Dự kiến giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% áp dụng từ 01/02/2022

Link 1: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/du-kien-giam-thue-gtgt-tu-10-xuong-con-8-ap-dung-tu-01-02-2022-960222445-49444

Link 2: https://congdongketoan.vn/threads/du-kien-giam-thue-gtgt-tu-10-xuong-con-8-ap-dung-tu-01-02-2022.23596/

May be an image of text that says 'Áp dụng thuế GTGT 8% theo nghị quyết 43/2022/QH15'