Thủ Thuật về Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương … Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-01-08 08:15:05,Bạn Cần tương hỗ về Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương …. You trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

626

*Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ trình độ, nhân viên cấp dưới kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và sẵn sàng cho trách nhiệm tiếp quản vùng giải phóng sau khoản thời hạn cuộc chiến tranh kết thúc.

Đề bài

Những thành tựu đa phần của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Lựa chọn những sự kiện quan trọng thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

1. Giai đoạn 1954 – 1960:

– Hoàn thành cải cách ruộng đất, tiến hành khẩu hiệu người cày có ruộng, Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính.

2. Giai đoạn 1961 – 1965:

– Trên mặt trận kinh tế tài chính: đạt được những thành tựu nhất định về nông nghiệp, công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), bước tiên phong xây dựng nền móng của chủ nghĩa xã hội.

– Cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sỹ cho tiền tuyến miền Nam.

3. Giai đoạn 1965 – 1968:

* Trên mặt trận kinh tế tài chính:

– Nông nghiệp: tăng diện tích quy hoạnh s đất canh tác, sản lượng lúa tăng, nhiều hợp tác xã đạt ba tiềm năng.

– Công nghiệp: phục vụ nhu yếu nhu yếu thiết yếu của chiến đấu, sản xuất và đời sống; công nghiệp địa phương và quốc phòng đều tăng trưởng.

* Trên mặt trận quân sự chiến lược: chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ giành thắng lợi.

* Chi viện cho miền Nam:

– Miền Bắc luôn là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam về sức người và sức của.

– Xây dựng tuyến phố vận chuyển kế hoạch Bắc – Nam trên bộ và trên biển khơi, tiếp nối đuôi nhau hậu phương với tiền tuyến.

– Cung cấp hàng vạn cán bộ, trang bị về mặt vật chất như thuốc men, đạn dược… cho miền Nam.

4. Giai đoạn 1969 – 1973:

*Kinh tế miền Bắc cơ bản được Phục hồi, khối mạng lưới hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông vận tải, khu công trình xây dựng văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế tăng trưởng.

*Chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972, buộc Mĩ phải Hiệp định Pari ngày 27 – 1 – 1973.

*Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ trình độ, nhân viên cấp dưới kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và sẵn sàng cho trách nhiệm tiếp quản vùng giải phóng sau khoản thời hạn cuộc chiến tranh kết thúc.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương … ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương … tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương … “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – những thành tựu đa phần của miền bắc nước ta trong sản xuất, chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của mĩ và trong việc tiến hành trách nhiệm hậu phương …

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Đề #bài #những #thành #tựu #chủ #yếu #của #miền #bắc #trong #sản #xuất #chiến #đấu #chống #chiến #tranh #phá #hoại #của #mĩ #và #trong #việc #thực #hiện #nghĩa #vụ #hậu #phương