Có anh chị nào học xong khóa Chiến Binh Kế toán của thầy Nguyễn Sáng chưa cho em xin review với ạ, em phân vân giữa khóa này và khóa A-z của thầy vì hiện tại em đang học năm 3 Đại Học, chuyên ngành Kế toán Doanh Nghiệp luôn ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq