những nền kinh tế thị trường tài chính.
                  B. sự link giữa những nước tăng trưởng với nhau

C. những nước đang tăng trưởng gặp nhiều trở ngại.              D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa những nền kinh tế thị trường tài chính.

Câu 8: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế
giới là

A. thúc đẩy tự do hóa thương mại.                                     B. củng cố thị trường chung Nam Mĩ.

C. xử lý và xử lý xung đột giữa những nước.                                D. tăng cường link giữa những khối
kinh tế tài chính.

Câu 9: Về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, APEC
khác với ASEAN, EU ở điểm cơ bản nào?

A. Là link mở.                                                               B. Là liên minh thống nhất về kinh tế tài chính.

C. Không mang nhiều tính pháp
lý ràng buộc.
                   D. Có nhiều nước tham gia vì mục tiêu chung.

Câu 10: Điểm rất khác nhau cơ bản của
EU so với APEC là

A. có nhiều thành viên hơn.                                                B. chỉ gồm có
những nước ở châu Âu.

C. là liên minh thống nhất trên toàn bộ những nghành.            D. là liên minh không mang nhiều tính pháp lý.

Câu 11: Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và
tăng trưởng kinh tế tài chính của Diễn đàn hợp tác kinh tế tài chính châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

A. sự hình thành thị trường thống nhất trong khu
vực.      B. những nước thành viên đều tham gia vào WTO.

C. sự tự do hoá góp vốn đầu tư dịch vụ trong khu vực.                   D. sự hợp tác và đối đầu giữa những thành viên.

Câu 12: Toàn cầu hoá kinh tế tài chính dẫn đến.

A. thu hẹp khoảng chừng cách giàu nghèo.

B. thu hẹp thị trường tài chính quốc tế.

C. tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những nền kinh tế thị trường tài chính.

D. thu hẹp phạm vi hoạt động giải trí và sinh hoạt những công ty xuyên
vương quốc.

Câu 13: Đặc điểm nào tại đây không
phải là biểu lộ của toàn thế giới hóa kinh tế tài chính?

A. Đầu tư quốc tế tăng nhanh.

B. Thương mại toàn thế giới tăng trưởng mạnh.

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

D. Vai trò của những công ty xuyên vương quốc đang
bị giảm sút.

Câu 14: Mặt trái nổi trội của toàn thế giới hóa kinh tế tài đó chính là

A. làm ngày càng tăng nhanh gọn khoảng chừng cách giàu
nghèo.

B. làm suy giảm quyền tự chủ về kinh tế tài chính của những
vương quốc.

C. làm ngày càng tăng tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
trên toàn thế giới.

D. tăng rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn đánh mất truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa
ở nhiều vương quốc.

Câu 15: Thương mại toàn thế giới lúc bấy giờ có điểm lưu ý nổi
bật là

A. vận tốc tăng trưởng cao hơn nữa vận tốc tăng trưởng
kinh tế tài chính.

B. giá trị thương mại toàn thế giới chiếm 3/4 GDP
toàn toàn thế giới.

C. EU là tổ chức triển khai có vai trò lớn số 1 trong việc
thúc đẩy tự do thương mại.

D. những nước đang tăng trưởng chiếm tỉ trọng lớn
trong giá trị thương mại toàn thế giới.

Câu 16: Biểu hiện của thị trường
tài chính quốc tế được mở rộng là

A. triệt tiêu những ngân hàng nhà nước
nhỏ.

B. sự sát nhập cuả những ngân
hàng lại với nhau.

C. sự liên kết giữa những ngân
hàng lớn với nhau.

D. nhiều ngân hàng nhà nước được nối với nhau qua mạng viễn thông điện
tử.

Câu 17: Nhận thức không đúng về xu
hướng toàn thế giới hóa là

A. quy trình link giữa những vương quốc trên toàn thế giới về nhiều mặt.

B. quy trình link giữa những vương quốc trên toàn thế giới về một số trong những mặt.

C. có tác động mạnh mẽ và tự tin đến mọi mặt của nền kinh tế thị trường tài chính – xã hội toàn thế giới.

D. toàn thế giới hóa link giữa những vương quốc từ kinh tế tài chính đến văn hóa truyền thống,
khoa học.

Câu 18: Một trong những cơ sở quan
trọng để hình thành những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực là

A. có sức ép đối đầu giữa
những nước.

B. có chung tiềm năng và quyền lợi tăng trưởng.

C. những nước trong khu vực có
những nét tương tự về kinh tế tài chính.

D. những nước trong khu vực có
những tương tự về vị trí địa lí.

Câu 19: Các nước tham gia vào quy trình toàn thế giới hóa
để

A. Bảo vệ độc lập độc lập, bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

B. Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao
công nghệ tiên tiến và phát triển.

