Cả nhà cho mình hỏi chút. Công ty mình là công ty CP, 1 cổ đông bán toàn bộ cổ phần của mình cho 1 cổ đông mới. Giá bán bằng đúng mệnh giá CP. Trong trường hợp này, mình phải làm những thủ tục kê khai thuế theo TT80 thì phải làm những mẫu nào? Các giấy tờ về chuyển nhượng, thanh lý HĐ… mình đã làm đầy đủ. Mong cả nhà hỗ trợ. Mình cảm ơn

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq