Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-01-27 05:57:03,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

826

(eqalign & Rightarrow widehat xOC = 180^0 – 105^0 = 75^0 cr & widehat A0x + widehat xOC = 120^0(viwidehat AOC = 120^0) cr & Rightarrow widehat A0x = 120^0 – 75^0 = 45^0 cr & widehat BAO + widehat A0x = 135^0 + 45^0 = 180^0 cr )

Đề bài

Hãy chứng tỏ rằng AB // CD trong những hình tại đây.

Lời giải rõ ràng

a)

Kẻ đường thẳng Ox // CD qua O

Ta có: Ox // CD (cách vẽ)

( Rightarrow widehat xOC + widehat OCD = 180^0) (hai góc trong cùng phía)

(eqalign & Rightarrow widehat xOC = 180^0 – 105^0 = 75^0 cr & widehat A0x + widehat xOC = 120^0(viwidehat AOC = 120^0) cr & Rightarrow widehat A0x = 120^0 – 75^0 = 45^0 cr & widehat BAO + widehat A0x = 135^0 + 45^0 = 180^0 cr )

Mà hai góc BAO và Aox nằm ở vị trí vị trí trong cùng phía và bù nhau => AB // Ox

Mặt khác: Ox // CD (cách vẽ) nên ta có: AB // CD.

b)

Kẻ đường thẳng xy qua điểm O và tuy nhiên tuy nhiên với CD

Ta có: (widehat xOC = widehat OCD = 30^0(widehat xOcvawidehat OCD) là hai góc so le trong và xy // CD)

(eqalign & widehat A0x + widehat xOC = widehat AOC = 105^0 cr & Rightarrow widehat A0x = 105^0 – 30^0 = 75^0 cr )

Mà (widehat BAO = 75^0.) Nên (widehat A0x = widehat BAO)

Do hai góc ở vị trí so le trong nên AB // xy

Mặt khác: xy // CD (cách vẽ) nên ta có: AB // CD.

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 “.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đề #bài #bài #tập #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập Đề bài – bài tập 17 trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1