Mẹo về Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-01-15 03:16:05,Bạn Cần biết về Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

800

Xây dựng bộ công cụ định hình và nhận định học viên theo kĩ năng trong dạy học địa lí 10 trung học phổ thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (462.99 KB, 10 trang )

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Số 3(28) – Tháng 5/năm ngoái

XÂY DỰNG BỘ CƠNG CỤ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO
NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
TRỊNH DUY ỐNH(*)
LÊ VĂN NHƯƠNG(**)

TĨM TẮT
Bài viết này đã đề xuất kiến nghị được quy trình xây dựng bộ cơng cụ kiểm tra định hình và nhận định học viên
theo kĩ năng trong dạy học Địa lí 10 THPT với những tiêu chuẩn trọn vẹn có thể đo lường và thống kê dựa vào
thang bậc nhận thức của Bloom. Từ kết quả này, chúng tơi đã xây dựng một bộ cơng cụ

định hình và nhận định học viên gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết phục vụ định hình và nhận định
q trình và kiểm tra học kì phục vụ định hình và nhận định tổng kết.
Từ khóa: kĩ năng, kĩ năng đặc trưng, kiểm tra định hình và nhận định, cơng cụ định hình và nhận định, tiêu chuẩn
định hình và nhận định
ABSTRACT
This paper proposed a process to establish pupils competence assessment toolkit in
teaching Geography at grade 10 – high school. This toolkit contains measurable criteria
based on the awareness level of Bloom. Based on this result, we have developed a pupil
assessment toolkits includes: oral test, 15 minutes test, 45 minutes test for processing
assessment and semester exam for summative assessment.
Keywords: competence, special competence, assessment, assessment toolkits,
evaluation criteria

1. GIỚI THIỆU(*)(**)
Phát triển kĩ năng là xu thế dạy học
đã và đang phổ cập ở nhiều vương quốc có
nền giáo dục tăng trưởng trên toàn thế giới như
Hoa Kì, Úc, Đức, Ở việt nam, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã và đang xác lập trách nhiệm
quan trọng nhất so với việc thay đổi giáo
dục phổ thơng trong quá trình hiện tại (sau
năm ngoái) là tăng trưởng tồn diện học viên (HS)
theo phía tiếp cận kĩ năng. Trong những
khâu cần thay đổi (Mục tiêu, Nội dung,
Phương pháp, Đánh giá) thì kiểm tra đánh

giá (KTĐG) được xác lập là khâu đột phá,
cần triệu tập tiến hành. Sở dĩ KTĐG được
xem là khâu đột phá vì việc tiến hành nó
(*)

rất ít tốn kém, khi thay đổi cách KTĐG sẽ
có tác động ngược lại so với việc thay đổi
tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy
học. Đổi mới KTĐG càng trở nên quan
trọng trong toàn cảnh phương pháp KTĐG
kết quả học tập HS ở bậc phổ thơng của
việt nam đang sẵn có ít thay đổi, về thực ra

KTĐG vẫn triệu tập nhiều vào nội dung và
q tùy từng sách giáo khoa. Cách
KTĐG hiện tại là một trong những ngun
nhân dẫn đến tình trạng học vẹt, học tủ và
học để đối phó của HS.
Như vậy, để KTĐG vừa là thước đo,
vừa cơng cụ giúp HS tăng trưởng một cách
tồn diện (cả về kĩ năng tư duy lẫn năng
lực tiếp xúc, hợp tác, thuyết trình,), giáo
viên (GV) nên phải xây dựng được những

TS, Trường Đại học Sài Gòn

ThS, Trường Đại học Cần Thơ

(**)

59

bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định phù thích phù hợp với kĩ năng
của từng đối tượng người tiêu dùng HS qua những nội dung
học tập. Quan trọng hơn, những bộ tiêu chuẩn
này phải đảm bảo định hình và nhận định xác thực kết
quả dạy học của GV và học tập của HS.

Đến hiện tại, trong dạy học Địa lí vẫn
chưa tồn tại những nghiên cứu và phân tích rõ ràng nào về
KTĐG theo phía tiếp cận kĩ năng kể cả
ở bậc ĐH lẫn phổ thông. Chính vì vậy,
những nghiên cứu và phân tích về thay đổi KTĐG trong
dạy học Địa lí, nhất là nghiên cứu và phân tích xây
dựng được những bộ tiêu chuẩn và công cụ
định hình và nhận định phù thích phù hợp với kĩ năng của từng đối
tượng HS là rất thiết yếu.
2. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU
Để đã có được bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho
những kĩ năng và bộ công cụ định hình và nhận định phù

thích phù hợp với nội dung chương trình Địa lí 10
THPT, chúng tôi đã tiến hành những công
việc sau:
– Khảo sát ý kiến của 20 GV trên tổng
số 34 GV của 10 trường THPT thuộc địa
bản tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ
về những kĩ năng và bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho
từng kĩ năng đặc trưng cần tăng trưởng qua
chương trình Địa lí 10 THPT. Bên cạnh
những kĩ năng và bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định những
kĩ năng do nhóm tác giả đề xuất kiến nghị, giáo viên
trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị thêm những kĩ năng và tiêu

chí mà mình thấy thiết yếu. Các kĩ năng
(đã đề xuất kiến nghị 9 kĩ năng) và tiêu chuẩn được
trên 70% GV đồng ý sẽ tiến hành đưa vào nhóm
kĩ năng và tiêu chuẩn cần định hình và nhận định cho
chương trình Địa lí 10 – THPT.
– Sau khi xác lập được những kĩ năng
và bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho từng kĩ năng,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu và phân tích nội dung
sách giáo khoa Địa lí 10 THPT và xây
dựng bộ công cụ định hình và nhận định mức độ nhận
thức thích hợp cho từng nội dung. Như vậy,
bộ công cụ KTĐG học viên trong dạy học

Địa lí 10 THPT theo phía tăng trưởng
kĩ năng được xác lập bởi 3 yếu tố: Nội
dung (thể hiện qua vướng mắc hoặc yêu cầu),
Năng lực cần tăng trưởng (kĩ năng tổng hợp
lãnh thổ, kĩ năng sử dụng map,) phù
thích phù hợp với nội dung và Mức độ nhận thức
(Biết, Hiểu, Vận dụng thấp và Vận dụng
cao) phù thích phù hợp với nội dung và kĩ năng.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN
3.1. Xác định những kĩ năng đặc trưng

cần định hình và nhận định qua chương trình Địa lí 10
THPT
Tham khảo kinh nghiệm tay nghề KTĐG của
những vương quốc có nền giáo dục tăng trưởng như
Liên minh châu Âu, Singapore, Úc,
chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam
triệu tập tăng trưởng 2 nhóm kĩ năng là
Năng lực chung và Năng lực chuyên biệt.
Xét về kĩ năng chung, trọn vẹn có thể thấy điểm
tương tự giữa giữa Việt Nam với những nước
có nền giáo dục tăng trưởng là triệu tập phát
triển nhóm Năng lực tiếp xúc, Năng sử dụng

ngôn từ, Năng lực xử lý và xử lý yếu tố, Năng
lực hợp tác, Năng lực tính toán, Năng lực tự
học,[4]
Riêng về kĩ năng đặc trưng, mỗi môn
học sẽ tự xác lập cho mình những kĩ năng
đặc trưng và những tiêu chuẩn định hình và nhận định (trọn vẹn có thể đo
được) của môn học đó. Dựa trên chương
trình SGK Địa lí 10 hiện tại và kết quả
khảo sát GV tại những trường THPT, 7 năng
lực đặc trưng được xác lập gồm: Năng lực
tư duy tổng hợp lãnh thổ, Năng lực quan
sát và học tập thực địa, Năng lực sử dụng

map, Năng lực xử lí và phân tích số liệu
thống kê, Năng lực vẽ và sử dụng biểu đồ,
Năng lực sử dụng phim ảnh địa lí, Năng
lực tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng. Kết quả rõ ràng được
thể hiện qua bảng 3.1 phía dưới:

60

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về những kĩ năng đặc trưng trong dạy học Địa lí 10- THPT
Số lượng
Tỉ lệ GV

TT
Năng lực
GV đồng ý đồng ý (%)
1 Năng lực Tư duy tổng hợp lãnh thổ
19
95
2 Năng lực Quan sát và học tập tại thực địa
16
80
3 Năng lực Sử dụng map
18
90

4 Năng lực Xử lí và sử dụng số liệu thống kê
19
95
5 Năng lực Vẽ và sử dụng biểu đồ
19
95
6 Năng lực Sử dụng phim ảnh địa lí (Hình vẽ, tranh vẽ,
18
90
video, quy mô,)
7
Năng lực tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng

16
80

(Nguồn: Khảo sát tại những trường THPT
trên địa phận Hậu Giang và Cần Thơ, tháng 5 năm năm trước, M=20)

3.2. Xác lập những tiêu chuẩn định hình và nhận định
kĩ năng đặc trưng trong dạy học Địa lí 10 THPT theo thang bậc nhận thức của
Bloom

định hình và nhận định cho 7 kĩ năng đặc trưng của môn
Địa lí và tiến hành khảo sát ý kiến GV về

mức độ đồng ý và khước từ so với
những tiêu chuẩn này. Dưới đây, chúng tôi chỉ
trình diễn kết quả định hình và nhận định so với 3 bộ tiêu
chí của những nhóm kĩ năng có tỉ lệ đồng ý
tốt nhất gồm: Năng lực Tư duy tổng hợp
lãnh thổ, Năng lực xử lí và sử dụng số liệu
thống kê, Năng lực vẽ và sử dụng biểu đồ.

