Hi mọi người , hôm giơ rầm rầm vụ hoá đơn theo TT78, mà em check hoài k thấy thông báo, có cách nào khác kiểm tra xem cty minh có phải đổi không ạ, ??????