Help me ! Lại là đổi cmt sang căn cước ạ
E có dùng tài khoản tên e nên nó mặc định chữ ký người nộp hồ sơ là tên e. Mà bây giờ làm người ủy quyền là người khác bên sở kế hoạch trả mail về ko đồng ý yêu cầu giấy ủy quyền và cmt của e là sao ạ? E mới bị mất chứng minh thư xong ạ
E phải giải quyết trường hợp này thế nào được ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq