Bên em làm bên mảng cho thuê giàn giáo, coppha. Vật tư chủ yếu là sắt thép, thế bên em xuất hoá đơn cho khách tính 10% hay 8% vat ạ cả nhà?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq