Bên mình là là công ty đấu giá có mở chi nhanh ở các tỉnh hạch toán phụ thuộc ,doanh thu chưa tới 1ty/năm thì có phải nộp thuế vãng lai ko các bạn nhỉ.