Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11 Mới Nhất

Update: 2022-01-16 14:17:04,You Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

638

( Rightarrow fleft( 0 right).fleft( dfrac12 right) = left( – 1 right).dfrac12 = – dfrac12

Đề bài

Cho phương trình: (-4x^3+ 4x 1 = 0)(1)

Mệnh đề sai là:

A. Hàm số (f(x) = -4x^3+ 4x 1) liên tục trên (mathbb R)

B. Phương trình (1) không tồn tại nghiệm trên khoảng chừng ((-, 1))

C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng chừng ((-2, 0))

D. Phương trình (1) có tối thiểu hai nghiệm trên khoảng chừng (( – 3,1 over 2))

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=bPjOkIpujoo

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Hàm số(y = fleft( x right)) liên tục trên(left( a;b right)) và có(fleft( a right).fleft( b right) < 0). Khi đó phương trình(fleft( x right) = 0) có tối thiểu 1 nghiệm(x_0 in left( a;b right))

Lời giải rõ ràng

Mệnh đề A đúng vì (f(x)) là hàm số đa thức nên liên tục trên (mathbb R).

Mệnh đề B sai vì:

+ Xét hàm số (f(x) = -4x^3+ 4x 1), ta có (f(1) = -1; f(-2) = 23 Rightarrow f(1).f(-2) = -23 < 0)

+ Ta lại sở hữu hàm số (f(x)) liên tục trên ((-2, 1)) nên phương trình có tối thiểu một nghiệm (x_0 (-2, 1))

Do đó, phương trình (-4x^3+ 4x 1 = 0) có nghiệm trên ((-, 1))

Mệnh đề C đúng vì:

(fleft( 0 right) = – 1,fleft( – 2 right) = 23 ) (Rightarrow fleft( – 2 right).fleft( 0 right) = – 23 < 0)

nên phương trình (f(x)=0) có nghiệm thuộc khoảng chừng ((-2;0)).

Mệnh đề D đúng vì:

(fleft( dfrac12 right) = – 4.left( dfrac12 right)^3 + 4.dfrac12 – 1 = dfrac12)

( Rightarrow fleft( 0 right).fleft( dfrac12 right) = left( – 1 right).dfrac12 = – dfrac12 < 0) nênphương trình (f(x)=0) có nghiệm tối thiểu một nghiệm thuộc khoảng chừng(left( 0;dfrac12 right))

Mà pt(f(x)=0) có tối thiểu một nghiệm thuộc khoảng chừng ((-2;0)) nên (f(x)=0) có tối thiểu 2 nghiệm thuộc(left( – 2;dfrac12 right) subset left( – 3;dfrac12 right)).

Chọn đáp án B.

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11 “.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 15 trang 144 sgk đại số và giải tích 11

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích