Thủ Thuật về Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930 2022

Cập Nhật: 2021-12-18 09:24:12,Quý quý khách Cần tương hỗ về Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

740

tin tức tuyên truyền, phổ biếnHướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt NamTừ thời gian cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ quá trình tự do đối đầu sang chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc tiến hành quyết sách: bên trong tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên phía ngoài ngày càng tăng những hoạt động giải trí và sinh hoạt xâm lược và áp bức nhân dân những dân tộc bản địa thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm đời sống nhân dân lao động trên toàn thế giới trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa những dân tộc bản địa thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng nóng bức. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa trình làng mạnh mẽ và tự tin ở những nước thuộc địa. Năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác -Lênin từ lý luận đang trở thành hiện thực, mở ra thuở nào đại mới trong lịch sử dân tộc bản địa loài người; là ánh sáng soi đường cho những dân tộc bản địa bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) Ra đời đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.Page Content

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập cỗ máy thống trị, biến việt nam từ một vương quốc phong kiến thànhMột xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của quân địch hung tàn”. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị,thực dân Pháp thi hành quyết sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực tối cao đối nội, đối ngoại của cơ quan ban ngành phong kiến nhà Nguyễn, đó là một quyết sách chuyên chế nổi bật nổi bật, chúng đàn áp đẫm máu những trào lưu và hành vi yêu nước của người Việt Nam, mọi quyền tự do bị cấm. Chúng chia rẽ ba nước Đông Dương, chia Việt Nam thành ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) và tiến hành ở mỗi kỳ một quyết sách cai trị riêng. Về kinh tế tài chính,thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ để tiến hành quyết sách bóc lột tàn bạo, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; ra sức vơ vét tài nguyên, cùng thật nhiều hình thức thuế khóa nặng nề, vô lý; xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp, khối mạng lưới hệ thống đường giao thông vận tải, bến cảng phục vụ quyết sách khai thác thuộc địa. Về văn hóa truyền thống,thực dân Pháp tiến hành quyết sách ngu dân, chúng bưng bít, ngăn cản tác động của văn hóa truyền thống tiến bộ trên toàn thế giới, khuyến khích văn hóa truyền thống ô nhiễm, xuyên tạc lịch sử dân tộc bản địa, giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam và dung túng, duy trì những hủ tục lỗi thời.

Sự phân hóa giai cấp và xích míc xã hội trình làng ngày càng nóng bức. Phần lớn giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột nông dân; một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới những hình thức và mức độ rất khác nhau.Các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam đều mang thân phận người dân mất nước và đều bị thực dân áp bức, bóc lột, chèn ép nên đều phẫn nộ thực dân Pháp. Do đó, mẫu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam thời gian lúc bấy giờ, không riêng gì có là xích míc giữa nhân dân, đa phần là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, mà đã phát sinh xích míc ngày càng nóng bức giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

Các cuộc khởi nghĩa và trào lưu đấu tranh của quần chúng chống thực dân Pháp xâm lược trình làng mạnh mẽ và tự tin nhưng đều bị thất bại, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối cách mạng. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, những cuộc khởi nghĩa và những trào lưu đấu tranh của nhân dân ta trình làng liên tục và mạnh mẽ và tự tin. Tuy nhiên do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng thiết yếu nên những trào lưu này đã lần lượt thất bại. Phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến như trào lưu Cần Vương đã chấm hết với việc thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo (1896); trào lưu nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dãn 30 năm cũng không giành được thắng lợi. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do những cụ ông cụ bà Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng trở nên thất bại, Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc thâm thúy về đường lối cứu nước.

Giữa lúc dân tộc bản địa ta đứng trước cuộc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con phố cứu nước theo lối cũ thì ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Vớikhát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Nguyễn Tất Thành đã mặc kệ mọi nguy hiểm, gian truân, trải qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã rút ra chân lý:Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở những nước thuộc địa.

Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 năm 1919, với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt những tình nhân nước Việt Nam gửi đến Hội nghị Véc-xây Bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm đòi nhà nước Pháp phải thừa nhận những quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc bản địa Việt Nam. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa”của Lênin đăng trên báo Nhân đạo và cũng chính từ đây đã giải đáp cho Người con phố đấu tranh giành độc lập tự do thực sự cho dân tộc bản địa, cho đồng bào mình. Từ ngày 25 đến 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương. Kết thúc Đại hội ngày 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tán thành xây dựng Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người dân sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản thứ nhất của dân tộc bản địa Việt Nam. Từ năm 1921-1930, Nguyễn Ái Quốc vừa tiếp tục hoạt động giải trí và sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Pháp, nghiên cứu và phân tích bổ trợ update và hoàn thiện tư tưởng cứu nước, vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam. Người triệu tập sẵn sàng về tổ chức triển khai và cán bộ, lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức triển khai nhiều lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ tại Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc, đồng thời gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc). Nhờ hoạt động giải trí và sinh hoạt không mệt mỏi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến thời gian ở thời gian cuối năm 1929, thời gian đầu xuân mới 1930, những Đk cho việc Ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

Đáp ứng những yên cầu của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lậpĐông Dương Cộng sản Đảngtại Tp Hà Nội Thủ Đô. Tháng 11/1929, những đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định hành động thành lậpAn Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu xuất sắc ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức triển khai tiền thân của Đảng) đã họp và thành lậpĐông Dương Cộng sản Liên Đoànở Trung Kỳ.Tuy nhiên ở một nước có tới ba tổ chức triển khai cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức triển khai, không thể thống nhất về tư tưởng và hành vi. Trách nhiệm lịch sử dân tộc bản địa là phải xây dựng một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm hết tình trạng chia rẽ trào lưu Cộng sản ở Việt Nam.

Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán hòn đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đưa ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình,Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất những nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản xây dựng một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã trải qua những văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân ngày xây dựng Đảng. Trong số đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội xây dựng Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời với Cương lĩnh chính trị thứ nhất đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh thứ nhất của Đảng Ra đời, đã xác lập được những nội dung cơ bản nhất của con phố cách mạng Việt Nam; phục vụ nhu yếu được những nhu yếu bức thiết của lịch sử dân tộc bản địa và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản, những lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc bản địa. Sự kiện xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam, quyết định hành động sự tăng trưởng của dân tộc bản địa, chấm hết sự khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối và tổ chức triển khai lãnh đạo của trào lưu yêu nước Việt Nam thời gian đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự việc vận động, tăng trưởng và thống nhất trào lưu cách mạng trong toàn nước; sự sẵn sàng công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì quyền lợi của giai cấp, của dân tộc bản địa. Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời là thành quả của sự việc phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mạng toàn thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng toàn thế giới, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ của thời đại làm ra những thắng lợi vẻ vang; đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc bản địa và tiến bộ của quả đât trên toàn thế giới./.​

22/01/2020

Video full hướng dẫn Share Link Down Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Điều kiện dẫn tới xây dựng đảng cộng sản việt nam tháng 2-1930

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Điều #kiện #dẫn #tới #thành #lập #đảng #cộng #sản #việt #nam #tháng