Việc xây dựng tiêu chuẩn để định hình và nhận định những
kĩ năng theo thang bậc nhận thức là công
việc tất yếu trước lúc xây dựng bộ công cụ
KTĐG. Nhận thức được vai trò

đó, chúng tôi đã và đang xây dựng những tiêu chuẩn

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát GV về những tiêu chuẩn định hình và nhận định những kĩ năng đặc trưng
của môn Địa lí theo thang bậc nhận thức của Bloom
Năng
Mức Đánh giá
lực
Biết


duy
Hiểu

tổng
hợp
lãnh
thổ Vận dụng thấp

Tiêu chí định hình và nhận định

Số lượng Tỉ lệ GV
GV đồng ý đồng ý
(người)
(%)

Xác định được những thành phần tự nhiên, kinh
tế – xã hội trên một lãnh thổ

18

90

Xác định được quan hệ giữa những thành
phần tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội trên một lãnh
thổ

19

95

Xác định được hệ quả của quan hệ giữa
những thành phần tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội trên
một lãnh thổ Phân tích và Giải thích mối
quan hệ giữa những thành phần tự nhiên, kinh tế tài chính
– xã hội và hệ quả của nó trên một lãnh thổ

17

85

61

Năng
Mức Đánh giá
lực

Tiêu chí định hình và nhận định

Số lượng Tỉ lệ GV
GV đồng ý đồng ý

(người)
(%)

Vận dụng
Cao

Đánh giá và dự báo Xu thế tăng trưởng của
những thành phần tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và
của tất cả lãnh thổ

16

80

Biết

Mô tả quy mô, cấu trúc và Xu thế biến hóa
của những đối tượng người tiêu dùng tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội
trải qua số liệu thống kê. Xử lí những bài toán
đơn thuần và giản dị về số liệu thống kê.

20

100

Hiểu

So sánh về quy mô, cấu trúc và Xu thế
biến hóa của những đối tượng người tiêu dùng tự nhiên và kinh
tế – xã hội trải qua số liệu thống kê

20

100

Giải thích được quy mô, cấu trúc, Xu thế

biến hóa hoặc nét tương tự hay khác lạ
thống
của những đối tượng người tiêu dùng thể hiện qua số liệu thống
Vận dụng thấp
kê. Phân tích quan hệ của đối tượng người tiêu dùng tự

nhiên, kinh tế tài chính – xã hội được thể hiện qua số
liệu thống kê.

19

95

Vận dụng
Cao

Sử dụng số liệu thống kê để chứng tỏ, giải
thích hoặc dự báo xu thế tăng trưởng của những
cho những đối tượng người tiêu dùng tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội.

16

80

Biết

Nhận dạng được những loại biểu đồ cần vẽ qua
số liệu và vẽ được những loại biểu đồ đơn thuần và giản dị,
tiềm ẩn 1 hoặc 2 đối tượng người tiêu dùng/nội dung cần
thể hiện.

20

100

Hiểu

Xử lí số liệu và vẽ được những loại biểu đồ
phức tạp hơn, trọn vẹn có thể chứa được nhiều đối
tượng/nội dung.

20

100

Mô tả được điểm lưu ý, quan hệ giữa những
đối tượng người tiêu dùng tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội qua
biểu đồ, nhận ra được những đối tượng người tiêu dùng bất

thường. Phân tích và lý giải được đặc
điểm, quan hệ giữa những đối tượng người tiêu dùng tự
nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và những đối tượng người tiêu dùng bất
thường qua biểu đồ.

18

90

Xử lí
và sử
dụng

số liệu

Vẽ và
sử
dụng
biểu
Vận dụng thấp
đồ

Vận dụng
Cao

Sử dụng biểu đồ để so sánh, chứng tỏ,
lý giải những yếu tố tự nhiên hay kinh tế tài chính – xã
17
85
hội làm tăng mức độ khoa học của nội dung
cần phản ánh.
(Nguồn: Khảo sát tại những trường THPT
trên địa phận Hậu Giang và Cần Thơ, tháng 5 năm năm trước, M=20)
62

