Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn sự kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh? Chi Tiết

Cập Nhật: 2021-11-27 23:25:04,You Cần biết về yếu tố kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh?. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

749

Bài tập 1 trang 127 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp đúng.

1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời hạn nào ?

A. Tháng 7 – 1565. C. Tháng 7 – 1566.

B. Tháng 8 – 1565. D. Tháng 8 – 1566.

Trả lời: D

2. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

B. tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp phong kiến quý tộc, nhưng lại sở hữu quyền lợi kinh tế tài chính gắn sát với giai cấp tư sản.

C. tầng lớp có quan hệ thân thiện với nhân dân.

D. tầng lớp đã tiến hành nhiều quyết sách tiến bộ đồi với nhân dân.

Trả lời: B

3. Nội chiến giữa Quốc hội Anh với nhà vua trình làng

A. từ thời gian năm 1640 đến năm 1648.

B. từ thời gian năm 1642 đến năm 1648

C. từ thời gian năm 1642 đến năm 1653.

D. từ thời gian năm 1640 đến năm 1688.

Trả lời: B

4. Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh điểm vì

A. đã hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm của tớ là lật đổ giai cấp tư sản.

B. vua Sáclơ I bị xử tử, quyết sách cộng hoà được thiết lập. 

C. ngay sau khoản thời hạn cuộc nội chiến kết thúc, quyết sách độc tài được thiết lập.

D. cách mạng đã thiết lập được quyết sách quân chủ lập hiến – một quyết sách phù thích phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó.

Trả lời: B

Bài tập 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô trước ý đúng hoặc chữ s vào ô trước ý sai trong những câu sau.

Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh yếu tố nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

Sau khi thiết lập quyết sách độc tài quân sự chiến lược năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Khi cách mạng kết thúc, quyết sách quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được được sự giúp sức của Giáo hội Anh.

Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn chính vì đã ghi lại sự thắng lợ của quyết sách tư bản chủ nghĩa so với quyết sách phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.

Trả lời:

S Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Đ Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Đ Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh yếu tố nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Đ Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Đ Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

S Sau khi thiết lập quyết sách độc tài quân sự chiến lược năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Đ Khi cách mạng kết thúc, quyết sách quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Đ Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được được sự giúp sức của Giáo hội Anh.

Đ Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn chính vì đã ghi lại sự thắng lợi của quyết sách tư bản chủ nghĩa so với quyết sách phong kiến trên phạm vi toàn thế giới

Bài tập 3 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Hãy điền những nội dung sự kiện lịch sử dân tộc bản địa phù thích phù hợp với những mốc thời hạn của cuộc Cách mạng tư sản Anh trong bảng tại đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử dân tộc bản địa

Tháng 4-1640

Năm 1642

1642- 1648

Năm 1649

Năm 1653

Năm 1658

Năm 1688

Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử dân tộc bản địa

Tháng 4-1640

Vua Sac lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm mục tiêu đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt- len.

Năm 1642

Vua Sac lơ I tuyên chiến vói Quốc hội

1642- 1648

Nội chiến ác liệt (Vua – Quốc hội)

Năm 1649

xử tử vua Sac lơ I nước cộng hòa Ra đời -> cách mạng đạt đến đỉnh điểm.

Năm 1653

Crôm-oen lập nền độc tài quân sự chiến lược

Năm 1658

Vương Quốc Anh lâm vào cảnh tình trạng tạm bợ về chính trị dẫn đến việc thoả hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ

Năm 1688

Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua, tiếp sau đó quyết sách quân chủ lập hiến được xác lập.

Bài tập 4 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 4. Hãy điền X vào cột dọc để xác lập những nội dung lịch sử dân tộc bản địa tại đây gắn sát hoặc thuộc về Cách mạng Hà Lan hay Cách mạng tư sản Anh.

