Anh chị ơi! E viết sai tên hàng hoá ở hoá đơn thì xử lý hoá đơn thế nào bây h ạ? Cụ thể:
– HĐ sai: Xi măng Duyên Hà PCB40 xuất ngày 31/05
Tên hàng hoá đúng phải là: Xi măng Duyên Hà PCB30. Loại PCB40 kia thì trong kho e đang không có. Mong được các anh chị rep ạ