Mục lục bài viết

Mẹo về cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước Mới Nhất

Update: 2022-01-04 14:41:04,Bạn Cần tương hỗ về cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

516

nhanin155 gửi 10.06.2017

Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha chế thành 280g dung dịch CuSO4 16%

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Câu vấn đáp tốt nhất
  • Thống kê
  • Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

A. 180g và 200g

B. 330g và 250g

C. 60g và 220g

D. 40g và 240g

Neo Pentan chọn vấn đáp 30.10.2018

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp tốt nhất

Neo Pentan gửi 10.06.2017

mCuSO4.5H2O = x (gam)

> mCuSO4 = 160x/250

mdd CuSO4 = y gam

> mCuSO4 = 0,08y

Khi trộn lẫn:

x + y = 280

160x/250 + 0,08y = 280.16%

> x = 40 và y = 240

Neo Pentan chọn vấn đáp tốt nhất 30.10.2018

  • Bình luận(2)

Vui lòng đăng nhập hoặc Đk.×

Login

Tên người tiêu dùng hoặc Địa chỉ E-Mail

Mật khẩu

Tự động đăng nhập

Thống kê

  • Hoạt động30.10.2018
  • Số người xem32722 lượt
  • Trả lời2 vấn đáp

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Cho 6,19 gam X gồm Mg, Al, Zn tác dụng với O2 dư thu được 9,07 gam hỗn hợp gồm 3 oxit sắt kẽm kim loại | 1 trả lờiCho một hỗn hợp gồm CO và CO2. | 1 trả lờiMột hợp chất hữu cơ A chứa 38,71% Cacbon về khối lượng. | 1 trả lờiTa thu được những chất nào, tính nồng độ của nó là bao nhiêu nếu cho 2,24l khí H2S vào khi: | 1 trả lờiHoà tan trọn vẹn 37,92g hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat sắt kẽm kim loại R bằng dd H2SO4 19,6% vừa đủ | 1 trả lờiCho 24,5g muối sắt kẽm kim loại AClOx khi nung muối bị phân hủy trọn vẹn cho ra 6,72 lít O2 (đktc) để lại chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7g kết tủa. | 1 trả lờiHỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều thuần chức, mạch hở (MX<MY<MZ). | 1 trả lờiĐốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al trong hỗn hợp Y gồm clo và oxi | 1 trả lờiĐốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một peptit X (X được tạo thành từ những amino axit chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) cần 58,8 lít O2 (đktc) thu được 2,2 mol CO2 và 1,85 mol H2O | 1 trả lờiCho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl gomat, axit fomic và anđehit axetic. | 1 vấn đáp

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Tải cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước “.

Giải đáp vướng mắc về cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o và bao nhiêu ml nước

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#cần #lấy #bao #nhiêu #gam #tinh #thể #cuso45h2o #và #bao #nhiêu #nước