Kinh Nghiệm về Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan Chi Tiết

Update: 2021-12-05 12:31:10,Quý quý khách Cần biết về Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

747

Tính tất yếu của sự việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sự tăng trưởng của xã hội loài người là một quy trình lịch sử dân tộc bản địa tự nhiên. Đó là yếu tố biến hóa và thay thế lẫn nhau của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội từ thấp đến cao, từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp. Nghiên cứu tiến trình vận động của lịch sử dân tộc bản địa, những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác xác lập, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chứng minh và khẳng định sẽ bị thay thế bằng phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Đó là một quy luật quý khách quan của lịch sự và trang nhã và thời đại ngày này đó là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác, Đảng ta xác lập: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử dân tộc bản địa, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”(1).

Sở dĩ nói thời đại ngày này là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên toàn toàn thế giới là vì, thực tiễn lịch sử dân tộc bản địa đã cho toàn bộ chúng ta biết, từ khi cách social chủ nghĩa tháng Mười thành công xuất sắc ở nước Nga năm 1917, quả đât đã thực sự xộc vào một trong những quá trình tăng trưởng mới – quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, tuy nhiên khối mạng lưới hệ thống chủ nghĩa xã hội toàn thế giới đã biết thành sụp đổ, trào lưu xã hội chủ nghĩa nhìn chung đang trong quá trình thoái trào “…nhưng một số trong những nước theo con phố xã hội chủ nghĩa, trong số đó có Việt Nam, vẫn kiên định tiềm năng, lý tưởng, tiến hành cải cách, thay đổi, giành được những thắng lợi to lớn, tiếp tục trỗi dậy, tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin; trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế có những bước phục hồi… Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng tăng trưởng nhưng về thực ra vẫn là quyết sách áp bức bóc lột và bất công. Những xích míc cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là xích míc giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với quyết sách chiếm hữu tưnhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không xử lý và xử lý được mà ngày càng trở nên thâm thúy. Khủng hoảng kinh tế tài chính, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xẩy ra. Chính sự vận động của những xích míc nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động quyết định hành động vận mệnh của chủ nghĩa tư bản”(2).

Đó là xu thế, là tiến trình vận động tự nhiên của lịch sử dân tộc bản địa toàn thế giới. Chủ nghĩa tư bản tuy nhiên vẫn còn đấy tiềm năng tồn tại và tăng trưởng nhưng những xích míc nội tại của nó ngày càng trở nên nóng bức không thể dung hòa được, những cuộc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc trầm trọng về kinh tế tài chính, chính trị và xã hội trong năm thời gian đầu thế kỷ XXI báo hiệu chủ nghĩa tư bản đang ở thời kỳ suy thoái và khủng hoảng toàn vẹn; không riêng gì có có thế, cùng với việc cải cách, thay đổi thành công xuất sắc của Việt Nam và Trung Quốc, trào lưu cánh tả và xã hội chủ nghĩa trên toàn toàn thế giới cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ và tự tin. Hơn nữa, nhiều nước tư bản tăng trưởng theo Xu thế xã hội dân chủ đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết nhiều tín hiệu thực tiễn của một xã hội tương lai thay thế chủ nghĩa tư bản đang hình thành và Ra đời ở chính trong tâm những nước tư bản chủ nghĩa tăng trưởng. Với những ý nghĩa trên, rõ ràng, xã hội loài người đang chuyển mình mạnh mẽ và tự tin sang một xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa như một tiến trình tăng trưởng lịch sử dân tộc bản địa tự nhiên.

Mặc dù sự thay thế nhau của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội là một quy trình lịch sử dân tộc bản địa tự nhiên, nhưng sự thay thế ấy lúc nào thì cũng trải qua một quy trình biến hóa, quy đổi lâu dài. Đó là thời kỳ quá độ. Sở dĩ phải có thời quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội,trước hếtlà do chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản rất khác nhau một cách cơ bản. Xã hội tư bản dựa vào quyết sách tư hữu về tư liệu sản xuất, xã hội phân phân thành giai cấp, áp bức, bóc lột giai cấp và tồn tại sự đối kháng giai cấp, còn xã hội chủ nghĩa dựa vào quyết sách công hữu về tư liệu sản xuất, không phân phân thành giai cấp, không tồn tại bóc lột, áp bức giai cấp và đối kháng giai cấp. Rõ ràng, hai xã hội rất khác nhau như vậy nên để từ xã hội này chuyên đổi sang xã hội kia, đương nhiên, nên phải có một khoảng chừng thời hạn chuyến đổi lâu dài.Thứ hai,chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tiền đề vật chất là nền sản xuất đại công nghiệp với trình độ cao làm cơ sở vật chất cho việc Ra đời và tăng trưởng của chủ nghĩa xã hội, tuy nhiên, nên phải có thời hạn lâu dài để tổ chức triển khai, sắp xếp lại, quản trị và vận hành và điều tiết nền đại công nghiệp đó cho phù thích phù hợp với Đk của chủ nghĩa xã hội.Thứ ba,chủ nghĩa tư bản đã mở đường và tạo Đk cho việc tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin lực lượng sản xuất xã hội nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đang trở thành “xiềng xích” ngưng trệ sự tăng trưởng của nó vì vậy phải có thuở nào hạn nhất định để xóa khỏi trọn vẹn quan hệ sản xuất cũ và xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa phù thích phù hợp với trình độ tăng trưởng của lực lượng sản xuất.Thứ tư,xây dựng chủ nghĩa xã hội là việc làm trọn vẹn mới mẻ, trở ngại, phức tạp, chưa tồn tại tiền lệ, vì vậy, việc xây dựng này phải được tiến hành một cách thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm tay nghề, vừa trấn áp và điều chỉnh. Hơn nữa, việc cải tổ sản xuất thay đổi cơ bản mọi nghành của đời sống xã hội là một việc làm vừa phức tạp, vừa phải đấu tranh quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa những lực lượng xã hội có quyền lợi và quyền lợi trái chiều nhau.. .vì lẽ đó, tình hình này sẽ trình làng một cách lâu dài trong đời sống xã hội.

Đó là những nét cơ bản nhất của tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Dĩ nhiên, tính tất yếu này được qui định một cách rõ ràng bởi những điểm lưu ý văn hóa truyền thống, những đặc trưng của xuất phát điểm của những nước, những quyết sách xã hội rất khác nhau khi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chính điểm lưu ý văn hóa truyền thống và đặc trưng của điểm xuất phát khi xộc vào thời kỳ quá độ sẽ qui định nội dung, điểm lưu ý, tiềm năng, trách nhiệm và độ dài của thời kỳ quá độ của mỗi vương quốc. Điều này cũng luôn có thể có nghĩa, mỗi vương quốc sẽ đã có được thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội rực rỡ riêng của tớ.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Phạm trù thời kỳ quá độ được C.Mác nêu ra trong tác phẩmPhê phán Cương lĩnh Gôthalà:”Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là thuở nào kỳ cải biến cách mạng từxã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là thuở nào kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là gì khác hơn lànền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”(3). Đây là một định nghĩa nổi tiếng về thời kỳ quá độ. Trong tác phẩm này, C.Mác chỉ rõ thời kỳ quá độ có một số trong những điểm đáng lưu sau: xã hội thời kỳ quá độ là xã hội vừa thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó, mọi mặt của nó đều mang dấu tích thâm thúy của xã hội tư bản chủ nghĩa; Thời kỳ quá độ là thời kỳ cải biến cách mạng một cách thâm thúy từ xã hội tư bản chủ nghĩa sang xã hội xã hội chủ nghĩa; Công cụ để tiến hành sự cải biến đó là nhà nước, đó là nhà nước chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản; Thời kỳ quá độ là thời kỳ sinh đẻ lâu dài và đau đớn(4).

