Các anh chị ơi có anh chị nào có công ty thuê tài chính của Chailease giúp em với ạ:
Công ty em năm 2019 có mua từ TQ 1 bộ máy móc thiết bị, năm 2020 các bộ phận của máy đó mới dc nhập khẩu về hết (1). Sau đó bên em xuất hóa đơn cho Chailease với giá trị bằng với giá nhập bộ máy là 6.550.200.296 đ. (2)
Chailease sau khi nhận hóa đơn xuất cho bên em:
– 1 HĐ không có giá trị thanh toán, số tiền của hóa đơn này bằng 30% giá trị MMTB mà bên em trả gồm (3):
+ Số tiền thuê gốc: 1.965.060.090 đ
+ VAT: 196.506.007 đ
– 1 HĐ phí liên quan: Phí có liên quan (4): 1.000.000 đ, VAT: 100.000 đ
– Hóa đơn thanh toán tiền thuê Kỳ 0 (5):
+ Số tiền thuê gốc: 109.170.005 đ
+ Số tiền lãi: 46.737.862 đ
+ VAT: 10.917.001 đ
Hạch toán:
(1) Nhập mua MMTB:
(2) Xuất HĐ cho Chailease:
Nợ TK 212: 7.205.220.326 đ
Có TK 341: 6.550.200.296 đ
Có TK 3331: 655.020.030 đ
(3) Nợ TK 341: 1.965.060.090 đ
Nợ TK 1331: 196.506.007 đ
Có TK 212: 2.161.566.097 đ
(4) Nợ TK 6422: 1.000.000 đ
Nợ TK 1331: 100.000 đ
Có TK 341: 1.100.000 đ
(5) Nợ TK 341: 109.170.005 đ
Nợ TK 635: 46.737.862 đ
Nợ TK 1331: 10.917.001 đ
Có TK 3388: 166.824.868 đ
Khi thanh toán: Nợ 3388/ Có 1121: 166.824.868 đ
Em đang mắc ở đoạn bên em nhập MMTB sau đó xuất cho Chailease nhưng thực tế là công ty em vẫn sử dụng MMTB này, không biết nên để ở TK nào ạ? Và các bút toán em hạch toán ở trên đã đúng chưa ạ?
Em cảm ơn anh chị nhiều
An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R