e đã chuyển hóa đơn điện tử nhưng vẫn còn chút hoang mang này nhờ mọi ng giúp ạ. thứ nhất là địa chỉ khách hàng có bắt buộc ghi cụ thể k ạ? thứ hai đối với khách hàng cá nhân có MST nhưng khi xuất hóa đơn thì k chấp nhận ạ, bắt buộc nhập tên đơn vị thì mới có MST, v nếu HD e xuất k có mst thì ng mua lại k chịu, e phải làm sao ạ?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq