Góc tham khảo ý kiến:Các A/C cho em hỏi:1. Hiện tại công ty các A/C hay sử dụng …

Góc tham khảo ý kiến:Các A/C cho em hỏi:1. Hiện tại công ty các A/C hay sử dụng ngân hàng nào vậy ạ? Có thể giới thiệu cho e một số ngân hàng mà dịch vụ tốt được không ạ?2. Công ty em muốn mở thêm tài khoản ngân hàng, nhưng không biết thủ tục đăng ký với Thuế/sở ntn...