Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world Mới Nhất

Update: 2022-03-03 08:06:12,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

693

3. Năm ngoái, có một cơn lốc lớn ở trường. Ánh sáng được hắt xuống từ bức tường. Chúng tôi đã phải sử dụng điện thoại cảm ứng di động cho đèn pin cùng nhau xung quanh. Một giáo viên khoa học thậm chí còn còn trông nến trong lớp học. Bên ngoài trời đang mưa to nên chúng tôi không thể ra ngoài trong thời hạn nghỉ buổi sáng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • Part 1
 • Part 2

Part 1

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).


( Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần.Có một vướng mắc cho từng cuộc trò chuyện. Đối với mỗi vướng mắc, hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng (A, B hoặc C).)

0. You will hear two friends talking about the weekend. What are they planning to do?

A. go kayaking

B. go rafting

C. go campin

1. Nancy is telling her mom about her trip. How long does it take to get to Thành Phố New York by train?

A. one and a half hours

B. three hours

C. two and a half hours

2. You will hear John and Anne talking about a meeting. What should they bring?

A. notebooks and pencils

B. some money

C. their laptops

3. You will hear a student talking about a storm. What did the students have to do?

A. wear raincoats to go out

B. use their cell phone flashlights

C. go home at break

4. You will hear two friends talking about their sports club. What are the boys going to do first?

A. indoor rock climbing

B. swimming

C. hiking

5. You will hear two friends talking about a trip.Where are the friends going to stay?

A. in an apartment

B. at a friend’s house

C. at a khách sạn

Bài nghe:

 • A: Where do you think we should go this weekend?

 • B: We should go kayaking on the north river

  A: How long does it take to get there?

  B: It takes 2 hours by train

  A: Thats sounds great

 • Mom: When are you going to Thành Phố New York City, Nancy?

 • Nancy: Im going next Tuesday, Mom

  Mom: How long does it take to get there?

  Nancy: It takes around 2 and a half hours by train

 • Anne: Hey John,Dont forget the meeting tomorrow afternoon

 • John: Oh yeah, thanks for the reminded Anne

  Anne: Should we bring a notebook and pencil so we can take notes

  John: No, I dont think so. We should bring a máy tính and step

  Anne: Alright, That makes soon

  3.Last year, there was a big storm at school. The light was turn down from wall. We had to use a cellphone for flashlight together around. A science teacher even look candles in a classroom. There was a heavy rain outside so we couldnt go out during morning break.

  4. A: Wow, there are anything to do at the sports club.

  B: Oh, What can we do there?

  A: We can do some indoor rock climbing

  B: That could be fun so yes

  A: I think that we have the time do 2 things in Sunday

  B: Okay, What else can we do there?

  A: We can go on hiking trip

  B: Okay done, lets start with rock climbing indoor

  A: Okay

 • A: Lets to shine where we will stay for a trip next week

 • B: Well, we can stay at a khách sạn

  A: Sure? I think theres an apartment too

  B: Hmmm, Maybe, but Where else can we stay?

  A: We cab stay at my friends house

  B: Thats sounds great. Lets do that

  A: Okay, done

  Tạm dịch:

  0. A: Bạn nghĩ toàn bộ chúng ta nên đi đâu vào vào buổi tối thời gian cuối tuần này?

  B: Chúng ta nên chèo thuyền kayak trên sông phía bắc

  A: Mất bao lâu để đến đó?

  B: Mất 2 tiếng đi tàu

  A: Nghe hay đấy

  1. Mẹ: Khi nào những bạn sẽ tới Thành phố Thành Phố New York, Nancy?

  Nancy: Con sẽ đi vào thứ Ba tới, mẹ ơi

  Mẹ: Mất bao lâu để đến đó?

  Nancy: Mất khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đi tàu

  2. Anne: Này John, Đừng quên cuộc họp chiều mai

  John: Ồ vâng, cảm ơn vì Anne đã nhắc nhở

  Anne: Chúng ta có nên mang theo sổ tay và bút chì để trọn vẹn có thể ghi chép không

  John: Không, tôi không nghĩ vậy. Chúng ta nên mang theo máy tính xách tay và bước

  Anne: Được rồi, sẽ sớm thôi

  3. Năm ngoái, có một cơn lốc lớn ở trường. Ánh sáng được hắt xuống từ bức tường. Chúng tôi đã phải sử dụng điện thoại cảm ứng di động cho đèn pin cùng nhau xung quanh. Một giáo viên khoa học thậm chí còn còn trông nến trong lớp học. Bên ngoài trời đang mưa to nên chúng tôi không thể ra ngoài trong thời hạn nghỉ buổi sáng.