Lưu ý: Ở mỗi chủ đề (1 bài hoặc nhiều

bài học kinh nghiệm tay nghề), GV sẽ xác lập những kĩ năng cần
đạt được và xây dựng bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định
phù thích phù hợp với chủ đề cho từng kĩ năng đó.
Mỗi chủ đề trọn vẹn có thể tăng trưởng nhiều kĩ năng
nhưng chỉ có một hoặc 2 kĩ năng thích hợp
nhất với chủ đề, vì vậy GV phải Để ý đến
thận trọng trước lúc chọn kĩ năng cần phát
triển qua chủ đề.
Ví dụ: Tiêu chí định hình và nhận định kĩ năng Tư
duy tổng hợp lãnh thổ theo thang bậc nhận
thức của Bloom qua chủ đề Thuyết Kiến tạo
mảng Ở mục II bài 7, tr 27 – SGK Địa lí 10

(Cơ bản) với những mức sau [2]:
– Biết: Xác định được tên và hướng di
chuyển của những mảng thiết kế lớn, vị trí
của sống núi đại dương và những mảng kiến
tạo trên map Thế giới.
– Hiểu: Mô tả được sự dịch chuyển của
những mảng tách (hoặc xô vào nhau) dựa vào
ranh giới và hướng dịch chuyển.
– Vận dụng thấp: Trình bày được hệ
quả khi những mảng thiết kế tách hoặc xô vào
nhau. Phân tích được quan hệ giữa địa
hình mặt phẳng Trái đất với những hệ quả tách

hoặc xô vào nhau của những mảng thiết kế.
– Vận dụng cao: Liên hệ với Việt Nam
và dự báo xu thế tăng trưởng của những dạng
địa hình trên mặt phẳng Trái đất và địa hình
việt nam.
3.3. Bộ công cụ định hình và nhận định học viên
theo kĩ năng trong dạy học Địa lí 10 THPT
3.3.1. Khái quát về bộ công cụ
Công cụ định hình và nhận định trong nội dung bài viết này
được hiểu là những vướng mắc/ bài tập hoặc những
tiêu chuẩn được thiết kế nhằm mục tiêu triệu tập đánh
giá học viên dựa vào 7 kĩ năng đặc trưng

trong dạy học Địa lí 10. Bộ công cụ này
được phân thành 2 nhóm:
Nhóm công cụ định hình và nhận định quy trình gồm:
Kiểm tra miệng (hình thức: vấn đáp, thuyết

trình, quan sát), kiểm tra 15 phút (hình
thức: viết, thực hành thực tế, quan sát), kiểm tra 1
tiết (hình thức: viết, tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng, học
sinh tự định hình và nhận định và định hình và nhận định lẫn nhau).
Nhóm công cụ KTĐG tổng kết gồm:
Kiểm tra học kì (hình thức: viết), thi học
sinh giỏi những cấp (Hình thức: viết) Ít phổ

biến nên không trình diễn trong nội dung bài viết
này.
3.3.2. Quy trình thiết kế bộ công cụ
Quy trình xây dựng bộ công cụ đánh
giá được chúng tô tiến hành qua 4 bước,
trong số đó những kĩ năng được định hình và nhận định sẽ phụ
thuộc vào chủ đề của bài học kinh nghiệm tay nghề và mục tiêu
định hình và nhận định [1].
– Bước 1: Xác định chủ đề của bài học kinh nghiệm tay nghề/
Mục đích định hình và nhận định.
– Bước 2: Xác định và mô tả những mức
yêu cầu cần đạt (theo bộ tiêu chuẩn ở mục

3.2) của những loại vướng mắc/bài tập định hình và nhận định
kĩ năng học viên trong chủ đề.
– Bước 3: Biên soạn bộ vướng mắc/bài tập
kiểm tra định hình và nhận định trong quy trình dạy học
mỗi chủ đề đã xác lập, xây dựng bảng cấu
trúc 2D (so với bài 1 tiết và học kì).
Đối với phương pháp dự án bất Động sản khu công trình xây dựng, ở bước 3 GV
cần xác lập những kĩ năng cần đạt được sau
khi tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng, tiếp sau đó tiến hành xây
dựng bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho kĩ năng
Thực hiện dự án bất Động sản khu công trình xây dựng (nhằm mục tiêu tăng trưởng tổng hợp
những kĩ năng đã xác lập).

– Bước 4: Tổ chức kiểm tra định hình và nhận định và
những lưu ý thiết yếu khi tổ chức triển khai KTĐG.
3.3.3. Các công cụ định hình và nhận định học viên
theo kĩ năng
a. Kiểm tra miệng
– Bước 1: Chủ đề: Khí quyển.
Sự phân bổ nhiệt độ không khí trên Trái
đất (Bài 11 SGK Địa lí 10 tr39 đến
tr43) [2].
– Bước 2: Các năng đặc trưng cần đánh
giá gồm: kĩ năng xử lí và sử dụng số liệu
63

thống kê, kĩ năng sử dụng map, năng
lực sử dụng phim ảnh địa lí. Ở đây chúng
tôi chỉ xác lập bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho
kĩ năng xử lí và sử dụng số liệu thống kê
như sau:
+) Biết: Mô tả được sự thay đổi (tăng
hoặc giảm dần) của nhiệt độ trung bình và
biên độ nhiệt năm theo vĩ độ trên Trái đất.
Trình bày được sự đối nghịch của nhiệt độ
trung bình và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ

trên Trái đất.
+) Hiểu: Giải thích được sự thay đổi
(tăng hoặc giảm dần) của nhiệt độ trung
bình và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ trên
Trái đất.
+) Vận dụng thấp: Nhận biết và giải
thích được sự không bình thường của nhiệt độ
trung bình ở khu vực chí tuyến.
+) Vận dụng cao: Liên hệ với Việt
Nam – so sánh sự thay đổi nhiệt độ trung
bình và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ở
việt nam. Giải thích sự thay đổi này.

– Bước 3: Biên soạn bộ vướng mắc và xác
định mức độ kĩ năng đạt được
Câu hỏi 1: Dựa bảng số liệu tr41, hãy
mô tả sự thay đổi về nhiệt độ trung bình và
biên độ nhiệt năm theo vĩ độ (Biết)? Giải
thích tại sao có sự thay đổi này (Hiểu).
Câu hỏi 2: Giải thích tại sao nhiệt độ
trung bình tốt nhất lại ở khu vực chí tuyến
(Vận dụng thấp)? Sự thay đổi về nhiệt độ
trung bình và biên độ nhiệt ở việt nam diễn
ra ra làm thế nào và tại sao (Vận dụng cao)?
– Bước 4: Tổ chức kiểm tra định hình và nhận định

GV trọn vẹn có thể sử dụng bộ tiêu chuẩn này để
định hình và nhận định học viên ngay trong tiết dạy hoặc
kiểm tra bài cũ. HS chỉ việc vấn đáp đến mức
khái quát cao là đạt điểm tối đa. Có nhiều
cách tiến hành rất khác nhau so với bài kiểm
tra miệng, trong nội dung bài viết này chúng tôi đề
xuất những tiến hành như sau: Mỗi lần vấn đáp
đúng nội dung vướng mắc, tùy mức độ chưa

đúng chuẩn của câu vấn đáp, HS sẽ tiến hành cộng
tối đa là 3 điểm và thấp nhất là một trong những điểm. GV
phát phiếu điểm tương ứng cho những em

(sẵn sàng phiếu có chữ ký của GV; phiếu
đỏ: 3 điểm, phiếu vàng: 2 điểm, phiếu
xanh: 1 điểm). GV thu lại phiếu ở cuối giờ
và sử dụng để chấm điểm hoặc cộng điểm
cho HS ở cuối kì.
b. Kiểm tra 15 phút
– Bước 1: Chủ đề: Các mùa trong năm
(Mục II, Bài 6 SGK Địa lí 10 tr22, 23).
– Bước 2: Năng lực cần định hình và nhận định là Sử
dụng phim ảnh địa lí. Bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định
cho kĩ năng này như sau:
+) Biết: Nêu tên và thời hạn trình làng

từng mùa trong năm dựa vào hình 6.2 tr23
SGK Địa lí 10. Trình bày được sự luân
phiên của từng mùa trong năm ở cả 2 nửa cầu
Bắc và Nam.
+) Hiểu: Giải thích được nguyên nhân
dẫn đến việc luân phiên của từng mùa trong
năm ở cả 2 nửa cầu Bắc và Nam.
+) Vận dụng thấp: Phân tích và lấy ví
dụ minh họa về yếu tố thay đổi mùa của những
khu vực rất khác nhau trên Trái đất.
+) Vận dụng cao: Liên hệ với Việt
Nam Vận dụng hình trên để lý giải sự

khác lạ về mùa giữa 2 miền Nam, Bắc
của việt nam.
– Bước 3: Biên soạn bộ vướng mắc và xác
định mức kĩ năng đạt được
Câu dẫn: Tháng 6 trong năm này, bạn An sẽ
đi du học ở nước Australia, Mẹ của An đã chuẩn
bị thật nhiều áo ấm cho An. Theo em:
Câu hỏi 1: Tại sao mẹ bạn An lại
sẵn sàng áo ấm trong thời gian ngày hè như vậy
(Biết)?
Câu hỏi 2: Giải thích nguyên nhân dẫn
đến việc khác lạ về mùa giữa Việt Nam và

nước Australia (Hiểu và Vận dụng cao).
– Bước 4: Tổ chức kiểm tra định hình và nhận định
GV trọn vẹn có thể chọn những chủ đề khác, sau
64

