Bên NCC vẫn xuất hóa đơn điện tử theo thông tư 32. Vậy hết tháng 6 nếu vẫn xuất tiếp hóa đơn điện tử theo thông tư 32 vậy bên em nhận hóa đơn đó có giá trị không ạ. Hay phải yêu cầu bên NCC chuyển đổi sang TT78 thì mới có giá trị vậy các bác.
Cảm ơn mn đã quan tâm!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq