Cứ tới mùa Báo Cáo Tài Chính hoặc thanh kiểm tra quyết toán thuế là nhà kế lại đau đầu

Mr group đã chia sẻ nhiều lần giúp nhà kế đọc và hiểu bản chất của nghị định như thế nào thôi, tuy nhiên vấn đề này còn nhiều văn bản liên quan khác nữa, nên hy vọng Bộ Tài Chính và Chính phủ xem lại vấn đề giao dịch liên kết, ảnh hưởng rất nhiều tới doanh nghiệp Việt nam chân chính và khó giải thích tư vấn được với những doanh nghiệp nước ngoài nắm khá rõ luật Việt nam ta.

1. Giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP vấn đề đau đầu không của riêng ai.
https://congdongketoan.vn/threads/giao-dich-lien-ket-theo-nghi-dinh-so-132-2020-nd-cp-van-de-dau-dau-khong-cua-rieng-ai.16219/

2. Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết hay không? Có bị khống chế 30% EBITDA?
https://congdongketoan.vn/threads/vay-ngan-hang-co-phai-la-giao-dich-lien-ket-hay-khong-co-bi-khong-che-30-ebitda.18276/

3. Hướng dẫn kê khai phụ lục giao dịch liên kết – Phụ lục GDLK 01 theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP
https://congdongketoan.vn/threads/huong-dan-ke-khai-phu-luc-giao-dich-lien-ket-phu-luc-gdlk-01-theo-nghi-dinh-so-132-2020-nd-cp.16668/

271981786 3137684566487916 937449021838046516 n.jpg? nc cat=106&ccb=1 5& nc sid=825194& nc ohc=INteVy3SI9sAX sYla & nc ht=scontent.fsgn5 13