Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp Chi Tiết

Update: 2022-04-23 07:25:16,Bạn Cần tương hỗ về Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

574

Phát biểu nào sau đấy là đúng?

A.

Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

B.

Polietilen và poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản ứng trùng ngưng.

C.

Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

D.

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime vạn vật thiên nhiên.

Phát biểu nào tại đây không đúng?

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng chất nào tại đây?

Polime nào tại đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ những monome tương ứng là

Dãy gồm những chất được vốn để làm tổng hợp cao su đặc Buna-S là:

Dãy gồm những chất đều phải có kĩ năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Polime nào tại đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

Phát biểu nào sau đấy là đúng?

Polime có cấu trúc mạng không khí (mạng lưới) là

Các chất đều không bị thuỷ phân trong dd H2SO4 loãng nóng là:

Trong thực tiễn, phenol được vốn để làm sản xuất

Loại tơ nào tại đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

Phát biểu nào sau đấy là đúng?

Polime được sử dụng để sản xuất

Đáp án D

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime vạn vật thiên nhiên

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 1306

Đáp án D

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime vạn vật thiên nhiên

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 742

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

  • Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

    – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

    Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

    Giá trị của a là 

  • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất đi màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Phát biểu nào sau đấy là đúng?

A. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản ứng trùng ngưng

D. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime vạn vật thiên nhiên

Phát biểu nào sau đấy là đúng

A. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là thành phầm của phản ứng trùng ngưng

D. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime vạn vật thiên nhiên

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp “.

Giải đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Phát #biểu #nào #sau #đây #là #đúng #tơ #visco #tơ #xenlulozơ #axetat #đều #thuộc #loại #tơ #tổng #hợp Phát biểu nào sau đấy là đúng tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp