Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12 Chi Tiết

Update: 2022-01-15 07:07:04,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

847

Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xíchC6H10O5liên kết với nhau, những mắt xích link với nhau tạo thành hai dạng: dạng lò xo không phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ những gốc α-glucozơ link với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có cấu trúc mạng không khí gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo ra.

Đề bài

a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
b) Tìm mối tương quan cấu trúc glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=PCVHTnAAbG0

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lại lý thuyết về glucozo Tại đây

Xem lại lý thuyết về Saccarozo, tinh bột và Xenlulozo Tại đây

Lời giải rõ ràng

a) So sánh tính chất vật lý:

b)

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu trúc từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi.

Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xíchC6H10O5liên kết với nhau, những mắt xích link với nhau tạo thành hai dạng: dạng lò xo không phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ những gốc α-glucozơ link với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có cấu trúc mạng không khí gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo ra.

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ link với nhau tạo thành mạch kéo dãn, có phân tử khối rất rộng.

Reply
6
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 34 sgk hóa học 12

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học