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ tăng trưởng

Đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa

Vùng đất thấp

Mục tiêu tiến công là Giáo hội Kitô

Các tỉnh liên hiệp

Quý tộc mới

Quân chủ lập hiến

Cộng hoà

Nội chiến

Xoay quanh vấn đé tài chính

Thời kì quá độ từ quyết sách phong kiến sang quyết sách tư bản chủ nghĩa

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

Xử tử vua Sáclơ I

Giành được độc lập năm 1648

Mở đường cho kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng

Chưa tiêu diệt tận gốc quyết sách phong kiến

Rào đất cướp ruộng

Từng lệ thuộc Áo

Chịu tác động của cải cách tôn giáo

Liên quan tới Tây Ban Nha

Trả lời:

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ tăng trưởng

X

Đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa

X

Vùng đất thấp

X

Mục tiêu tiến công là Giáo hội Kitô

X

Các tỉnh liên hiệp

X

Quý tộc mới

X

Quân chủ lập hiến

X

Cộng hoà

X

Nội chiến

X

Xoay quanh yếu tố tài chính

X

Thời kì quá độ từ quyết sách phong kiến sang quyết sách tư bản chủ nghĩa

X

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

X

Xử tử vua Sáclơ I

X

Giành được độc lập năm 1648

X

Mở đường cho kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng

X

Chưa tiêu diệt tận gốc quyết sách phong kiến

X

Rào đất cướp ruộng

X

Từng lệ thuộc Áo

X

Chịu tác động của cải cách tôn giáo

X

Liên quan tới Tây Ban Nha

X

Bài tập 5 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 5. Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã trình làng ra làm thế nào ?

– Giai đoạn 1:

– Giai đoạn 2:

Trả lời:

– Giai đoạn 1 (1642 – 1648)

Năm 1640, Quốc hội (được xây dựng từ thế kỉ XIII) – gồm phần lớn là quý tộc mới, được triệu tập. Các đại biểu đã tố cáo quyết sách cai trị độc đoán của vua Sác-lơ I và đưa ra một số trong những yêu cầu : vua không được tự tiện đặt thuế mới, không được bắt người mà không đưa ra tòa án xét xử.

Nhân dân ủng hộ Quốc hội, lên án nhà vua. Sác-lơ I chạy lên phía bắc Luân Đôn, sẵn sàng lực lượng chống lại Quốc hội và nhân dân.

Tháng 8 – 1642, cuộc nội chiến bùng nổ. Quân đội của Quốc hội, do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599 – 1658) chỉ huy vượt mặt quân đội nhà vua. Giai đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm hết vào năm 1648.

Giai đoạn 2 (1649 – 1688)

Trước sức ép của quân đội và nhân dân, Crôm-oen đưa vua ra xét xử.

Ngày 30 – 1 – 1649. Sác-lơ I bị xử tử trước yếu tố tận mắt tận mắt chứng kiến của phần đông quần chúng. Vương Quốc Anh trở thành nước cộng hòa. Mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản. Nông dân, binh lính không được thừa hưởng 1 chút quyền lợi gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh. Crôm- oen thiết lập quyết sách đôc tài quân sự chiến lược.

Sự bất mãn của quần chúng ngày càng tăng. Vì vậy, quý tộc mới và tư sản Phục hồi lại quyết sách quân chủ nhưng vẫn giữ những thành quả của cách mạng. Tháng 12-1688, Quốc hội tiến hành một cuộc thay máu chính quyền, phế truất vua Giêm II)lên làm vua. Chế độ quân chủ lập hiến Ra đời. Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực tối cao vương quốc thuộc về tư sản và quý tộc mới

Bài tập 6 trang 130 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 6. Theo em, “quý tộc mới” có vai trò ra làm thế nào trong Cách mạng tư sản Anh ?

Trả lời:

Quý tộc mới đã cùng với tư sản lật đổ giai cấp phong kiến đưa nước Anh tăng trưởng theo con phố TBCN. Quý tộc mới vừa lãnh đạo cách mạng vừa hạn chế cách mạng cho phù thích phù hợp với quyền lợi giai cấp mình. Nó chi phối tiếng trình, kết quả, tính chất của cách mạng. Cũng chính vì vậy mà cách mạng mang tính chất chất không triệt để.

=> Quý tộc mới đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại thắng lợi của cuôc cách mạng tư sản anh, nếu không tồn tại họ làm động lực tương hỗ giai cấp tư sản, thì cuộc CMTS sẽ không còn hẵn sẽ thành công xuất sắc, mà trọn vẹn có thể bị giai cấp phong kiến tiêu diệt

Bài tập 7 trang 130 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 7. Vẽ sơ đồ thể hiện quy trình tăng trưởng của Cách mạng tư sản Anh.

Trả lời:

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Down sự kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh? ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn sự kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh? tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down sự kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh? “.

Hỏi đáp vướng mắc về yếu tố kiện ngày 30/01/1649 là đỉnh điểm của cách mạng tư sản anh?

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#sự #kiện #ngày #là #đỉnh #cao #của #cách #mạng #tư #sản #anh