đó tiến hành xây dựng những tiêu chuẩn định hình và nhận định
và bộ vướng mắc để kiểm tra 15 phút. Câu hỏi
phải định hình và nhận định được những mức độ kĩ năng
rất khác nhau để phân loại học viên. Bên cạnh
đó GV nên được đặt vướng mắc gắn với thực tiễn bằng
những câu dẫn đơn thuần và giản dị nhưng thân thiện với

HS. Hoạt động kiểm tra 15 phút trọn vẹn có thể
tiến hành nhiều lần (tối thiểu là 3 lần theo qui
định của nhà trường phổ thông) trong năm,
vì vậy GV nên phong phú chủng loại trong cách những chủ
đề và kĩ năng cần định hình và nhận định.
c. Kiểm tra 1 tiết
Đối với kiểm tra 1 tiết, GV trọn vẹn có thể chọn
2 hình thức: Thực hiện nội dung bài viết trên lớp
(Xem ở phần kiểm tra học kì) và tiến hành
dự án bất Động sản khu công trình xây dựng. Dưới đây chúng tôi trình diễn ví dụ
về hình thức KTĐG theo dự án bất Động sản khu công trình xây dựng với 4 bước
đã đề xuất kiến nghị.

– Bước 1: Thực hiện dự án bất Động sản khu công trình xây dựng: Bảo vệ
môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên
nhiên vì sự tăng trưởng bền vững và kiên cố (Chương
X SGK Địa lí 10 tr158 đến tr163).
– Bước 2: Năng lực cần định hình và nhận định là
Năng lực tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và
tăng trưởng bền vững và kiên cố. Tuy nhiên, sau khoản thời hạn
tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng này HS sẽ tăng trưởng rất
nhiều kĩ năng như kĩ năng Tự học, năng
lực Hợp tác, kĩ năng Sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển
thông tin (thuộc nhóm kĩ năng chung) và
kĩ năng Xử lí và sử dụng số liệu thống kê,

kĩ năng Sử dụng phim ảnh địa lí, kĩ năng
Tư duy tổng hợp lãnh thổ, kĩ năng Sử
dụng map (thuộc nhóm kĩ năng đặc
thù). Bộ tiêu chuẩn định hình và nhận định cho kĩ năng
Thực hiện dự án bất Động sản khu công trình xây dựng này như sau:
+) Biết: Trình bày được tiềm năng của
dự án bất Động sản khu công trình xây dựng nhằm mục tiêu giúp HS đã có được những nhận
thức đứng đắn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nói chung và
môi địa phương nói riêng. Qua đó nâng cao
tinh thần bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trải qua
những hành vi thiết thực, góp thêm phần giải
quyết yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên toàn thế giới lúc bấy giờ

và trong tương lai. Rèn luyện những kĩ năng
cần đạt của con người trong thế kỉ 21.
Trình bày những khái niệm về Môi trường,
Tài nguyên vạn vật thiên nhiên và Phát triển bền
vững. Lựa chọn và tiến hành được những sản
phẩm đầu ra phù thích phù hợp với tiềm năng của dự
án là clip ngắn, tờ rơi, thành phầm tái chế từ
rác,
+) Hiểu: Lập kế hoạch tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng
theo từng quá trình và đảm bảo tiến độ thực
hiện.

+) Vận dụng thấp: Lựa chọn thành phầm
tiến hành và lý giải được nguồn gốc ý
nghĩa và kĩ năng sử dụng của những sản
phẩm.
+) Vận dụng cao: Thực hiện văn bản báo cáo giải trình
tổng kết theo nhóm về việc thay đổi nhận
thức sau khoản thời hạn tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng.
– Bước 3: Biên soạn bộ vướng mắc định
hướng
Câu hỏi nội dung:
Có mấy loại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Nêu định
nghĩa? (Biết)

So sánh môi trường tự nhiên tự nhiên và môi
trường tự tạo? (Biết)
Tài nguyên vạn vật thiên nhiên là gì? Có
những loại tài nguyên vạn vật thiên nhiên nào?
(Biết)
Phát triển bền vững và kiên cố là gì (Biết)? Tại
sao toàn thế giới phải quan tâm đến yếu tố phát
triển bền vững và kiên cố (nhất là bảo vệ môi
trường) (Hiểu)?
Câu hỏi tọa đàm:
Môi trường nước ngày càng ô nhiễm
nghiêm trọng (biểu lộ và nguyên nhân)

(Hiểu)?
Chứng minh những hoạt động giải trí và sinh hoạt của con
người là nguyên nhân gây ô nhiễm nước tại
địa phương (Vận dụng thấp)?
Em phải làm gì để những con kênh, con
sông trở nên sạch hơn (Vận dụng thấp)?
Cho biết tâm lý sau khoản thời hạn tiến hành dự
65

