Kinh Nghiệm về Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3 Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-08-15 10:55:11,You Cần tương hỗ về Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3. Quý khách trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

792

6. Điền tiếp số hạng không đủ để được kết quả là 10000:

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Bài tập & Lời giải
  • Giải tuần 19 rèn luyện 2
  • B. Bài tập và hướng dẫn giải
  • Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

7. a) Các số tròn trăm liên tục từ 9000 đến 1 vạn là:

…………………………………………………………………………

b) Các số tròn chục liên tục từ 9900 đến 1 vạn là:

……………………………………………………………………….

8. Viết theo mẫu:

Mẫu 1: 5897 = 5000 + 800 + 90 + 7

a) 7402 =

b) 6485 =

c) 1209 =

Mẫu 2: 1000 + 400 + 2 = 1402

a) 5000 + 300 + 10 + 7 =

b) 8000 + 20 + 9 =

9. Em hãy giúp hai bạn Hoa và Hồng giải đố:

a) Ban Hoa đố bạn Hồng: “Hãy viết một số trong những có bốn chữ số sao cho tổng những chữ số của số viết được bằng 3”.

b) Bạn Hồng đố bạn Hoa: ” Hãy phân biệt giá trị của những chữ số 8 trong số 8368; nếu đổi chỗ hai chữ số 8 với nhau thì giá trị của số có thay đổi hay là không? Nếu đổi chỗ hai chữ số 3 và 6 trong số đó thì giá trị của số sẽ thay đổi ra làm thế nào?

Bài giải:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

10. An có một sợi dây thép dài 18cm, An muốn uốn sợi dây đó thành một hình chữ nhật có chiều dài 6cm. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét để sợi dây vừa đủ?

Bài giải:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài tập & Lời giải

Giải tuần 19 rèn luyện 2

6. Điền tiếp số hạng không đủ để được kết quả là 10000:

7. a) Các số tròn trăm liên tục từ 9000 đến 1 vạn là:

…………………………………………………………………………

b) Các số tròn chục liên tục từ 9900 đến 1 vạn là:

……………………………………………………………………….

8. Viết theo mẫu:

Mẫu 1: 5897 = 5000 + 800 + 90 + 7

a) 7402 = 

b) 6485 = 

c) 1209 = 

Mẫu 2: 1000 + 400 + 2 = 1402

a) 5000 + 300 + 10 + 7 =

b) 8000 + 20 + 9 =

9. Em hãy giúp hai bạn Hoa và Hồng giải đố:

a) Ban Hoa đố bạn Hồng: “Hãy viết một số trong những có bốn chữ số sao cho tổng những chữ số của số viết được bằng 3”.

b) Bạn Hồng đố bạn Hoa: ” Hãy phân biệt giá trị của những chữ số 8 trong số 8368; nếu đổi chỗ hai chữ số 8 với nhau thì giá trị của số có thay đổi hay là không? Nếu đổi chỗ hai chữ số 3 và 6 trong số đó thì giá trị của số sẽ thay đổi ra làm thế nào?

Bài giải:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

10. An có một sợi dây thép dài 18cm, An muốn uốn sợi dây đó thành một hình chữ nhật có chiều dài 6cm. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật là mấy xăng-ti-mét để sợi dây vừa đủ?

Bài giải:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm: toán cơ bản và nâng cao lớp 3, giải toán lớp 3, toán nâng cao lớp 3, toán 3 tuần 19

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

Trang trước
Trang sau

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Điền số không đủ: 1000, 1100, 1200, …, 1400

Quảng cáo

 A. 1300

 B. 1030

 C. 1003

 D. 1201

Câu 2: Từ những chữ số: 2, 3, 6, 8. Số nhỏ nhất tạo thành là

 A. 3268

 B. 2368

 C. 6328

 D. 8326

Câu 3: Số nào tại đây gồm: Tám nghìn, ba chục, bảy cty chức năng

 A. 8370

 B. 8730

 C. 8073

 D. 8037

* Cho hình vẽ, vấn đáp những vướng mắc 4,5

Câu 4: Phát biểu nào sau đấy là đúng?

 A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng

 B. Ba điểm D, O, C thẳng hàng

 C. Ba điểm A, O, C thẳng hàng

 D. Ba điểm A, O, B thẳng hàng

Câu 5: O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Quảng cáo

 A. AC

 B. DB

 C. AB

 D. BC

Câu 6: Số chẵn liền trước của số 3068 là số

 A. 3067

 B. 3069

 C. 3066

 D. 3056

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cho những chữ số 9, 6, 3, 7. Viết những số có 4 chữ số rất khác nhau được tạo thành từ những chữ số trên

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Viết số: 9100, đọc số: …

b) Viết số:…, đọc số: tám nghìn bảy trăm ba mươi hai.

c) Viết số: 9083, đọc số:…

d) Viết số:…, đọc số: năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 3: Cho hình vẽ

Quảng cáo

a. Xác định trung điểm M của AB, trung điểm N của đoạn thẳng DC

b. Xác định độ dài những đoạn thẳng AM, MB, Doanh Nghiệp, NC

c. Nối M, N. Hỏi MBCN là hình gì? Tại sao

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Các số lập được là:

  9637, 9673, 9367, 9376, 9763, 9736,

  6937, 6973, 6397, 6379, 6793, 6739,

  3679, 3697, 3976, 3967, 3769, 3796,

  7936, 7963, 7693, 7639, 7369, 7396

Câu 2: (2 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Viết số: 9100, đọc số: chín nghìn một trăm

b) Viết số: 8732 , đọc số: tám nghìn bảy trăm ba mươi hai

c) Viết số: 9083, đọc số: chín nghìn không trăm tám mươi ba.

d) Viết số: 5006, đọc số: năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 3: (3 điểm) Cho hình vẽ

a. Xác định trung điểm M của AB, trung điểm N của đoạn thẳng DC

b. AM = MB = 2cm; Doanh Nghiệp = NC = 2 cm

c. Nối M, N. MBCN là hình vuông vắn vì có 4 cạnh bằng nhau, và có 4 góc vuông

Tải xuống

Xem thêm những Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Trang trước
Trang sau

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Bài #tập #nâng #cao #cuối #tuần #lớp Bài tập nâng cao vào buổi tối thời gian cuối tuần 19 lớp 3