Sau khi xác minh danh tính thì Facebook thông báo ” ơi, bạn đã không tán thành với quyết định “

Thông thường các bạn khi vi phạm chính sách cộng đồng của FB thì sẽ bị facebook khóa và yêu cầu gửi giấy tờ tùy thân . sau khi gửi thì sẽ nhận được thông báo ” You Disagreed with the Decision , ơi, bạn đã không tán thành với quyết định”  vậy cách kháng nghị kháng cáo tiếp theo.
 
 


Facebook thông báo " ơi, bạn đã không tán thành với quyết định " ơi, bạn đã không tán thành với quyết định là gì ?

Tiếng việt: Thông thường, chúng tôi cần chỉ hơn 1 ngày để xét duyệt thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ ẩn tài khoản của bạn với mọi người trên Facebook và bạn cũng không thể sử dụng tài khoản của mình. Tiếp theo là gì Chúng tôi sẽ xem xét lại tài khoản của bạn. Tạm thời, đội ngũ xét duyệt thông tin của chúng tôi có ít nhân lực hơn do ảnh hưởng của đại dịch virus corona (COVID-19). Như vậy nghĩa là có khả năng chúng tôi sẽ không thể xét duyệt tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi nhận thấy tài khoản của bạn tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng, bạn sẽ có thể tiếp tục dùng Facebook. Nếu phát hiện tài khoản của bạn không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản đó vĩnh viễn và bạn sẽ không thể kháng nghị nữa.
Tiếng Anh : You Disagreed with the Decision ON JULY 25, 2021 It usually takes us just over a day to review your information. Your account is not visible to people on Facebook, and you can’t use it. What happens next We’ll take another look at your account. We have fewer people available to review information due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. This means we may be unable to review your account. If we find your account does follow our community standards, you’ll be able to use Facebook again. If we find your account doesn’t follow our Community Standards, it will be permanently disabled and you won’t be able to disagree again.
==> Cách xử lý duy nhất là chờ đợi, hoặc mở qua cổng ocuplus mà mình đã hướng dẫn. bạn nào chưa biết vui lòng để lại bình luận để kháng nghị theo cách thứ 2 đương nhiên là miễn phí và không cung cấp thông tin gì.
 
 

146
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x