#voz #thaoluan

Có thể bạn đã biết: DDos (tấn công từ chối dịch vụ) là một trong những mối quan tâm chính trong bảo mật hiện nay. Hacker sẽ huy động rất nhiều những máy tính bị nhiễm mã độc, hoặc bị chiếm quyền điều khiển (hay còn gọi là các máy tính ma Botnet, Zombie) thực hiện việc truy cập liên tục vào các Website hoặc hạ tầng mạng mục tiêu. Khi các Website hoặc các hạ tầng mạng bị truy cập ồ ạt và không được kiểm soát, sẽ dẫn tới việc không đủ tài nguyên (như RAM, CPU, ổ cứng hoặc đường truyền mạng) để phục vụ cho những người dùng bình thường khác.

Ngoài sử dụng phần mềm có bản quyền, cài đặt phần mềm diệt Virus và cập nhật trình duyệt, hệ điều hành lên phiên bản mới nhất, các bác còn có cách nào để không trở thành một máy tính ma, bị Hacker lợi dụng để tấn công DDoS?

#ddos #cookiehanhoan


Source_#group_voz_4663452077015228_4882535628440204 _like_19_Share_0