Kế thừa và tăng trưởng những tư tưởng của C.Mác, V.I. Lênin đã nói một cách rõ ràng hơn về thời kỳ quá độ: “Danh từ quá độ tức là gì? Vận dụng vào kinh tế tài chính, có phải nó tức là trong quyết sách lúc bấy giờ có những thành phần, những bộ phận, những mảnh của tất cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội không? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có(5). Và, V.I. Lênin, nói rõ hơn: về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có thuở nào kỳ quá độ nhất định. Thời kỳ đó không thể không gồm có những điểm lưu ý hoặc những đặc trưng của tất cả hai kết cấu kinh tế tài chính – xã hội ấy. Thời kỳ quá độ ấy không thể nào lại không phải là thuở nào kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói một cách khác, giữa chủ nghĩa tư bản đã biết thành vượt mặt nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn, và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng vẫn còn đấy rất non yếu(6).

Như vậy, theo những nhà tầm cỡ, thời kỳ quá độ là thời kỳ cải biến cách mạng thâm thúy, toàn vẹn từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Đó là thời gian mà, đồng thời cùng tồn tại những điểm lưu ý, đặc trưng của tất cả hai kết cấu kinh tế tài chính – xã hội tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa và trình làng cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đã biết thành vượt mặt nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng còn rất non yếu.

Trên cơ sở quan điểm của C.Mác, V.I.Lênin đã chỉ ra bốn điểm lưu ý cơ bản của thời kỳ quá độ là:Thứ nhất,đó là thời kỳ, xét về mọi mặt của đời sống xã hội, đều do nhiều thành phần không thuần nhất tạo ra. Đó là thời kỳ có sự xen kẽ, xâm nhập lẫn nhau giũa chủ nghĩa tưbản và chủ nghĩa xã hội.

Theo V.I. Lênin, trong thời kỳ này.. .một mẩu nhỏ của chủ nghĩa tư bản và một mẩu nhỏ của chủ nghĩa xã hội tồn tại cạnh nhau.Thứ hai,đó là thời kỳ, sự tăng trưởng của cái cũ, của những trật tự cũ đôi lúc lấn át những mầm mống của cái mới, những trật tự mới. V.I. Lênin nhận định rằng những mảnh vụn của trật tự cũ đôi lúc chất đống lại một cách nhanh gọn, trong lúc những mầm mống của cái mới có khi lại tăng trưởng chậm rãi và không phải lúc nào thì cũng thấy rõ ngay được.Thứ ba,đó là thời kỳ xét về mọi phương diện, đều phải có sự tăng trưởng của tính tự phát tiểu tư sản, là thời kỳ tiềm ẩn xích míc không thể dung hòa được giữa tính kỷ luật nghiêm ngặt của giai cấp vô sản và tính vô chính phủ nước nhà, vô kỷ luật của những tầng lớp tiểu tư sản. V.I. Lênin xác lập, xích míc giữa tính tự phát tiểu tư sản và tính kỷ luật nghiêm ngặt của giai cấp vô sản là một trong những điểm lưu ý nổi trội của quá trình quá độ.Thứ tư,đó là thời kỳ lâu dài, có thật nhiều trở ngại, phức tạp, phải trải qua nhiều lần thử nghiệm để rút ra những kinh nghiệm tay nghề, những hướng đi đúng đắn; tuy nhiên, trong quy trình thử nghiệm ấy trọn vẹn có thể phải trả giá cho những sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng. V.I. Lênin từng nói, toàn bộ chúng ta biết rằng việc chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là cuộc đấu tranh vô cùng trở ngại. Nhưng toàn bộ chúng ta sẵn sàng chịu hàng nghìn trở ngại, tiến hành hàng nghìn lần thử, và, khi toàn bộ chúng ta đã tiến hành được một nghìn lần thử rồi, thì toàn bộ chúng ta sẽ tiến hành cái lần thử thứ một nghìn lẻ một(7).

