Cách Cài Bot Auto Gems Rok Mới Nhất

Cách Cài Bot Auto Gems Rok Mới Nhất

Cách Cài Bot Auto Gems Rok Mới Nhất trên giả lập Menu và cách khắc phục một số lỗi thường gặp khi sử dụng Bot 1. Cấp Quyền System cho các File ( Menu.exe , MEmuConsole.exe ) ở thư mục ( D:\Program Files\Microvirt\MEmu ) như ảnh nha anh em . và 1 File (...