  4. A: Wow, có bất kể điều gì để làm ở câu lạc bộ thể thao.

  B: Ồ, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể làm gì ở đó?

  A: Chúng ta trọn vẹn có thể leo núi trong nhà

  B: Điều đó trọn vẹn có thể rất vui vì vậy vâng

  A: Tôi nghĩ rằng toàn bộ chúng ta có thời hạn để làm 2 việc vào Chủ nhật

  B: Được rồi, Chúng ta trọn vẹn có thể làm gì khác ở đó?

  A: Chúng ta trọn vẹn có thể đi dạo đường dài

  B: Được rồi, hãy khởi đầu với trò leo núi trong nhà

  A: Được rồi

  5. A: Hãy nghĩ nơi toàn bộ chúng ta sẽ ở lại trong một chuyến du ngoạn vào tuần tới

  B: Chà, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể ở khách sạn

  A: Chắc chắn không? Tôi nghĩ cũng luôn có thể có một căn hộ hạng sang

  B: Hmmm, Có thể, nhưng toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể ở đâu?

  A: Chúng ta trọn vẹn có thể ở trong nhà của bạn tôi

  B: Nghe hay đấy. Hãy làm điều này

  A: Được rồi, xong rồi


  Lời giải rõ ràng:

  0. You will hear two friends talking about the weekend. What are they planning to do?

  A. go kayaking

  B. go rafting

  C. go camping

  1. Nancy is telling her mom about her trip. How long does it take to get to Thành Phố New York by train?

  A. one and a half hours

  B. three hours

  C. two and a half hours

  2. You will hear John and Anne talking about a meeting. What should they bring?

  A. notebooks and pencils

  B. some money

  C. their laptops

  3. You will hear a student talking about a storm. What did the students have to do?

  A. wear raincoats to go out

  B. use their cell phone flashlights

  C. go home at break

  4.You will hear two friends talking about their sports club. What are the boys going to do first?

  A. indoor rock climbing

  B. swimming

  C. hiking

  5. You will hear two friends talking about a trip.Where are the friends going to stay?

  A. in an apartment

  B. at a friend’s house

  C. at a khách sạn


  Part 2

  Read the email about a vacation. Write one word for each blank.

  ( Đọc email về một kỳ nghỉ. Viết một từ cho từng chỗ trống.)

  To:

  Subject: Camping trip

  Hi, Suzie,

 • . . are you? Are you excited for our camping trip?

 • I think we (1) …. go to Adventure Island. We can (2)……. hiking in the forest and kayaking in the bay! It Sounds great!

  I think the Green Forest Caves sound quite interesting, but I have some more questions.

  What (3)…….. we do there? I really want to go kayaking.

  How long (4)……. it take to get there? You can go to

  Adventure Island by boat, it takes an hour. Also, what do we (5)………. to bring?

  I’m very excited!

  Speak to you soon,

  Gemma


  Lời giải rõ ràng:

  0

  How

  1

  should

  2

  go

  3

  can

  4

  does

  5

  need

  How are you? Are you excited for our camping trip?

  I think we should go to Adventure Island. We can go hiking in the forest and kayaking in the bay! It Sounds great!

  I think the Green Forest Caves sound quite interesting, but I have some more questions.

  What can we do there? I really want to go kayaking.

  How long does it take to get there? You can go to

  Adventure Island by boat, it takes an hour. Also, what do we need to bring?

  I’m very excited!

  Speak to you soon,

  Gemma

  Tạm dịch:

  Bạn khỏe không? Bạn có hào hứng với chuyến du ngoạn cắm trại của chúng tôi không?

  Tôi nghĩ toàn bộ chúng ta nên đến Đảo Phiêu lưu. Chúng ta trọn vẹn có thể đi dạo đường dài trong rừng và chèo thuyền kayak trong vịnh! Nó có vẻ như tuyệt vời!

  Tôi nghĩ rằng Green Forest Caves nghe khá thú vị, nhưng tôi còn một số trong những vướng mắc nữa.

  Chúng ta trọn vẹn có thể làm gì ở đó? Tôi thực sự muốn đi thuyền kayak.

  Bao lâu để đến đó? Bạn trọn vẹn có thể đi đến

  Đảo phiêu lưu bằng thuyền, mất một giờ. Ngoài ra, toàn bộ chúng ta cần mang theo những gì?

  Tôi rất hào hứng!

  Nói chuyện với bạn sớm,

  Gemma

  Reply
  0
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Share Link Down Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world “.

  Thảo Luận vướng mắc về Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
  #Review #unit #sbt #tiếng #anh #ilearn #smart #world Review – unit 8 – sbt tiếng anh 6 – ilearn smart world