ản này (Vận dụng cao)?
– Bước 4: Lưu ý khi tổ chức triển khai kiểm tra

định hình và nhận định
Dự án được tiến hành trong 3 tháng
(tháng 3,4 và văn bản báo cáo giải trình vào tháng 5). Giáo
viên theo dõi thường xuyên quy trình thực
hiện dự án bất Động sản khu công trình xây dựng để sở hữu những trấn áp và điều chỉnh và đánh
giá đúng chuẩn. Kết quả được định hình và nhận định (qui
về thang điểm 10 để tính cho điểm 1 tiết)
được xem như sau: Bám sát chủ đề 1/10,
Trình bày và xử lý và xử lý yếu tố rõ ràng
2/10, Sáng tạo 2/10, Quá trình thao tác
3/10, HS tự định hình và nhận định 1/10 (tự định hình và nhận định lẫn
nhau trong nhóm), Đánh giá tiền phầm của

bạn 1/10.
Đối với hình thức kiểm tra viết, do
khối lượng nội dung kiến thức và kỹ năng nhiều, kiểm
tra số lượng HS rất rộng nên chúng tôi
thường chọn hình thức kiểm tra trắc
nghiệm quý khách quan kết thích phù hợp với những vướng mắc
theo hình thức PISA và bài tập kiểm tra năng

lực Xử lí và sử dụng số liệu, Vẽ và sử dụng
biểu đồ. Với những tổ chức triển khai này, GV tránh
được tình trạng học tủ, dạy tủ, trọn vẹn có thể
định hình và nhận định được mức độ hoàn thành xong nhiều

tiềm năng của phần chương trình tương ứng.
d. Kiểm tra học kì
Kiểm tra học kì ở trường THPT thường
tiến hành triệu tập nên số lượng HS được
định hình và nhận định rất rộng, yên cầu tính quý khách quan và
phân hóa cao. Đề thi kiểm tra học kì phải
định hình và nhận định tổng hợp những kiến thức và kỹ năng và năng
lực đã tiếp tục tăng trưởng trong học kì. Vì vậy,
chúng tôi chọn hình phối hợp những hình thức
như ở kiểm tra 1 tiết kết thích phù hợp với vướng mắc
dạng sơ đồ. Chẳng hạn đề kiểm tra học kì 2
chương trình Địa lí 10 – THPT được

chúng tôi tiến hành như sau:
– Bước 1: Chủ đề: Dân số và sự phát
triển kinh tế tài chính – xã hội bền vũng
– Bước 2: Xây dựng bảng cấu trúc 2
chiều cho đề kiểm tra

Bảng 3.5. Bảng cấu trúc 2D cho đề kiểm tra hoc kì 2 chương trình Địa lí 10
Mức độ
nhận thức

Biết

Hiểu

Chủ đề

Vận
dụng

TỔNG
ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0đ)
– Dân số và sự phân bổ dân cư

0.75

0.75

– Cơ cấu kinh tế tài chính

0.5

0.5

– Địa lí nông nghiệp

0.5

– Địa lí dịch vụ

0.25

– Kênh đào Suez và Panama

0.5

0.5

0.25

0.5

1.0

II. PHẦN TỰ LUẬN (4.0đ)
1. Hoàn thành sơ đồ về những bộ phận hợp thành cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính
– Cơ cấu theo thành phần kinh tế tài chính

0.5

0.5

– Cơ cấu theo lãnh thổ

0.5

0.5

2. Đọc và vấn đáp những vướng mắc về ngành dịch vụ nhờ vào nội dung bài viết
a. Mức sống và thu nhập thực tiễn

66

0.5

0.5

Mức độ
nhận thức

Vận
dụng

TỔNG
ĐIỂM

b. Các tín hiệu nhận ra

1.5

1.5

c. Bài học kinh nghiệm tay nghề

1.0

1.0

Biết

Hiểu

Chủ đề

III. PHẦN BÀI TẬP (Chọn phần 1 hoặc phần 2) (3.0đ)
– Phần 1: Vẽ và nhận xét biểu đồ cột
– Phần 2: Vẽ và nhận xét biểu đồ đường

3.0
3.0

TỔNG ĐIỂM

3.0

3.0
4.0
3.0
10.0

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng

– Bước 3: Xây dựng bộ vướng mắc kiểm

bày ví dụ về bài tập dạng PISA cho phần
II-2, những phần còn sót lại đã quen thuộc với
GV. Cụ thể như sau:

tra
Trong nội dung bài viết này, chúng tôi chỉ trình
Đọc và vấn đáp những vướng mắc phía dưới (3đ):

