Có ai như em không?
Năm nào cũng bảo năm sau đến đâu làm đến đấy cho gọn, cuối cùng năm nay BCTC vẫn dậm chân, lại bảo qua tết rồi tính, rồi vắt chân lên cổ.
Hãy nói em không cô đơn đi!!!