Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài Mới Nhất

Update: 2022-03-23 05:48:11,Bạn Cần biết về Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

543

Đề bài

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu 5: SGK trang 54:
  Mắc một điện trở 14 $Omega $ vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong một $Omega $ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4 V.
  a, Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.
  b, Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó.
 • Lời giải những câu khác trong bài
 • A. PN  = 5,04W; Png = 5,4W               
 • B. PN  = 5,4W; Png = 5,04W
 • D. PN = 204,96W; Png = 219,6W
 • Đáp án ACường độ dòng điện trong mạch chính:Công suất mạch ngoài: PN = R.I2 = 14.0,62 = 5,04WCông suất của nguồn điện:Png = EI = (U + Ir).I = (8.4 + 0,6.1).0,6 = 5,4W
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó. 

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=Gwxj_D7FoXg

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Áp dụng định luật ohm cho toàn mạch (I = xi  over R_N + r)

Công thức tính hiệu suất P = UI

Lời giải rõ ràng

a) Ta có, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn: (U_N=I.R_N)

=> Cường độ dòng điện :

(I = displaystyleU_N over R_N = 8,4 over 14 = 0,6A)

Suất điện động của nguồn là :

(xi rm = rm I(R_N + rm r) = IR_N + rm Ir \= 8,4rm + 0,6.1 = 9V)

b) Công suất mạch ngoài là :

(P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W)

Công suất tiêu thụ của nguồn là :

(P_ng= ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W).

HocTot.Nam.Name.Vn

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó.

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó.

Các vướng mắc tương tự

Trang chủ » Lớp 11 » Vật lí 11

Câu 5: SGK trang 54:
Mắc một điện trở 14 $Omega $ vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong một $Omega $ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4 V.
a, Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.
b, Tính hiệu suất mạch ngoài và hiệu suất của nguồn điện khi đó.

Bài làm:

a, Cường độ dòng điện là: $I = fracUR_N = frac8,414 = 0,6$ (A).

Suất điện động của nguồn là: $varepsilon  = I.(R_N + r) = 0,6.(14 + 1) = 9$ (V)

b, Công suất mạch ngoài là: P = $varepsilon $.I = 9.0,6 = 5,4 W.

=> Trắc nghiệm vật lý 11 bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch (P2)

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 5 trang 54 sgk vật lý 11, giải bài tập 5 trang 54 vật lí 11 , Lý 11 câu 5 trang 54, Câu 5 trang 54 bài 9:định luật ôm so với toàn mạch- vật lí 11

Lời giải những câu khác trong bài

18/06/2021 4,601

A. PN  = 5,04W; Png = 5,4W               

Đáp án đúng chuẩn

B. PN  = 5,4W; Png = 5,04W

D. PN = 204,96W; Png = 219,6W

Đáp án ACường độ dòng điện trong mạch chính:Công suất mạch ngoài: PN = R.I2 = 14.0,62 = 5,04WCông suất của nguồn điện:Png = EI = (U + Ir).I = (8.4 + 0,6.1).0,6 = 5,4W

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R = 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,527

Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện không được xem bằng công thức:

Xem đáp án » 18/06/2021 7,186

Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng kỳ lạ đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác lập bằng công thức:

Xem đáp án » 18/06/2021 6,478

Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω. Mắc tuy nhiên tuy nhiên vào hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệt nhau có điện trở là 6Ω. Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,255

Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên quan hệ giữa những đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,969

Cho mạch điện như hình ,trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω. Công suất tiêu thụ trên R3 là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,129

Cho mạch điện như hình , bỏ qua điện trở những đoạn dây nói. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω

 

Công suất của nguồn điện là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,972

Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2Ω tiếp nối đuôi nhau với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,156

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án » 18/06/2021 1,082

Cho mạch điện như hình, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,003

Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

Xem đáp án » 18/06/2021 984

Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN, cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong tầm thời hạn t là:

Xem đáp án » 18/06/2021 975

Cho mạch điện như hình , R1= 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất mạch ngoài là

Xem đáp án » 18/06/2021 946

Cho mạch điện như hình , bỏ qua điện trở những đoạn dây nói. Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω

 

Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là

Xem đáp án » 18/06/2021 689

Cho mạch điện như hình, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 665

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Download Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài “.

Thảo Luận vướng mắc về Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Mắc #một #điện #trở #ôm #vào #hai #cực #của #một #nguồn #điện #có #điện #trở #trong #là #ôm #công #suất #mạch #ngoài Mắc một điện trở 14 ôm vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là một trong những ôm hiệu suất mạch ngoài