Mọi người cho e hỏi ở PL 43 thì có phải kê từng mặt hàng với tổng lượng bán trong quý 1 không? Nếu có thì ai dùng misa biết cách lọc không nhỉ, chứ e nhiều mặt hàng quá?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq