Hiện tại các Công ty đang trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo tt78. Các b lưu ý là bên bán hóa đơn người ta chỉ làm các bước như lập mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, tạo mẫu, chuyển đổi… thôi. Chứ còn làm thông báo hủy hóa đơn mẫu TB03 và BC26 thì kế toán phải tự làm. Và tránh việc bị phạt do nộp chậm TB03 và BC26 thì các b khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hđ đt của cơ quan thuế thì các b nộp luôn 2 báo cáo đó luôn. Kẻo để lâu lại quên, hoặc như trường hợp khác là bị dây…

More

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R