Đồng thời, V.I. Lênin, đã và đang có sự phân loại quy trình hình thành và tăng trưởng của chủ nghĩa cộng sản thành 3 quá trình rõ ràng như sau: quá trình những cơn đau đẻ kéo dãn; quá trình đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa; và quá trình cao của xã hội cộng sản chủ nghĩa(8). Theo V.I. Lênin “quá trình đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa đó là xã hội xã hội chủ nghĩa còn thời kỳ những cơn đau đẻ kéo dãn” đó là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội (Trong tác phẩmCương lĩnh quân sự chiến lược của cách mạng vô sảnnăm 1916, lần đầu tiền V.I. Lênin dùng khái niệm: “thời kỳ quá độ từ xã hội tư sản sang xã hội xã hội chủ nghĩa”). Như vậy, thời kỳ quá độ là một quá trình độc lập có vị trí riêng không tương quan gì đến nhau nằm trong lòng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Điều này cũng luôn có thể có nghĩa thời kỳ quá độ chưa phải là chủ nghĩa xã hội và cũng không nằm ở vị trí quá trình đầu của chủ nghĩa cộng sản. Xác định đúng và làm rõ vị trí của thời kỳ quá độ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng chính vì nó giúp ta xác lập được điểm lưu ý, nội dung và trách nhiệm cũng như mục tiêu của thời kỳ này.

Độ dài của thời kỳ quá độ lúc nào thì cũng trở nên qui định bởi đặc trưng văn hóa truyền thống và xuất phát điểm khi xộc vào thời kỳ quá độ của mỗi vương quốc rõ ràng V.I. Lênin nhận định rằng, nên phải có thuở nào kỳ quá độ khá lâu dài từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Ông còn nói rõ ràng hơn: “. ..tất yếu phải có thuở nào kỳ quá độ lâu dài và phức tạp từ xã hội tư bản chủ nghĩa (xã hội đó càng ít tăng trưởng, thì thời kỳ đó càng dài). . .tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa(9). Như vậy theo V.I. Lênin, bản thân những nước có điểm xuất phát khi xộc vào thời kỳ quá độ là từ chủ nghĩa tư bản đã nên phải có độ dài của thời kỳ quá độ là khá lâu dài thì so với những nước có điểm xuất phát thấp hơn chủ nghĩa tư bản – tiền tư bản chủ nghĩa, thì sẽ càng chứng minh và khẳng định rằng sẽ đã có được thời kỳ quá độ còn phải lâu dài hơn thế nữa gấp nhiều lần. Bởi lẽ, về mặt quý khách quan, chủ nghĩa xã hội Ra đời trên cơ sở của sự việc tăng trưởng chủ nghĩa tư bản; hay nói cách khác, trong quy trình tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của tớ, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tiền đề hiện thực (cả vật chất và tinh thần) cho việc Ra đời của chủ nghĩa xã hội. Đó không riêng gì có là yếu tố tăng trưởng của lực lượng sản xuất, của quan hệ sản xuất, nền đại công nghiệp, phương pháp quản trị và vận hành, tổ chức triển khai sản xuất và xã hội mà còn cả sự tăng trưởng toàn vẹn của văn hóa truyền thống, xã hội và con người. Đó đó là tiền đề hiện thực của sự việc Ra đời của xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.

Chưa trải qua quá trình tăng trưởng tư bản chủ nghĩa cũng tức là chưa tồn tại khá đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở xã hội và con người để tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh gọn và vững chãi. Tuy nhiên, so với những nước chưa trải qua quy trình tăng trưởng chủ nghĩa tư bản thì, muốn xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội, nhất thiết phải tiến hành thời kỳ quá độ một cách lâu dài với những bước tiến thích hợp và với một khối lượng việc làm to lớn gồm có trong số đó không riêng gì có những nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mà hơn thế, còn phải đồng thời đạt được cả những thành tựu cơ bản mà chủ nghĩa tư bản phải mất hàng trăm năm mới tết đến đã có được. Như vậy, so với những nước như vậy, chứng minh và khẳng định thời kỳ quá độ không riêng gì có vô cùng trở ngại, phức tạp mà còn là một một quá trình tăng trưởng rất mất thời hạn dài.

