Xin các cao nhân cho ý kiến.
Doanh nghiệp bên mình dự định thanh toán tiền lương qua tài khoản cho cnv.nhưng lương chi trả cao hơn lương hạch toán thuế. Vậy xin mọi người tư vấn phương án với ạ.cảm ơn mọi người