C. Đạt được những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính xã
hội bền vững và kiên cố.

D. Đẩy nhanh vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội
của giang sơn.

Câu 20: Nhận xét đúng nhất về vai
trò của những công ty xuyên vương quốc trong nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới

A. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.

B. nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất rộng và chi phối
nhiều ngành kinh tế tài chính quan trọng.

C. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất khá lớn và chi phối một số trong những ngành kinh tế tài chính quan trọng

D. nắm trong tay nguồn của cải
vật chất lớn và quyết định hành động sự tăng trưởng của một số trong những ngành kinh tế tài chính quan trọng.

3. Vận dụng

Câu 1: Công ty xuyên vương quốc nào tại đây đang hoạt
động tại Việt Nam?

A. Metro.                              B. Amazon.                           C. Wal-
Mart.                       D. AT&T.

Câu 2: Xu hướng khu vực hóa đưa ra
một trong những yếu tố yên cầu những vương quốc phải quan tâm xử lý và xử lý là

A. Tự chủ về kinh tế tài chính.                                                          B. Nhu cầu đi lại giữa những nước.

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm.                                        D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Câu 3: Các nước đang tăng trưởng
tùy từng những nước tăng trưởng ngày càng nhiều về

A. thị trường.                                                                      B. lao động.

C. nguyên vật tư.                                                                    D. vốn, khoa
học kĩ thuật – công nghệ tiên tiến và phát triển.

Câu 4: Động lực thúc đẩy sự tăng
trưởng và tăng trưởng kinh tế tài chính của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực là

A. tạo lập được một thị trường chung to lớn.                

B. sự tự do hoá thương mại giữa những nước thành viên.

C. sự tự do hoá góp vốn đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực.

D. sự hợp tác, đối đầu giữa
những nước thành viên.
         

Câu 5: Ý nào là thời cơ của
toàn thế giới hóa so với những nước đang tăng trưởng?

A. Tự do hóa thương mại ngày
càng mở rộng.

B. Môi trường hiện giờ đang bị suy thoái và khủng hoảng trên phạm vi toàn thế giới.

C. Các nước tăng trưởng có cơ
hội để chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cũ cho những nước đang tăng trưởng.

D. Các siêu cường kinh tế tài chính tìm
cách áp đặt lối sống và nền văn hóa cổ truyền truyền thống của tớ so với những nước khác.

Câu 6: Các tổ chức triển khai link kinh tế tài chính khu vực trên
toàn thế giới được hình thành đa phần do nguyên nhân nào tại đây?

A. Các nước khởi sắc tương tự về lịch sử dân tộc bản địa phát
triển.

B. Chịu sức ép đối đầu và có sự tăng trưởng
không đều.

C. Các vương quốc có chung tiềm năng và quyền lợi
tăng trưởng.

D. Tổng thu nhập quốc dân tương tự nhau giữa những
vương quốc.

4. Vận dụng cao

Câu
1:
Hệ quả quan trọng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A. đẩy nhanh đầu tư.            B. hợp. tác quốc tế.                C. tăng trưởng kinh tế.         D. thúc đẩy sản xuất.

Câu
2:
Hệ quả quan trọng nhất của khu vực hóa kinh tế là

A. tăng trưởng và
phát triển kinh tế.
                                  B. tăng cường tự do hóa thương mại.

C. đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch.                              D. mở cửa thị trường các quốc gia.

Câu 3: Sự kiện quốc tế nào trình làng tại TP Tp Thành Phố Đà Nẵng
vào tháng 11/2017?

A. Tuần lễ cấp cao APEC.                                                 B. Hội nghị bộ trưởng liên nghành ASEAN.

C. Cuộc thi hoa khôi toàn thế giới.                                             D. Đại hội thể thao Khu vực Đông Nam Á.

Câu 4: Sản xuất máy bay Bô-ing là kết quả của 650
công ty thuộc 30 nước. Điều này nói lên điểm lưu ý đa phần nào của toàn thế giới hiện
nay?

A. Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những vương quốc.

B. Sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu
và rộng.

C. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến
có tác động thâm thúy.

D. Vai trò của những công ty xuyên vương quốc ngày
càng lớn.

Câu 5: Hậu quả của việc toàn thế giới hóa kinh tế tài đó chính là

A. Thúc đẩy sản xuất tăng trưởng và tăng trưởng
kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Đẩy nhanh góp vốn đầu tư và khai thác triệt để khoa
học công nghệ tiên tiến và phát triển.

C. Tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa những nước.

D. Làm ngày càng tăng nhanh gọn khoảng chừng cách giàu
nghèo.

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11 “.

Giải đáp vướng mắc về Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Tổ #chức #liên #kết #khu #vực #nào #được #coi #là #thành #công #nhất #trên #thế #giới #Địa Tổ chức link khu vực nào sẽ là thành công xuất sắc nhất trên toàn thế giới Địa 11