Trong di sản quý báu của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ có thật nhiều nội dung phong phú và phong phú chủng loại, cũng luôn có thể có những nội dung những ông đề xuất kiến nghị khi đó đến nay không hề thích hợp, nhưng nhìn chung về cơ bản tư tưởng của những ông về thời kỳ quá độ cũng như điểm lưu ý, nội dung và trách nhiệm của nó hầu như vẫn không thay đổi giá trị và vẫn trọn vẹn phù thích phù hợp với việc tăng trưởng của xã hội tân tiến. Có thể nêu một số trong những nội dung đa phần sau:

Thứ nhất,về xã hội. Trong thời kỳ quá độ, toàn bộ những nghành của đời sống xã hội là yếu tố xen kẽ lẫn nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa cái mới và cái cũ, trong lúc cái cũ vẫn còn đấy rất mạnh mẽ và tự tin thì cái mới còn ở dạng mầm mống, yếu ớt, tăng trưởng chậm rãi.

Thứ hai,về chính trị. Thời kỳ quá độ là thời kỳ đầy trở ngại, phức tạp, trải qua nhiều bước trung gian, nhiều cuộc thể nghiệm, và nhất là luôn luôn vấp phải sự phản kháng nhằm mục tiêu phá hoại, lật đổ quyết sách mới, phục hồi, giành lại cơ quan ban ngành của giai cấp tư sản vì vậy, nếu không tỉnh táo, sáng suốt và quyết liệt giai cấp công nhân trọn vẹn có thể bị thất bại và mất cơ quan ban ngành công nông.

Thứ ba,về tư tưởng – ý thức. Đó là tư tưởng phục thù, Phục hồi lại cơ quan ban ngành cũ của giai cấp tư sản; tư tưởng vô chính phủ nước nhà, tập quán tản mạn, tự do marketing, hoang mang lo lắng, giao động của tầng lớp tiểu tư sản; lối sống thiếu văn hóa truyền thống, không tuân thủ pháp lý, tệ tham ô, hối lộ, quan liêu; thói kiêu ngạo cộng sản, tư tưởng thỏa mãn thị hiếu, thưởng thức, lười biếng của một bộ phận trong xã hội… Với tình hình đó nó rất thuận tiện tạo ra một xã hội hỗn tạp và rối loạn về xã hội và tư tưởng xã hội.

Thứ tư,về kinh tế tài chính. Đó là yếu tố cùng tồn tại xen kẽ, hợp tác và đối đầu quyết liệt với nhau của những thành phần, yếu tố kinh tế tài chính, quan hệ kinh tế tài chính cả tư bản, tiền tư bản và xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, việc xóa khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nhất thiết phải trải qua quy trình lâu dài, từ từ có lộ trình với những bước tiến thích hợp và thường xuyên được trấn áp và điều chỉnh cho phù thích phù hợp với tình hình thực tiễn của từng quá trình tăng trưởng.

Thứ năm,về quyết sách chính trị. Phải xây dựng và tiến hành quyết sách triệu tập dân chủ. Đổi mới xã hội chủ nghĩa đó là yếu tố thống nhất giữa thay đổi kinh tế tài chính và thay đổi chính trị. Xây dựng và hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm mục tiêu thích hợp và phục vụ nhu yếu kịp thời những trách nhiệm cấp thiết và quan trọng của thời kỳ quá độ. Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò của những tổ chức triển khai quần chúng nhằm mục tiêu đưa những tổ chức triển khai này thiết thực góp thêm phần xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Thứ sáu,về văn hóa truyền thống, khoa học, kỹ thuật. Đối với việc xây dựng nền văn hóa cổ truyền truyền thống và khoa học, kỹ thuật mới xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ nên phải trên cơ sở thừa kế, tiếp thu có tinh lọc nền văn hóa cổ truyền truyền thống và khoa học, kỹ thuật với tư cách là những thành tựu mà quả đât đã sáng tạo và tích lũy được hàng nghìn năm qua, nhất là những thành tựu của thời kỳ tăng trưởng tư bản chủ nghĩa(10).

