Thủ Thuật về Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Mới Nhất

Update: 2022-01-27 03:23:05,Bạn Cần tương hỗ về Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1. Quý khách trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

762

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác lập được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

0

1

2

3

4

5

6

7

y

1

2

3

4

5

6

7

8

a) Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x hay là không ?

b) hãy viết công thức tính y theo x.

Lời giải rõ ràng

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác lập được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Công thức tính y theo x là y = x + 1.

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #bài #tập #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập Đề bài – bài tập 1 trang 94 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1