Triệu phú viễn thông 45 tuổi người Mĩ Michael Hirtenstein có sở trường là
sưu tập những ngôi nhà sang trọng. Hiện ông có trong tay 8 ngôi nhà, trong số đó
có căn hộ hạng sang 27 triệu USD trên tầng 76 của tòa nhà Time Warner trên phố
Manhattan ở Thành Phố New York.
Tháng 8 năm ngoái, ông khoe với báo giới dự tính mua thêm một căn hộ hạng sang 35 triệu
USD ở tòa nhà Tribeca cũng trên con phố này. Nhưng tiếp sau đó, sự xuống dốc của kinh tế tài chính
đã khiến kế hoạch này của ông tiêu tan.
Đương nhiên, triệu phú này vẫn giàu, nhưng trong tình hình lúc bấy giờ, ông phải
có cách tiêu pha khác đi. Tôi trọn vẹn có thể mua ngay giờ đây một chiếc Ferrari, nhưng toàn bộ bạn
bè của tôi đều đang trở ngại. Tôi không thích sắm sửa tùy tiện, triệu phú
Hirtenstein nói.
Thời gian này, tầng lớp những người dân giàu sang ở Mĩ như triệu phú Hirtenstein đang

mang một cảm hứng kì lạ: nỗi hổ thẹn về yếu tố sang trọng. Nhà thiết kế thời trang lừng
danh Coco Chanel từng nhận định rằng, sự sang trọng là mặt trái chiều của những gì khiếm
nhã, chứ không phải là mặt trái chiều của sự việc nghèo khó. Nhưng trong thời kỳ trở ngại
kinh tế tài chính lúc bấy giờ, việc phô trương lối sống xa hoa dường như đang sẽ là khiếm
nhã.

c. Em rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề gì về yếu tố thích hợp
giữa nhu yếu và việc sử dụng dịch vụ từ bài
viết này?

a. Hộp trên đã cho toàn bộ chúng ta biết yếu tố nào đang
tác động đến việc tăng trưởng và phân bổ

ngành dịch vụ?
b. Dấu hiệu nào đã cho toàn bộ chúng ta biết điều này?

– Bước 4: Lưu ý khi tổ chức triển khai kiểm
67

4. KẾT LUẬN

tra định hình và nhận định
Mục đích của định hình và nhận định học kì đánh
giá mức độ hoàn thành xong những tiềm năng của

chương trình học kì và phân loại HS;
chẩn đoán những hạn chế, trở ngại cơ
bản mà HS gặp phải để giúp những em rút
kinh nghiệm tay nghề ở những kì thi tiếp sau đó. Bên
cạnh đó, định hình và nhận định học kì còn tương hỗ GV
chẩn đoán những hạn chế về phương
pháp để tiếp tục trấn áp và điều chỉnh cho học kì
sau hoặc năm học sau. Chính vì vậy,
khi xây dựng công cụ này, GV phải đưa
ra những vướng mắc bao quát được chương
trình của học kì, định hình và nhận định được những kĩ
năng đã được tăng trưởng trong học kì đó.

Qua quy trình nghiên cứu và phân tích, chúng
tôi đã đề xuất kiến nghị được quy trình xây dựng
bộ công cụ KTĐG kĩ năng HS trong
dạy học Địa lí 10 THPT với những tiêu
chí trọn vẹn có thể đo lường và thống kê được theo thang bậc
nhận thức của Bloom. Với quy trình
này, GV ở những trường phổ thông trọn vẹn có thể
vận dụng để xây dựng những bộ công cụ
KTĐG riêng cho mình hoặc cho tập thể.
Có được bộ KTĐG tốt không riêng gì có giúp
nâng cao kĩ năng học tập của HS mà

còn tương hỗ GV tăng cấp cải tiến phương pháp DH,
từ đó nâng cao chất lượng dạy học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Công Khanh (2013), Đổi mới kiểm tra định hình và nhận định học viên phổ thông Theo phong cách
tiếp cận kĩ năng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kiểm định chất lượng chương trình giáo
dục Kinh nghiệm Việt Nam và Thế giới, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Tp Hà Nội Thủ Đô.
2. Lê Thông (chủ biên) và tgk (2013), Địa lí 10, Nxb Giáo Dục Việt Nam.
3. Nguyễn Quốc Toàn (năm trước), Vai trò của giáo viên trong thay đổi kiểm tra, định hình và nhận định kết
quả học tập ở trường THPT, Tạp chí khoa học ĐH Sài Gòn, số 24 tháng 11/năm trước.
4. Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo (năm trước), Tài liệu tập huấn Kiểm tra định hình và nhận định trong quy trình
dạy học theo phía tăng trưởng kĩ năng học viên trong trường THPT.

* Ngày nhận bài: 12/01/năm ngoái. Biên tập xong: 24/4/năm ngoái. Duyệt đăng: 04/5/năm ngoái.

68

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung “.

Thảo Luận vướng mắc về Công cụ định hình và nhận định kĩ năng chung

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Công #cụ #đánh #giá #năng #lực #chung