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thấm nhuần những tư tưởng cơ bản của những nhà tầm cỡ về thời kỳ quá độ Đảng ta xác lập, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã ởnước ta “…là một quy trình cách mạng thâm thúy, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm mục tiêu tạo ra sự biến hóa về chất trên toàn bộ mọi nghành của đời sống xã hội, nhất thiết phải trải qua thuở nào kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước tăng trưởng, nhiều hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội xen kẽ”(11). Chỉ với một đoạn văn ngắn, trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và những thành tựu về lý luận cũng như thực tiễn đã có được trong quy trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ởnước ta mấy chục năm qua, nhất là trong 25 năm thay đổi, Đảng ta đã đưa ra sự khái quát về thời kỳ quá độ ở Việt Nam.

Theo sự khái quát của Đảng, thời kỳ quá độ đó là một quy trình cách mạng thâm thúy, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới. Có thể hiểu cái cũ ở đây không riêng gì có là những tàn dư của xã hội tiền tư bản mà xã hội ta mới thoát ra mấy chục năm qua, mà cái cũ ở đây còn là một những yếu tố tư bản chủ nghĩa đang và sẽ hiện hữu trong đời sống kinh tế tài chính – xã hội. Những yếu tố này trọn vẹn có thể là mới so với tình hình xã hội ta (ví như sở hữu tư nhân, kinh tế tài chính thị trường…) nhưng lại cũ so với những yếu tố xã hội chủ nghĩa mà toàn bộ chúng ta đang xây dựng; Đó là để tạo ra sự biến hóa về chất trên toàn bộ mọi nghành của đời sống xã hội. Sự biến hóa về chất nghĩa là yếu tố biến hóa mang tính chất chất chất thực ra, cơ bản, toàn vẹn khác với việc biến hóa về lượng, sự biến hóa của từng bộ phận. Nghĩa là trong thời kỳ quá độ, ở việt nam sẽ trình làng sự biến hóa mang tính chất chất chất thực ra, cơ bản và toàn vẹn ở toàn bộ mọi nghành của đời sống xã hội; và, quy trình đó phải trình làng lâu dài với nhiều bước tăng trưởng, nhiều hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội xen kẽ: Đó là vì xuất phát điểm của việt nam thấp và xã hội ta cũng chưa trải qua sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản vì vậy, thời kỳ quá độ phải trình làng lâu dài là một tất yếu lịch sử dân tộc bản địa. Đồng thời, với việc lâu dài đó, thời kỳ quá độ phải trải qua nhiều bước tăng trưởng rất khác nhau với nhiều hình thức tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội cùng tăng trưởng hội nhập, xen kẽ nhau. Có thể xác lập, khi xộc vào thời kỳ quá độ, toàn bộ chúng ta gặp thật nhiều trở ngại. Đó là vì, giang sơn ta mới trải qua hai trận cuộc chiến tranh nên mọi nghành của đời sống xã hội đều bị tàn phá, chưa kinh qua thời kỳ tăng trưởng tư bản chủ nghĩa nên hầu như chưa tồn tại những tiền đề thực tiễn cơ bản cho việc Ra đời của chủ nghĩa xã hội, khối mạng lưới hệ thống chủ nghĩa xã hội toàn thế giới tan rã và trào lưu xã hội chủ nghĩa và công nhân quốc tế đang ở thời kỳ thoái trào. Bên cạnh đó, “những thế lực thù địch tiếp tục chống phá, tìm cách xóa khỏi chủ nghĩa xã hội”. Trong toàn cảnh trở ngại đó, Đảng ta vẫn sáng sủa xác lập, “Chúng ta có nhiều thuận tiện cơ bản: có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do quản trị Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng và dày dặn kinh nghiệm tay nghề lãnh đạo; dân tộc bản địa ta là một dân tộc bản địa anh hùng; nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, có truyền thống cuội nguồn đoàn kết và nhân ái, cần mẫn lao động và sáng tạo, luôn ủng hộ và tin vào sự lãnh đạo của Đảng; toàn bộ chúng ta đã từng bước xây dựng được những cơ sở vật chất – kỹ thuật rất quan trọng; cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến, sự hình thành và tăng trưởng của kinh tế tài chính tri thức cùng với quy trình toàn thế giới hóa và hội nhập quốc tế là thuở nào cơ để tăng trưởng(12).

