E chào ac!
E mới làm kế toán bên phòng khám tư, hiện phòng khám có khám cả dịch vụ và bảo hiểm. Khi e vào e phát hiện kế toán cũ xuất thiếu hoá đơn ở quy I, vậy giờ e có xuất bù, kê khai bổ sung đc k ạ? Như vậy có bị phạt k?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq