E mới vô cty làm đc 1 năm để chuẩn bị quyết toán thuế. lúc xem lại sổ sách thì có một số vấn đề như sau:
2016 kế toán cũ làm lại nhưng chưa nộp lại bctc nên lệch vs năm 17
2018, 2019 quỹ âm gần 3 tỉ vả đủ các chi phí ko hợp lý
Anh chị cho e hỏi trg hợp này có nên nộp lại bctc cho dn ko vì e sợ nộp lại mọi sai sót đều do mình chịu trách nhiệm trc cq thuế. hic

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn9ltC9 wCT7IwUJcodFBHhRbLYkvfoGweZkoXPe1V1EHIKN qZQDxkIdv01AFtBOginaTV9YyHM 5WgTV0SFOQ10z32oD0llybf3laTMDTZXYpIvS02