Mẹo Hướng dẫn Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu Mới Nhất

Update: 2021-12-04 00:46:10,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

510

The CollectorsModeratorModerator

  • 1/2/21
  • #1

Câu hỏi: Hai tấm sắt kẽm kim loại tuy nhiên tuy nhiên, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.1010​C dịch chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.109​J. Coi điện trường bên trong tầm giữa hai tấm sắt kẽm kim loại là điện trường đều và có những đường sức điện vuông góc với những tấm. Cường độ điện trường bên trong tầm giữa hai tấm sắt kẽm kim loại đó là
A. E = 200 V/m.
B. E = 2 V/m.
C. E = 400 V/m.
D. E = 40 V/m.
Lời giải+ Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điệnV.
+ Cường độ điện trường giữa hai bản tụV/mĐáp án A.

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu “.

Thảo Luận vướng mắc về Hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng nam ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Hai #tấm #kim #loại #phẳng #nam #ngang #tuy nhiên #tuy nhiên #cách #nhau #2cm #nhiễm #điện #trái #dấu