A/ c cho em hỏi với. Em ktra đầu vào trên hệ thống điện tử thấy hóa đơn gốc bị điều chỉnh giảm số tiền. Nhưng e liên hệ viettel họ bảo không phải điều chỉnh giảm hóa đơn. mà đó là cấn trừ công nợ. E thấy hoang mang quá.

No photo description available.No photo description available.No photo description available.An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435Lr