Cả nhà cho hỏi với. Cty mình năm 2019 có cty bán hàng cho mình, xong do kt cần hóa đơn gấp nên họ nhờ 1 bên khác xuất hóa đơn. Ko ngờ cty đấy là cty ma, giờ bên công an báo phải hủy hóa đơn đấy, ko dc sử dụng. Vậy giờ mình yêu cầu bên bán xuất hóa đơn thời điểm hiện tại thì có dc ko ah. Như nhập hàng trước hóa đơn về sau, Mình chỉ nộp lại tờ khai gtgt thôi dc ko ah. Thanks cả nhà.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435Lr