Mẹo về Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-06 16:35:16,Bạn Cần biết về Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

814

Với giá trị nào của m thì hai tuyến phố thẳng ấy tuy nhiên tuy nhiên với nhau?. Bài 42 trang 97 SGK Đại số10 nâng cao – Bài 4: Hệ phương trình số 1 nhiều ẩn

Cho hai tuyến phố thẳng ((d_1)): x + my = 3 và ((d_2)): mx + 4y = 6.

a) Với giá trị nào của m thì hai tuyến phố thẳng đó cắt nhau?

b) Với giá trị nào của m thì hai tuyến phố thẳng ấy tuy nhiên tuy nhiên với nhau?

c) Với giá trị nào của m thì hai tuyến phố thẳng ấy trùng nhau?

Xét hệ phương trình: 

Quảng cáo

(left{ matrix x + my = 3 hfill cr

mx + 4y = 6 hfill cr right.)

a) (d1) và (d2) cắt nhau ⇔  D ≠ 0 ⇔ m ≠ ±2

b) (d1)//(d2) ⇔ D = 0 và Dx ≠ 0 hoặc (Dy ≠ 0) ⇔ m = -2

c) (d1) trùng với (d2) ⇔ D = Dx = Dy = 0 ⇔ m = 2

Câu vấn đáp (6)

Nguyễn Thị Thương 22/11/2018 23:54:10

Nguyễn Thị Thương 22/11/2018 23:56:28

Đoàn Anh Mẫn 23/11/2018 00:04:10

bài 12. d : y = kx + (m -2) và d’ : y = (1 – 2k)x + (4 – m)a. d tuy nhiên tuy nhiên với d’=> a = a’ k = 1 – 2k 3k = 1 k = 1/3và b khác b’ m – 2 khác 4 – m 2m khác 6 m khác 3

vậy k = 1/3 và m khác 3

Đoàn Anh Mẫn 23/11/2018 00:08:21

bài 12. d : y = kx + (m -2) và d’ : y = (1 – 2k)x + (4 – m)b. d trùng với d’=> a = a’ k = 1 – 2k 3k = 1 k = 1/3và b = b’ m – 2 = 4 – m 2m = 6 m = 3

vậy k = 1/3 và m = 3

Đoàn Anh Mẫn 23/11/2018 00:10:30

bài 12. d : y = kx + (m -2) và d’ : y = (1 – 2k)x + (4 – m)b. d cắt d’=> a khác a’ k khác 1 – 2k 3k khác 1 k khác 1/3và b khác b’ m – 2 khác 4 – m 2m khác 6 m khác 3vậy k khác 1/3

m khác 3

Đoàn Anh Mẫn 23/11/2018 00:16:16

∆ 1 :   x = 8 + ( m + 1 ) t y = 10 – t  

 ∆2: mx + 6y – 76 = 0.

A. m = -3

B. m = 2

C.  m =  3

D. Không có m thỏa mãn thị hiếu.

Các vướng mắc tương tự

Với giá trị nào của m thì hai tuyến phố thẳng d: 2x + ( m 2 +1)y – 3 = 0 và d’: x + my – 10 = 0 tuy nhiên tuy nhiên?

A. m = 1 hoặc m = 2

B. m = 1 hoặc m = 0

C. m = 2

D. m = 1

Với giá trị nào của m  hai tuyến phố thẳng tại đây tuy nhiên tuy nhiên? (d1) : 2x+ (mét vuông+1) y – 3= 0 và (d2) : x+ my -100= 0

A. m= -1

B. m= 1 hoặc m= -1

C. m = 0 hoặc m= -1 

D. m= 1

Với giá trị nào của m hai tuyến phố thẳng tại đây vuông góc nhau ?

∆1 : mx+ y-19 = 0 và ∆2 : (m-1) x+ (m+1) y-20 = 0

A. Mọi m. 

B.m= 1 

C. Không có m. 

D. m= -1

Cho đường thẳng d: y= (m-1) x+m và d’: y= (mét vuông-1) x+ 6 . Có bao nhiêu giá trị của m  để hai tuyến phố thẳng d; d’ tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Cho hai tuyến phố thẳng  d 1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 ,   d 2 : m x + 2 m − 2 y − m + 6 = 0 . Giá trị của m để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là

A.m =0

B.m = – 4

C.m = 4

D.không tồn tại m thỏa mãn thị hiếu

Cho parabol (P): y = x 2 − 4x + 3 và đường thẳng d: y = mx + 3. Tìm giá trị thực của tham số m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ x 1 ,   x 2 thỏa mãn thị hiếu  x 1 3 + x 2 3 = 8  

A. m = 2

B. m = -2

C. m = 4

D. Không có m

Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên khi và chỉ khi

Suy ra : mét vuông+ 1- 2m = 0 hay m= 1

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là “.

Giải đáp vướng mắc về Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Hai #đường #thẳng #và #tuy nhiên #tuy nhiên #với #nhau #với #giá #trị #của #là Hai đường thẳng và tuy nhiên tuy nhiên với nhau với giá trị của m là