Trong toàn cảnh những thuận tiện và trở ngại lúc bấy giờ, Đảng ta chỉ rõ tiềm năng tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở việt nam là, toàn bộ chúng ta xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế tài chính của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống thích hợp tạo cơ sở để việt nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, niềm hạnh phúc. Cụ thể hơn, Đảng ta chỉ rõ, đến thời gian giữa thế kỷ XXI, việt nam trở thành một nước công nghiệp tân tiến, theo kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa. Đây quả là những trách nhiệm nặng nề bởi trước hết “xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế tài chính của chủ nghĩa xã hội” nghĩa là nền kinh tế thị trường tài chính của toàn bộ chúng ta phải liên tục tăng trưởng vượt bậc để đến khi kết thúc thời kỳ quá độ toàn bộ chúng ta đạt được nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng rất cao đủ cơ sở hiện thực để lấy xã hội ta xộc vào thời kỳ tăng trưởng xã hội xã hội chủ nghĩa; thứ hai, phải xây dựng được kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống phù thích phù hợp với hạ tầng cơ sở tăng trưởng cao như vậy. Đây quả là yếu tố không đơn thuần và giản dị như những nhà tầm cỡ đã chỉ ra. Bởi vì, thời kỳ quá độ là thời kỳ trình làng những cuộc biến hóa rất là thâm thúy và cơ bản, nó trình làng cuộc đấu tranh quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa giai cấp tư sản, những thế lực phản động và giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Nghĩa là, ở đó toàn bộ chúng ta không riêng gì có có xây dựng mà cơ bản hơn là phải đấu tranh quyết liệt để giữ cơ quan ban ngành, bảo vệ quyết sách và xây dựng những “cơ sở để việt nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, niềm hạnh phúc”.

Nhận thức đúng những thời cơ và thử thách đang đưa ra để tiến hành được tiềm năng tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ, Đảng ta chỉ rõ toàn bộ chúng ta phải quán triệt và tiến hành tốt những phương hướng, trách nhiệm cơ bản: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn gắn sát với tăng trưởng kinh tế tài chính tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; Phát triển nền kinh tế thị trường tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa cổ truyền truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa; Xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, tiến hành tiến bộ và công băng xã hội; Bảo đảm vững chãi quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, dân chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng; dữ thế chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực tân tiến đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc bản địa thống nhất; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh.

Đặc biệt, trong Đại hội XI, yếu tố quy mô tăng trưởng xã hội – quy mô chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đảng ta trình diễn một cách vừa rõ ràng vừa rất là thâm thúy, toàn vẹn. Đảng ta xác lập,”Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:Dân giàu, nước mạnh dân chủ, công minh, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng cao dựa vào lực lượng sản xuất tân tiến và quan hệ sản xuất tiến bộ thích hợp; có nền văn hóa cổ truyền truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa; con người dân có môi trường sống đời thường ấm no, tự do, niềm hạnh phúc, có Đk tăng trưởng toàn vẹn; những dân tộc bản địa trong xã hội Việt Nam bình đẳng đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tăng trưởng; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với những nước trên toàn thế giới(13).

Đây là quy mô chủ nghĩa xã hội đặc trưng Việt Nam mang tính chất chất kim chỉ nan trong suốt thời kỳ quá độ. Sở dĩ nói kim chỉ nan là vì, như đã nêu trên, thời kỳ quá độ là một quá trình tăng trưởng mang tinh độc lập và nằm trong quá trình chuyên đổi từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, xã hội trong thời kỳ quá độ chưa phải là xã hội xã hội chủ nghĩa mà chỉ là xã hội quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta khái quát trên phản ánh tình hình xã hội ta lúc bấy giờ với tư cách là những bước tiến ban sơ của thời kỳ quá độ. Khác với những nước tư bản tăng trưởng, khi tiến lên chủ nghĩa xã hội, họ trực tiếp tiến hành bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản, Việt Nam khi xộc vào thời kỳ quá độ toàn bộ chúng ta chưa trải qua sự tăng trưởng của chủ nghĩa tưbản, đương nhiên, toàn bộ chúng ta có đủ cơ sở thực tiễn quý khách quan và chủ quan như Đảng ta đã chỉ rõ để tiến hành thành công xuất sắc sự quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những đặc trưng của quy mô xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mang tính chất chất chất kim chỉ nan lâu dài vừa mang tính chất chất chất những trách nhiệm rõ ràng cần đạt tới trong từng bước tiến, từng quá trình, từng thời kỳ của tất cả thời kỳ quá độ. Điều này mang ý nghĩa phương pháp luận rất quan trọng không riêng gì có so với thực tiễn mà cả lý luận. Về mặt thực tiễn, quy mô chủ nghĩa xã hội không phải là một hệ chuẩn cố định và thắt chặt, cứng nhắc, không bao giờ thay đổi mà là một khối mạng lưới hệ thống giá trị phổ quát, sinh động luôn vận động và biến hóa cùng với việc vận động và biến hóa của thực tiễn lịch sử dân tộc bản địa. Về mặt lý luận, nhận thức là một quy trình và do đó, chân lý cũng là quy trình. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội với tư cách là nhận thức về một thực thể đang hình thành, đang vận động và tăng trưởng càng là một quy trình phức tạp với nhiều bất thần, mới mẻ. Do đó, nhận thức vê quy mô chủ nghĩa xã hội càng phải tuân thủ những phương pháp nhận thức biện chứng duy vật. Quan điểm của Đảng ta về quy mô chủ nghĩa xã hội xã hội Việt Nam đó là thành tựu to lớn về tư duy lý luận của Đảng ta mấy chục năm lãnh đạo nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là hai mươi lăm năm thay đổi vừa qua. Nhưng trọn vẹn có thể xác lập rằng, đó là quy mô tổng quát, trong thời kỳ quá độ, nhiều đặc trưng mới, rõ ràng và thích hợp hơn với thực tiễn, với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chứng minh và khẳng định sẽ tiến hành Đảngta tiếp tục bổ trợ update và hoàn thiện./.

___________

1. Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr. 69.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam:Sđd,tr. 68-69.

3.C.Mác và Ph.Ăngghen:Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, tập 19, Tr. 47.

4. Xin xem: GS, PTS Nguyễn Trọng Chuẩn, PTS. Phạm Văn Đức, PTS. Hồ Sỹ Quý (Đồng chủ biên):Những quan điểm cơ bản của C.Mác Ph.Ăngghen V.I. Lênin về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ.Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997. tr. 155.

5. V.I Lênin:Toàn tập,Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.36, tr. 362.

6. V.I. Lênin:Sđd,t.39. tr. 309-310.

7. GS, PTS. Nguyễn Trọng Chuẩn, PTS. Phạm Văn Đức, PTS. Hồ Sỹ Quý (Đồng chủ biên):Sđd,tr.162-163.

8. V.I. Lênin:Sđd,t. 33, tr. 223.

9. V.I. Lênin:Sđd,t44, tr. 197.

10. GS, PGS. Nguyễn Trọng Chuẩn, PTS. Phạm Văn Đức, PTS. Hồ Sỹ Quý (Đồng chủ biên):Sđd,tr. 189-192.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam:Sđd,tr. 70.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam:Sđd,tr. 70 71.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam:Sđd,tr. 70.

Review Share Link Tải Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan “.

Thảo Luận vướng mắc về Tại sao nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam la một tất yếu quý khách quan

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Tại #sao #nói #quá #độ #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #ở #Việt #Nam #một #tất #yếu #quý khách #quan