Chào cả nhà, bên em mới nhận dc Tb chấp nhận của cơ quan thuế về việc Sd HĐ TT78. Quy trình là mình sẽ làm hủy HĐ theo mẫu TB03/AC và báo cáo tình hình hoá đơn đã Sd đúng ko ak.E hỏi thêm khi Sd hoá đơn có mã thì khi xuất sẽ gửi cả cho khách và thuế ([email protected]vn).Cả nhà đã hoàn thành cho e xin kinh nghiệm nhé. E cản ơn.